דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

דיווח שנתי של אגודות עותמאניות

Joshua Pex

חובת דיווח שנתי של אגודות עותמאניות נכנסה לתוקף בעקבות תקנות השקיפות והדיווח על אגודות עותמאניות שהעביר שר המשפטים בשנת 2021. בישראל קיימות כמה אלפי אגודות עותמאניות, אשר פעלו במשך שנים רבות ללא כל חובה לפרסם נתונים כלכליים אודותן. מה נדרש מהאגודות במסגרת מילוי הדוח השנתי על התנהלותן, וכיצד באפשרותן לפעול בהתאם לחוק? על כך יסביר להלן עו״ד יהושע פקס, מומחה לדיני תאגידים ועמותות ממשרדנו.

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני תאגידים ועמותות. משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותי ייעוץ וייצוג עבור עמותות, אגודות עותמאניות, חברות ותאגידים נוספים. למשרדנו התמחות בנושאים כגון מילוי חובות שקיפות ודיווח, ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים, ייצוג בהליכי גישור ובוררות ועוד.

דיווח שנתי של אגודות עותמאניות

מהן אגודות עותמאניות ומהן חובות השקיפות המוטלות עליהן?

אגודות עותמאניות הן צורה ישנה של התאגדות, אשר הייתה נפוצה לפני קום המדינה. מאז נחקק חוק העמותות בשנת 1980, בוטלה האפשרות להקים אגודות נוספות. ואולם, אגודות אשר כבר הינן פעילות, יכלו להמשיך לעשות בפעולתן בלי להפוך להיות עמותות ולקבל את ההגבלות וחובת הדיווח המוטלת על עמותות בחוק. מדובר, בין היתר, על ארגוני עובדים, קופות חולים, אוניברסיטאות וסוגים נוספים של גופים. עד לאחרונה, החוק לא החיל כמעט שום חובת שקיפות על תאגידים אלה.

החל משנת 2021 נכנסו לתוקף תקנות חדשות הקובעות חובות דיווח ושקיפות על אגודות עותמאניות. התקנות הללו קובעות לראשונה חובות שונות, לרבות הגשת דיווח שנתי, וכן הנגשה של הנתונים המדווחים לחברי האגודות והציבור הרחב.

מהי חובת הדיווח השנתית על אגודות עותמאניות ובאילו מקרים היא חלה?

חובת הדיווח מוגשת על פי טופס הנכלל בתקנות (ומכונה ״טופס 2״). הטופס מחייב אגודות לציין את פרטי ההתקשרות העדכניים שלהן ואת המחזור הכספי שלהן. על הדוח לפרט על נתונים כספיים נבחרים (לרבות תרומות והכנסות) ונתונים אודות נושאי משרה באגודות (מנכ״ל, מבקר פנימי ורואה חשבון שמונה לצורך הכנת הדוחות הכספיים והדוח השנתי). כמו כן, על הדוח השנתי לפרט על תאגידים (עמותות, חברות וכיו״ב) אשר האגודה שולטת או חברה בהם. מעבר לכך, על האגודות לדווח על קרובי משפחה של נושאי משרה המועסקים באגודה או בתאגידים בשליטתה ועל עסקאות עם בעלי עניין שהאגודה הייתה צד להם.

חובת הדיווח השנתית חלה על מרבית האגודות העותמאניות. קיימות אגודות מסוימות אשר אינן חייבות באותן חובות שקיפות, דוגמת קופות חולים (אשר לגביהן חל הסדר נפרד לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי). כך גם ארגוני עובדים, אשר התקנות מעניקות להן הסדר חלופי אשר מאפשר להם לא לפרסם דוח פומבי ובמקום זאת לאפשר גישה למידע עבור חבריהן. פירטנו על כך במאמר נוסף אשר התפרסם באתר משרדנו. יש לציין בנוסף כי החובה להגשת דוח כספי ערוך לפי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים, חלה רק על אגודות עותמאניות אשר מחזורן השנתי עולה על 500 אלף ש״ח. לגבי אגודות בעלות מחזור נמוך מכך חל הסדר מקל, אשר אינו מחייב הגשת דוח שנתי נרחב. זאת מתוך הבנה כי לא יהיה נכון להטיל חובות רגולטוריות כבדות מדי על אגודות אלה.

מה ההשלכות של אי הגשת דיווח שנתי על-ידי אגודות עותמאניות?

התקנות נקבעו בהתאם לחוק העותמאני על אגודות, הקובע כי ניתן להטיל קנסות על אגודות בגין אי מילוי אחר ההוראות הנכללות בו. בהתאם, אגודות עותמאניות שלא יגישו דיווח שנתי עלולות להיחשף להטלת קנסות וסנקציות נוספות. האמור מדגיש את הצורך למלא אחר ההוראות על פי חוק, וכן את הזכות של החברים בארגונים לקבל גישה למידע. לצורך מילוי אחר כל ההוראות החדשות בנושא דיווח שנתי החלות על אגודות עותמאניות, מומלץ להיעזר בעורך דין מומחה לדיני תאגידים.

חובת דיווח שנתי בקרב אגודות עותמאניות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ועמותות

במאמר זה הסברנו על חובת דיווח שנתי, אשר מהווה חלק מתקנות השקיפות החלות כיום על אגודות עותמאניות. לכל שאלה וסיוע בנושא, עורך דין מומחה ומנוסה בדיני תאגידים ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם. משרדנו מתמחה בדיני תאגידים ועמותות, ומסייע בליווי משפטי עבור אגודות מול הרשויות במגוון עניינים וסוגיות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה