Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שינוי שם במשרד הפנים

Michael Decker
Michael Decker

Dan Kash

טיפול מהיר ויעיל בבקשות שהגשתי כל זאת תוך סבר פנים יפות ואוירה נעימה.

כל אזרח במדינת ישראל יכול לשנות את שמו הפרטי או את שם משפחתו במשרד הפנים. תהליך שינוי השם יוכר במסמכים רשמיים שונים כגון: תעודת-זהות, דרכון, רישומי בנק ועוד. עם זאת השינוי לא יתאפשר מעל לפעם אחת כל 7 שנים. כמו כן, קיימים מקרים יוצאים מן הכלל בהם רשאים קטינים לשנות את שמם באישור הורים או בית המשפט (בנוגע לשם המשפחה, התהליך ייעשה באישור בית-משפט בלבד). על כך ועוד במאמר שלפניכם.

מרכיב השם וחשיבותו

שם האדם הוא הרושם שיש לאדם על עצמו כמו גם לחברה עליו. מסיבה זאת, השם הוא חלק משמעותי מאוד מנפשו. כאשר מחליטים ההורים להעניק שם לרך הנולד, הם מגיעים להחלטה לאחר לבטים לא קלים ביניהם. השם שיינתן לילד יהיה זה שלדעתם יכיל בתוכו את כל היופי, העומק והטוּב אותם יבחרו להעניק לילדם. משום כך שם הילד הוא מרכיב חשוב באישיותו ובאופן התפתחותו.

עם זאת, לעיתים נדרש אדם בוגר לשנות את שמו כיוון וחש שאינו מתאים, או שהתאכזב ממנו לאורך חייו, או שנושא שם של אדם שסבל או הזיק במהלך חייו. מדינת ישראל אינה מגבילה את אזרחיה בכל הקשור לשינוי שם, אולם ישנם מקרים חריגים מסוימים החלים בדרך-כלל על קטינים, ככתוב במאמר שלפניכם.

שינוי שם במשרד הפנים

שינוי שם במשרד הפנים

כאשר נולד ילד במדינת ישראל באים הוריו כדי לרשום את שמו במשרד הפנים. שם הילד אותו רושמים ההורים הוא שיציג אותו בכל המסמכים הרשמיים (תמצית רישום, דרכון, תעודת-זהות, כרטיס חבר קופת-חולים, רישומי בנק וכו').

 • פרוצדורת שינוי השם בעצם מתייחסת להוספת שם פרטי ו/או משפחה וכן מחיקה של אחד מאלה או שניהם.
 • כל אזרח במדינת ישראל אשר מלאו לו 16 שנים יכול לשנות את שמו ולקבל תעודות מעודכנות עם שמו.
 • תהליך השינוי כרוך בתשלום של כ- 115 שקלים (נכון לחודש ינואר 2020).

שינוי שם עבור קטינים

 • באפשרות הקטין לשנות השם הפרטי שלו באישור הוריו. במידה ומסרבים, הקטין יכול להגיש תביעה אל בית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא בתל אביב.
 • במידה והחליטו הוריו של קטין מתחת לגיל 10 לשנות את השם הפרטי שלו, יוכלו על פי חוק. אולם, יהיו מחויבים לאפשר לילדם להביע את רגשותיו וכן את רצונותיו בנושא.
 • במידה והקטין בן עשר שנים ומעלה, אך מסרב לשינוי השם, אפשר יהיה להחליף את שמו רק אם וההורים קיבלו היתר מבית המשפט לענייני משפחה.
 • סעיף זה נוגע לאפוטרופוס, אשר מונה להיות אפוטרופוס לאדם, ומבקש לשנות את שם המשפחה יחד עם השם הפרטי של האדם. זה ייעשה לאחר קבלת אישור מבית המשפט, ובמידה וניתנה האפשרות לאדם לומר את דעתו בנושא, כמה שהוא מסוגל לדָבָר.

מי יכול לשנות את השם?

 • כל אזרח ישראלי אשר גילו עולה על 18 שנים.
 • לבוגר שהוצמד לו אפוטרופוס, באפשרות האפוטרופוס להחליף את שמו של האדם על-ידי אישור בית-משפט. זה ייעשה תוך כדי חובת האפשרות כלפיי האדם להשמיע את רצונותיו ורגשותיו בנושא, ככל שבאפשרותו לעשות כן.

אזרח קטין שגילו נמוך מ- 18 שנים:

 • עבור קטין הרוצה לשנות את השם הפרטי יש צורך באישור ההורים. במידה וההורים מתנגדים להחלפת השם, יש להביא פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה.
 • קטין המעוניין בשינוי שם משפחתו חייב לקבל פסק דין הצהרתי חתום על ידי בית המשפט לענייני משפחה.
 • הוריו של קטין אשר גילו עולה על 10 שנים, יכולים להחליף את שם הילד שלהם במידה והוא לא מתנגד לשינוי. וכן במקרה שבית המשפט לענייני משפחה מתיר את שינוי השם.
 • הוריו של קטין אשר גילו מתחת לגיל 10 שנים, יכולים להחליף את שם הילד שלהם במידה וניתנה לילד ההזדמנות לומר את דעתו בנושא ושקלו אותה.

כיצד ניתן לשנות את השם?

