דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום נישואין במשרד הפנים

Michael Decker

יש הרואים בקשר הנישואים כלי להבעת מחויבות ומיסוד הקשר ויש הרואים בו כלי פרקטי יותר שמטרתו הסדרת מעמד הזוג מול רשויות החוק. למרות שרוב הזוגות בוחרים להתחתן בטקס דתי מסורתי המוכר ברבנות או על פי כל דת אחרת המוכרת בישראל, רבים מחליטים או אין להם ברירה אלא לבוא הנישואים בחוץ לארץ ובכך להימנע מהתערבות הדין הדתי בחייהם האישיים. בשני המקרים, רישום הנישואין במשרד הפנים דרוש כדי לשנות את מעמדם ולקבל הכרה כזוג נשוי, ובאופן הולם, זכויות והטבות המגיעות להם. המאמר הבא יסביר מי חייב ברישום נישואים, כיצד נעשה הליך הרישום מול משרד הפנים, מה דורש ההליך, מה קורה לאחריו ומה השלכות הרישום לעניין גירושין.

מי חייב ברישום נישואים?

על פי החוק החובה לדווח על נישואים תוך 30 ימים מיום החתונה קיימת ביחס לכל אזרח ישראלי שנישא בישראל על פי הדין הדתי או שנישא מחוץ לישראל לאזרח ישראלי אחר או אזרח זר. החובה חלה גם ביחס לאזרחים שאינם מתגוררים בישראל. אי ציות לחוק זה עשוי לגרור עונש מאסר או קנס על פי סעיף 7 לפקודת הנישואין והגירושין (רישום).

על אף שלא ניתן להינשא בנישואים אזרחיים בישראל, הכיר בית המשפט העליון בחובת משרד הפנים לקבל תעודת נישואין מארץ אחרת לצורך רישום במרשם האוכלוסין בפסק דין בג"צ 143/62 הנריט אנה קטרינה פונק שלזינגר נ' שר-הפנים. פסק הדין עסק באזרחית זרה נוצרייה שנישאה לאזרח ישראלי מחוץ לישראל וביקשה להירשם כנשואה לו בישראל.

על פי נימוק בית המשפט, יש לקבל תעודות מעמד אישי שהונפקו בחו"ל לפי כללי המשפט הבינלאומי באופן כללי, וספציפית לרישום זוגות שנישאו מחוץ לארץ בהליך של נישואים אזרחיים, בעיקר כדי שמרשם האוכלוסין ישמש כאמצעי מנהלי אמין וכדי לקיים רישום תקין של סטטוס האזרחים במדינה. עם זאת, עצם הרישום במרשם האוכלוסין אינו אומר אוטומטית דבר לגבי המעמד האישי של הזוג (למשל ביחס לתשלום מזונות) והוא לא יוכל להוות אינדיקציה להכרעה בסוגיות סבוכות. על פי הגיון זה גם בני זוג בני אותו המין שנישאו בחו"ל רשאים להירשם כנשואים במשרד הפנים.

רישום נישואים במשרד הפנים

כיצד מעדכנים את סטטוס המצב האישי במשרד הפנים?

הדיווח צריך להתבצע על ידי ביקור פיזי בלשכת רשות האוכלוסין הקרובה למקום מגורי הזוג ויכול להתבצע ללא קביעת תור מראש. כאשר אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל יכולים לדווח על נישואיהם בנציגות ישראל הקרובה אליהם. במעמד ההתייצבות יכול לנכוח רק אחד מבני הזוג הרשאי לבצע את השירות עבור בן הזוג השני. עם זאת נוכחות שני בני הזוג תידרש כאשר מדובר ברישום נישואים אזרחיים שנערכו בחו"ל, וכן כאשר הבקשה כוללת שינוי של שם המשפחה. במידה ומדובר באזרח ישראלי הנישא לאזרח זר יהיה חייב רק האזרח הישראלי בהתייצבות בלשכת רישום האוכלוסין.

שינוי שם דורש החלפה של תעודת הזהות ודרכון, לכן במצב זה יהיה על בני הזוג או בן הזוג היחיד הרלוונטי להזמין תור מראש ללשכת רישום האוכלוסין ולמלא בקשה לשינוי שם משפחה למי שנישא.

מה דורש ההליך?

כדי להשלים את הליך רישום הנישואים, על הזוג להגיש טופס בקשה לשינוי מצב אישי אותו יש למלא  בכתב יד. על בן או בני הזוג להגיע עם תעודות הזהות של שני בני הזוג, תעודת נישואין מקורית, דרכון ישראלי ותמונת פספורט צבעונית ועדכנית על רקע בהיר וחלק בגודל 3.5X4.5 ס"מ.

