Skip to content

תרגום תעודת אזרחות

Avatar

Michael Decker

ישראלים רבים פונים בשנים האחרונות למשרדנו לקבלת עזרה בהגירה לחו"ל, רילוקיישן או השגת אזרחות של מדינה זרה. על מנת להגר מישראל או לעבוד במדינה זרה, יש להוכיח תחילה, בדרך כלל, כי אתם בעלי אזרחות ישראלית. יש להציג תרגום תעודת אזרחות ישראלית או תעודת אזרחות זרה כחלק מבקשת הגירה או קבלת אזרחות בכל מדינה נוספת.

קבלת אזרחות של מדינה זרה

תרגום תעודת אזרחותלצורך הגשת בקשה לקבלת אזרחות, יש להציג את המסמכים שלהלן (לצורך ההמחשה בלבד, נתייחס להלן להגשת בקשת לקבלת אזרחות פורטוגלית, כאשר המסמכים צריכים להיות מתורגמים לשפה הפורטוגזית):

– הצגת מסמכים המוכיחים את זיקתו של האדם המבקש אזרחות למדינת פורטוגל (משפחה המתגוררת בפורטוגל צאצאי מגורשי ספרד, מקום עבודה, לימודים אקדמאיים, השקעה בנדל"ן, אימוץ ועוד):

תעודת לידה מתורגמת לפורטוגלית.

– תעודת יושר: תעודה המעידה על היעדר רישום פלילי.

– עותק דרכון.

רשימה זו אינה ממצה, ויכול להיות שמבקש קבלת האזרחות יידרש על ידי המוסדות של מדינת היעד להציג מסמכים נוספים והכל תלוי בנסיבות העניין ובסיבה העומדת מאחורי הגשת הבקשה לקבלת אזרחות.

הליך קבלת אזרחות משתנה ממדינה אחת לאחרת. כל מדינה יכולה לדרוש קבלת מסמכים אחרים. הכל תלוי בתנאים לקבלת אזרחות שכתובים בחוקה או בחוקי המדינה. על פי כללי האזרחות של מרבית המדינות החברות באיחוד האירופאי, מי שאחד מהוריו נולד בשטח המדינה, או מי שנולד בשטח המדינה הזרה, זכאי לקבל אזרחות אירופאית. אנגליה, בהיותה חברה במדינה באיחוד, לא הייתה אחת המדינות האלו.

תרגום תעודת אזרחות לצרכי בקשה לקבלת אזרחות ישראלית

אזרחות ישראלית ניתנת ליהודים או צאצאים של יהודים בהתאם לחוק השבות. יחד עם זאת, ישנם שני חוקים נוספים מלבד חוק השבות אשר עומדים על עניין קבלת אזרחות במדינת ישראל: חוק הכניסה לישראל וחוק האזרחות.

מעבר לקבלת אזרחות מכוח חוק השבות, אזרחות ישראלית יכולה להיות מוענקת מכוח לידה, מכוח התאזרחות לתושב קבע, מכוח התאזרחות לאחר נישואין, על פי סעיף 7 לחוק האזרחות, מכוח הענקה של שר הפנים לאזרח זר בעל תרומה מיוחדת למדינת ישראל ועוד, והכל בהתאם לנהלים של משרד הפנים בכפוף לזהותו של המבקש ולסיבות בקשת קבלת האזרחות.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מתמחה במתן שירותי תרגום נוטריוני בהצהרת מתרגם למסמכים משפטיים ותעודות לשפות זרות רבות באמצעות צוות מקצועי המתמחה בהליך תרגום מסמכים ותעודות בכל השפות, בדייקנות ומקצועיות מרביות.

הינכם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש ולהיעזר בצוותו המקצועי לשם השלמת ההליך על הצד הטוב ביותר.

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top