 • עליך להגיע בעצמך למשרד הפנים (לשכת מנהל האוכלוסין) בעיר בה אתה מתגורר.
 • במידה והשירות יחול עבור קטין אשר גילו נמוך מ- 10 שנים ואין לו דרכון, נוכחותו האישית של הילד אינה חובה. אולם ההורים יידרשו להצהיר כי "הילד הקטין שלנו קיבל את ההזדמנות לבטא את רגשותיו ודעתו בנושא שינוי השם, ואנחנו ההורים התחשבנו ברגשותיו ובגילו".

שינוי שם במשרד הפנים

 עליכם להציג את המסמכים שלהלן:

 • תעודת-זהות.
 • תמונת פספורט (רצוי מעודכנת ויותר מאחת)
 • דרכון (במידה ויש)
 • הצגת ספח מתעודת הזהות של בן הזוג (במידה והמבקש מצוין בה)
 • אם ומדובר בקטין המעוניין לשנות את שמו אך הוריו מתנגדים – נדרש להמציא פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה אשר מכיר ומאשר את שינוי שמו של הקטין.
 • נדרש לשלם 115 שקלים עבור כל אדם שגילו עולה על 18 שנים (בהתאם לחודש ינואר 2020). משרתי מילואים וחיילים בשירות סדיר זכאים להנחה של 50%.
 • נדרש למלא מסמך בקשה לשינוי שם, בו יכללו פרטיו האישיים של המבקש, שם נוסף או חדש בו בחר. בנוסף עליו להסביר את בקשתו.
 • הפונה לבקשת השם צריך להסביר את דרישתו לשינוי שם על כתב. יחד עם זאת, חשוב לציין כי לפקיד הרישום במשרד הפנים אסור לדחות או לחלוק על בקשת שינוי השם על בסיס הסברי הבקשה.
 • לאחר תהליך שינוי השם, יקבל המבקש תעודת זהות מונפקת חדשה (יקבל גם דרכון אם והיה ברשותו).

שלילת שינוי שם

 • לשר הפנים ההרשאה לשלול שינוי שם. זאת במידה והוא חושב כי השם החדש עשוי להזיק או להטעות את רגשות הציבור או בשיקול דעתו של הכלל. במקרה כזה רשאי השר לשלול את השם המסוים בלבד, אך אינו רשאי לסרב לעצם בקשת שינוי השם.
 • בגיר (בן 18 ומעלה) אשר הורשע בעבירת מין ומעוניין לשנות את שמו יהיה נתון להחלטתו של שר הפנים. השר יאשר את הבקשה רק במידה ובטוח שאין בשינוי השם כוונה להטעות את הכלל או להפר את תקנת הציבור.
 • בהרשאת שר הפנים למנות את פקיד הרישום לשלול שינוי שם בשמו.
 • השר לא רשאי לשלול שם אם והשם נבחר בעקבות קשר של ידועים בציבור (לדוגמא, כאשר בני זוג שאינם נשואים מעוניינים לשנות את שם המשפחה שלהם, או אם אחד מהם מעוניין להוסיף את שם משפחת בן זוגו כשם נוסף לשם משפחתו). כמו-כן האיסור על שלילת שינוי שם מסיבה זו יהיה גם תקף במקרה ובני הזוג מאותו המין.

שינוי שם במשרד הפנים

בקשה לערעור

 • במידה ופקיד הרישום (או כל גורם אשר אותו הסמיך שר הפנים לשלול שינוי שם) מתנגד לבקשת שינוי השם, לפי סעיף 24 בנוגע לחוק השמות, אפשר יהיה לפנות לשר הפנים במטרה לקבל את קביעתו הסופית.
 • במקרה ושר הפנים החליט לשלול בקשה לשינוי שם, אפשר יהיה לערער דרך הגשת עתירה אל בית המשפט עבור עניינים מנהליים.

נקודות חשובות נוספות לגבי שינוי שם

 • כנזכר לעיל, אין זה אפשרי לשנות שם יותר מפעם אחת בטווח של 7 שנים. אם ואכן יש רצון לשנות שוב את השם לפני סוף 7 השנים, ניתן להגיש בקשה מפורטת על כתב לשר הפנים.
 • היה והשם המבוקש הוא בעצם השם הקודם, או שילוב של השם הקודם לזה הקיים, הפנייה תימסר למנהל הלשכה לשם הכרעה. בכוחו של המנהל לאשר שינוי שם גם במקרה ולא חלפו 7 שנים.
 • אדם המעוניין לשנות את שם המשפחה שלו עקב גירושין, רשאי לבצע זאת גם אם לא עברו 7 שנים.
 • אפשר להחזיר את שם המשפחה הישן, או להחזיק בשני שמות משפחה אך לא יותר.
 • במהלך 7 השנים שאחרי מועד שינוי השם, יוצג השם הישן הן בספח תעודת-הזהות והן בדרכון.

משרד עורך דין לענייני מרשם האוכלוסין

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ותל אביב מתמחים בדיני הפרט השונים החלים במשרד הפנים. ניתן ואף מומלץ ליצור קשר עם משרדינו בין ונקלעתם לבלבול או בעיה בכל הקשור לחוק השמות המפורט במדינת ישראל.

צרו קשר

 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top