Skip to content

דיני משפחה

בקשה למינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס מוגשת ככלל, כאשר אדם בוגר מאבד את יכולתו לקבל החלטות בענייניו בצורה שקולה או כאשר לקטין נדרש אפוטרופוס שכן הוריו (האפוטרופוסים הטבעיים שלו) לא יכולים לדאוג לו, לא בחיים וכדו'. מינוי אפוטרופוס הינו הליך הדורש מעורבות ואישור של בית משפט. החוק שמפרט את השלבים השונים למינוי אפוטרופוס הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,…

קרא עוד

מזונות ילדים לפי החוק האזרחי

מזונות ילדים (להלן: "המזונות") הינם חובה של ההורים כלפי ילדיהם הקטינים ולעיתים גם ילדיהם הבוגרים (כפי שיבואר בהמשך). החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט- 1959 (להלן: "החוק"), מסדיר את הסוגיות השונות בנושא המזונות, מאמר זה יפרט את סעיפי החוק וידון בעיקרו ב"מזונות האזרחיים". הדין החל בנושא מזונות ילדים הורה חייב במזונות ילדיו הקטינים לפי הדין…

קרא עוד

מזונות ילדים לפי הדין העברי

מזונות ילדים (להלן: "המזונות") הינם חובה של הורים כלפי ילדיהם הקטינים ובמקרים מסוימים גם ילדיהם הבגירים. הורים יכולים להגיע להסכמות לגבי תשלומי המזונות (במסגרת הסכמים, כגון: "גירושין", "הורות משותפת", "חיים משותפים" ), במידה ולא הגיעו להסכמות, ביהמ"ש הוא שיכריע את גובה המזונות שעל כל הורה לשלם. במאמר זה נדון בחבות הורים במזונות ילדים לפי הדין העברי.…

קרא עוד

ייפוי כוח מתמשך – המסמך שמאפשר לקבל החלטות על העתיד שלכם

בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). תיקון זה בחוק, מאפשר לאדם לערוך מסמך בשם "ייפוי כוח מתמשך" מהו ייפוי כוח מתמשך? ייפוי כוח מתמשך, הינו מסמך המאפשר לאדם (להלן: "הממנה") למנות אדם אחר (להלן: "מיופה כוח" ו/או "ממונה") לקבל החלטות עבורו, במידה ויאבד את יכולתו לעשות כן. מטרת…

קרא עוד

מהם הנחיות מקדימות לאפוטרופוס?

הנחיות מקדימות לאפוטרופוס (להלן: "ההנחיות"), הינו מסמך שעריכתו מתאפשרת בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: "החוק"). התיקון לחוק בא להרחיב את האוטונומיה של האדם, לקבוע מי ומה יעשה בו וברכושו, כאשר יאבד את כושרו הנפשי/גופני לקבל החלטות בענייניו השונים, התיקון לחוק מאפשר גם עריכת מסמך הבעת רצון וייפוי כוח מתמשך. אדם כשיר…

קרא עוד

מסמך הבעת רצון – הדרך למנות אפוטרופוס מחליף

מסמך "הבעת רצון" (להלן: "הבעת רצון") נותן פתרון לאחת הדילמות הקשות של אפוטרופוס. המחשבה התמידית המקננת במוחם של הורים לילדים קטנים או בעלי מוגבלות, וכן כל אפוטרופוס האחראי לרווחתו של אדם אחר, היא מה יקרה חלילה אם יפטרו מן העולם? מי ידאג לאותו אדם עליו הם אחראים (להלן: "החסוי")? במקרה של פטירה, האפוטרופוס עורך צוואה…

קרא עוד

הליך גישור – הדרך היעילה והחסכונית לפתרון סכסוכים

הליך גישור (להלן: "גישור"), הינו הליך היכול להיות לעזר רב במהלך חיינו. חייו של אדם מלאים בסכסוכים עם גורמים שונים, סכסוכים בעבודה, זוגיות, שכנים וכדו'. מאוד לא רצוי ולא אפשרי לפתור כל סכסוך כזה בערכאות שיפוטיות. ניהול סכסוך בבתי המשפט, גובה מחיר נפשי וכלכלי כבד ביותר. כאשר מדובר בסכסוך גירושין, הדבר אף כרוך בפגיעה קשה…

קרא עוד

הסכם הורות משותפת

עולמנו משתנה כל הזמן, גם המשפחה הקלאסית המורכבת מאמא ואבא נשואים המביאים ילדים, כבר איננה סוג המשפחה היחיד שקיים היום. משפחות חד-מיניות, חד-הוריות, הם רק חלק מסוגי המשפחות החדשות. בנוסף, ישנם כיום זוגות (גבר ואישה) היוצרים קשר ביניהם אך ורק במטרה להביא ילדים. הסכם הורות משותפת (להלן: "ההסכם"), הוא הסכם אשר נועד להסדיר את החובות…

קרא עוד

אמנת האג להחזרת ילדים חטופים

"האמנה בדבר ההיבטים האזרחיים של חטיפה בינלאומית של ילדים" שנחתמה ב-1980, ידועה גם בשם "אמנת האג" (להלן: "האמנה"). האמנה באה להתמודד עם נושא חטיפת ילדים/ אי החזרתם, ממדינות המהוות את מקום מגוריהם הרגיל. חטיפה של ילד נעשית כאשר אין הסכמה של ההורה השני ללקיחתו, ותוך הפרת זכויות משמורת או זכויות הביקור שלו. האמנה קובעת שבכל…

קרא עוד

הסדר איזון משאבים – הסדר רכושי החל על זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך בעת גירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") מעניק לזוגות נשואים אפשרות לערוך הסכם ממון. במידה והזוג לא ערך הסכם ממון או שההסכם לא קובע אחרת ייתכנו שני מסלולים. האחד, על זוגות שנישאו לפני שנת 1974 נחיל את "הלכת השיתוף". השני, על זוגות שנישאו משנת 1974 ואילך נחיל את "הסדר איזון משאבים", עליו נדון…

קרא עוד
Scroll To Top