המאמר עוסק בהליך קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי האזור (שטחי יהודה, שומרון ועזה) אשר מחזיקים ברישיון נהיגה בר תוקף מטעם הרשות הפלסטינית. הליך קבלת הרישיון יהיה כפוף לבקשות הומניטאריות ספציפיות, אשר גורמי הביטחון הישראלי יחליטו האם הן מוצדקות בכדי לאפשר למבקש את רישיון הנהיגה ברכב הישראלי.

משרד כהן, דקר, פקס, ברוש מנגיש לפלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה, את מירב המידע הרלוונטי, בכדי שיכירו את זכויותיהם החוקיות על פי החוק הישראלי. רבים מתושבי האזור אינם מודעים כי הם זכאים לזכויות והטבות על-פי חוק, ומשרדינו יוכל לעזור לכם לדעת את מלוא זכויותיכם בעזרתם של עורכי דין ממשרדנו.

קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים

קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים

מיועד לפלסטיני תושב האזור אשר ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף שהונפק על-ידי הרשות הפלסטינית:

פנייה עבור רישיון נהיגה ברכב ישראלי תימסר על-ידי המבקש לרע"ן (ראש-ענף) כלכלה במנהא"ז (מנהל האזרחי) / רמת"ק (ראש מטה תיאום וקישור) עזה, בהתאם לגופו של העניין.

הבקשה לקבלת רישיון נהיגה בישראל עבור פלסטיני אשר רוצה לנהוג ברכב ישראלי תוגש באמצעות טופס בקשה ייעודי מלא וחתום בידי המבקש, כולל ציון הפרטים הבאים:

 • שם מלא.
 • כתובת מגוריו יחד עם מספרי טלפון להתקשרות.
 • מספר רישיון-נהיגה.
 • מספר תעודת זהות פלסטינית יחד עם ספרת ביקורת.
 • תיאור (רצוי מפורט) של הטעמים ההומניטריים לשם קבלת הבקשה והצורך בהמתן רישיון נהיגה.
 • מוטב להבטיח ולוודא שהפרטים המוצגים על גבי הבקשה מובנים וקריאים.

למסמך הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת הזהות של המבקש – באופן קריא וברור לעין.
 • שני צילומי פספורט אשר יצורפו למסמך הבקשה.
 • צילום רישיון הנהיגה המקורי.
 • מסמכים המחזקים / תומכים בבקשה אשר מסתמכים על נסיבות רפואיות והומניטריות.
 • מסמך הצהרה חתום בידי המבקש ובת/בן זוגו בנוכחות עו"ד התומך בבקשה.

תנאי קבלה מטעמים הומניטאריים עבור רישיון נהיגה ישראלי לפלסטינים

בקשה אשר הוגשה ללא סימוכין מספקים ונאותים כנכתב לעיל, או אשר אינה עומדת בדרישות הסף הנזכרות בסעיף נוהל טיפול בקשות (המציגה את סיבות הבקשה מטעמים הומניטאריים) במאמר המצורף תידחה, ותימסר אל המבקש בהקדם הודעה מפורטת.

בקשה שעומדת בדרישות הסף הנזכרות בנוהל טיפול בקשות תישלח על-ידי רע"ן כלכלה במנהא"ז / רמת"ק עזה, על-פי שיקול דעתו לבדיקה אצל הגורמים הבאים:

 • קמ"ט (קצין מטה) תחבורה: עבור בדיקת רישיון נהיגה במערכת התחבורה.
 • גורמי ביטחון ממונים רלוונטיים: בדיקה ביטחונית פרטנית למבקש הבקשה.
 • משטרת ישראל: איתור עבירות פליליות ו/או תעבורתיות.
 • כל גורם קשור נוסף אותו ימצא רע"ן כלכלה במנהא"ז / רמת"ק עזה להעביר אליו את הבקשה לשיקול דעת נוסף.

עם תום קבלת ההמלצות, יקבע רע"ן כלכלה במנהא"ז / רמת"ק עזה, לפי העניין, אם לתת למבקש רישיון נהיגה ברכב ישראלי (שתוקפו בחוק יהיה עד שנה). על מסמך הרישיון יסומן בכתב תאריך תוקפו.

במידה וירצה המבקש לחדש את רישיון הנהיגה ברכב ישראלי, יגיש בקשה חדשה אשר תידרש לעמוד שוב פעם בדרישות הסף המפורטות בנוהל טיפול בקשות.

לפניכם רשימת נקודות חשובה לבקשות מטעמים הומניטאריים:

 • המבקש מחזיק היתר שהייה חוקי בישראל, על בסיס איחוד משפחות עם בן / בת זוג ישראלי/ת.
 • המבקש שוהה בישראל כחוק למעלה מ-3 שנים רצופות.
 • בן משפחה מדרגה ראשונה (הורה, ילד/ה, בן/ת זוג, אח/ות, לרבות בן זוג או ילד של כל אחד מהנזכרים) של המבקש שמתגורר בישראל בקביעות (בעל רישיון ישיבה קבוע או מחזיק באזרחות) אשר נמצא במצב רפואי ירוד הדורש טיפולים רפואיים תכופים, אשר מחייבים הגעה בהולה / מיידית למוסד רפואי, ובן זוגו הישראלי של המבקש לא נמצא על-פי חוק כשיר לנהיגה ברכב ישראלי.
 • אם לא קיים פתרון נוסף להגעת קרוב המשפחה למוסד הטיפול הרפואי, אזי יוכר תושב האזור כזכאי לקבלת רישיון נהיגה ישראל.

מי הגורם המוסמך לקבל או לדחות בקשה למתן רישיון נהיגה ישראלי לתושבי השטחים?

בסמכותו ואחריותו של רע"ן כלכלה במנהא"ז / רמת"ק עזה, לטפל בבקשות להענקת היתר רישיון נהיגה ברכב ישראלי, כמו גם לוודא חידושי סטאטוס טיפול במערכת "מידע על תושב".

רע"ן כלכלה במנהא"ז / רמת"ק עזה, לפי שיקול דעתו בנוגע לעניין, יקבע בדוחות הענף את דיווח הסטאטוס על מספר היתרי הנהיגה ברכב ישראלי בשטחי ישראל ותוקפם.

למאמר על הוצאת רישיון נהיגה עבור פלסטיני תושב האזור אשר לא מחזיק ברישיון נהיגה שהונפק על-ידי הרשות הפלסטינית לחצו כאן.

תודה למר יהונתן גבריאלוב שכתב את המאמר.

משרד עורך דין להוצאת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים

משרדינו מתמחים בהסדרת הוצאת רישיון נהיגה ישראלי עבור פלסטינים תושבי האזור ורצועת עזה. קבעו פגישה עוד היום בפתח תקווה או בירושלים כדי לבדוק את זכאותכם. נשמח לסייע לכם בכל שאלה

קבלת רישיון נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il