במידה ומדובר בזוג שנישא בנישואים אזרחיים מחוץ לישראל יהיה עליהם לצרף את תעודת הנישואין המקורית שניתנה להם מחוץ לישראל מתורגמת לעברית ומאומתת על ידי נוטריון. נוסף על התרגום וחתימת הנוטריון, על תעודת הנישואין להיות מאומתת בעזרת חותמת אפוסטיל אם הנישואים נערכו במדינה החברה באמנת האג והתעודה הונפקה על ידי גוף רשמי במדינה. אופציה אחרת היא לברר עם נציגות ישראל במדינה בה הונפקה התעודה האם קיימות אפשרויות אחרות לאימות.

במידה והחתונה נערכה על ידי גוף דתי במדינה זרה יש צורך באימות תעודת הנישואין על ידי הרשות האזרחית המוסמכת לטפל בנישואים באותה המדינה, ולאחר כן יש לתרגם ולאמת את התעודה לפי ההוראות במאמר זה.

מה קורה לאחר הרישום בלשכת רישום האוכלוסין?

לאחר ההתייצבות בלשכת רישום האוכלוסין והגשת בקשת רישום נישואים, פקיד רשות האוכלוסין יעבור על הבקשה והטפסים המצורפים ובמידה וימצא אותם תקינים ירשום את בני הזוג כנשואים. במידה וישנה בעיה ברישום או בטפסים שהוצגו, רשאי פקיד משרד הפנים לזמן את הזוג לבירורים נוספים.

בעבר נהג משרד הפנים לעכב רישום של זוגות נשואים בכחצי שנה אם היה מדובר באזרח ישראלי הנשוי לאזרח זר. מצב זה השתנה בשנת 2019, לאחר שבג"ץ קיבל עתירה של עמותת "גישה" נגד שר הפנים ופסל את נוהל משרד הפנים הנ"ל. בפסק הדין נקבע כי לפקידי משרד הפנים אין סמכות להגדיר אזרח ישראלי הנשוי לאזרח זר תחת סטטוס "בירור", אלא סמכותם היחידה היא לאמת את תעודת הנישואין המוגשת אליהם ולבחון אם נפל בה פגם. במידה ונמצאה התעודה תקינה, אמורים פקידי משרד הפנים לרשום את האזרח כנשוי מיד לאחר ההתייצבות בלשכת רישום האוכלוסין, בדומה למי שבחר להינשא לאזרח ישראלי. על כן, כל אזרח ישראלי המתייצב בלשכת רישום האוכלוסין עם תעודת נישואין מאומתת וקבילה רשאי להירשם כנשוי באופן מידי. חשוב לדעת שרישום בן זוג זר לצורך נישואין לא מעניק לו מעמד קבע בישראל באופן אוטומטי ועל בן הזוג הישראלי לפעול על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי על מנת שבן הזוג יקבל אזרחות \ תושבות קבע בישראל.

במידה ופקיד משרד הפנים מסרב לרשום זוג כנשוי, רשאי הזוג להגיש ערר על הבקשה תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה בלשכה בה התקבלה ההחלטה. אם בכל זאת מסרב פקיד משרד הפנים לרשום את הזוג כנשוי, רשאי הזוג לעתור על ההחלטה לבית המשפט לעניינים מנהליים.

האם ישנה נפקות משפטית של ההליך על גירושין?

זוג נשוי הרשום במרשם האוכלוסין רשאי להתגרש בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה על פי בחירתם או על פי הפניה המוקדמת מבין שתי הערכאות, כאשר הדין האישי שחל עליהם הוא הדין הדתי (היהודי, המוסלמי או הנוצרי). זוגות בני אותו המין שיוכלו להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה על פי הדין האזרחי. זוגות בני דתות שונות ייאלצו לעבור הליך מורכב יותר כדי להתיר את נישואיהם.

בשלב רישום נישואים של זוגות שנישאו בהליך אזרחי מחוץ לישראל, בפרט כאשר אחד מבני הזוג אינו ישראלי או כאשר בקשת הרישום נדחתה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בדיני משפחה.

עורכי הדין במשרדנו בירושלים ותל אביב בעלי ידע מקצועי וניסיון עשיר בדיני משפחה. נשמח ללוות אתכם בהליך רישום נישואים במשרד הפנים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה