דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסדרת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד

Joshua Pex

קיימים לא מעט אזרחים ישראלים אשר להם הורים קשישים החיים מעבר לים. לא פעם, לאור כך שההורים בודדים ורחוקים, האזרחים הישראלים מעוניינים להזמין אותם לישראל, כך שיוכלו להיות בקרבתם ולדאוג להם בצורה טובה יותר. לצורך הסדרת מעמד להורה קשיש, יש להגיש בקשה לפי נוהל קבלת מעמד להורה קשיש, אשר נקבע על-ידי רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים.

משרדנו עוסק בנושא זה מקרוב, ומטפל בלא מעט מקרים מעין אלה באופן שוטף. אנו יודעים מניסיוננו כי אזרחים ישראלים רבים מתמודדים עם בעיה זו, אך רבים מהם אינם מודעים לפתרונות המשפטיים הקיימים לבעיה. לכן, הכנו את מאמר זה, בו יסביר עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו על האפשרויות העומדות בפני אזרחים המעוניינים להזמין ארצה את הוריהם הקשישים.

משרד עורכי הדין שלנו, בתל אביב ובירושלים, מתמחה בדיני הגירה לישראל. במשרדנו פועלים עורכי דין בעלי ניסיון רב בסיוע וייצוג משפטי בהליכי הסדרת מעמד עבור אזרחים זרים מול רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים, וכן מול כל הערכאות המשפטיות.

נוהל טיפול בבקשות קבלת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

קשה לחשוב על מקרים כה נוגעים ללב כמו מקרים בהם קשישים חיים בגפם במדינה זרה ומרוחקת, ולילדיהם אין אפשרות לטפל בהם באופן שוטף. בהיותה מדינה המהווה קיבוץ גלויות, בישראל חיים לא מעט אזרחים המתמודדים עם סיטואציה קשה זו. מדובר בסיטואציה נפוצה מאוד בקרב יהודי אתיופיה שעלו לישראל, ורבים מהם השאירו הורים ובני משפחה מאחור. כך גם בקרב יהודים אשר עלו ארצה ממזרח אירופה ומדינות ברית המועצות, קיימים לא מעט אזרחים ישראלים אשר להם הורים החיים בגפם במדינות אלה.

נוהל מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, אשר עודכן לאחרונה ביום 13.4.2021, נועד לתת מענה אנושי הולם למצב המשפחתי הבעייתי שתיארנו לעיל, שבו האזרח הישראלי חיי בארץ, אך הוא מעוניין לדאוג לאימו או אביו המבוגרים, אזרחים זרים אשר אינם זכאי שבות ולכן המתגוררים בגפם בחו"ל. הנוהל מיועד להורה שאין לו ילדים נוספים בחו"ל, לאב של אזרח ישראלי שגילו 64 ומעלה ולאם מעל גיל 62. להלן נסביר בהרחבה אודות הנוהל, הדרישות לצורך הגשת בקשה במסגרתו, אופן הטיפול בו ודרכי השגה על הנוהל במידה והבקשה נתקלת בסירוב מצד הרשויות.

הסדרת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד – תנאים ודרישות

על מנת לטפל בהסדרת מעמד הורה קשיש ובודד בישראל, יש להגיש בקשה מיוחדת למתן מעמד עבור ההורה. הנוהל בנושא קובע נוכחות אישית חובה. משמעות הדבר היא כי במקרה וההורה אשר מבקשים להסדיר את מעמדו שוהה בארץ, הוא נדרש להגיע ללשכת רשות האוכלוסין וההגירה הרלוונטית של משרד הפנים, ביחד עם האזרח הישראלי המזמין, על מנת להגיש טופס בקשה להארכת רישיון ישיבה/החלפת סוג אשרה. במידה והההורה המוזמן נמצא בחו"ל, האזרח הישראלי המזמין נדרש להגיש בקשה בשם ההורה, האזרח הזר, בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הסמוכה למקום מגוריו.

הסדרת מעמד בישראל להורה קשיש ובודד

מסמכים אותם נדרש המבקש להגיש בהתאם לנוהל מתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

בנוהל נקבעה רשימת מסמכים אשר יש להמציא במעמד הגשת הבקשה. חשוב להדגיש כי ככלל, על המסמכים להיות מקוריים, ובמידת הצורך יש לתרגמם. אם המסמכים אינם מקוריים, עליהם לעבור אימות כדין. מדובר, בין היתר, במסמכים הבאים: (1) תעודת לידה של ההורה המוזמן; (2) תעודה ציבורית אודות מצבו האישי הנוכחי והקודם של המוזמן; (3) תמונת פספורט עדכנית של המוזמן; (4) דרכון זר בתוקף לשנתיים לפחות (או צילום של הדרכון, במידה וההורה המוזמן נמצא בחו״ל במועד הגשת הבקשה; (5) מסמך עדכני ורשמי ממדינת המוצא מחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, המעיד על כך שאין להורה עבר פלילי או הרשעות כלשהן (״תעודת יושר״).

בנוסף למסמכים הנ״ל, יש להגיש מכתב הסבר של ההורה המוזמן, בו יצוין איפה הוא גר עד היום, איפה עבד, עם מי גר עכשיו, האם ואיך חגג חגים, טיב היחסים שלו עם המזמין וכן פירוט מדוע הוא רוצה לעבור לישראל. לצד זאת, יש להגיש מכתב הסבר של המזמין, בו יצוין היכן יתגורר ההורה ומי יטפל בו. על המזמין לחתום על התחייבות מפורשת של לדאוג לכל צרכי הורה, במידה והבקשה תאושר. ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים, בהתאם לשיקול הדעת של עובדי לשכת האוכלוסין וההגירה המטפלים בבקשה.

הטיפול בבקשה על פי נוהל הורה קשיש ובודד של אזרח ישראל

באילו מקרים הבקשה עשויה להיות מסורבת בהתאם לנוהל?

מזמין אשר אינו בעל אזרחות ישראלית או שמרכז חייו אינו בישראל, אינו זכאי להזמין הורה לישראל בהתאם לנוהל. הדבר יוביל לדחיית הבקשה. כמו כן, אם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הנדרשים, או שהמוזמן שוהה בישראל מעל 6 חודשים במועד הגשת הבקשה – הבקשה תידחה. במקרים אלה, אם המוזמן נמצא בארץ, הוא יידרש לעזוב את ישראל. לאחר מכן, ניתן יהיה להגיש את הבקשה מחדש.

במידה ויימצא כי ההורה המוזמן נכנס לישראל בסמוך להגשת הבקשה או בעבר על סמך מידע כוזב/מסמכיך מזויפים, או שמעמדו בישראל בוטל, ראש צוות בלשכת רשות האוכלוסין רשאי לסרב לבקשה על הסף, ובמידה וההורה המוזמן בארץ – לדרוש את יציאתו.

במידה וההורה המוזמן מגיע ממדינה אשר ישראל מגדירה כמדינה עם סיכון ביטחוני, ההורה יתבקש למלא טופס קורות חיים מקוצר. הטופס יועבר על-ידי לשכת האוכלוסין המטפלת בבקשה לגורמי הביטחון הישראלים. גורמי הביטחון יגבשו את המלצתם ויעבירו אותה ללשכה, לצורך קבלת החלטה. כאשר ההורה המוזמן הוא נתין של מדינה ממדינות חבר העמים (ברית המועצות לשעבר), הבקשה תועבר לטיפול לשכת הקשר-נתיב.

אישור הבקשה בהתאם לנוהל הסדרת מעמד להורה קשיש

אם יימצא לאחר כל הבדיקות הנדרשות כי אין מניעה לאשר מעמד חוקי בישראל בהתאם לנוהל, ההורה המוזמן יתבקש להגיע ללשכת מנהל האוכלוסין וההגירה להמשך טיפול, ולצורך הנפקת האשרה. לאחר מתן האישור למעמד בישראל בהתאם לנוהל מתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, על-ידי משרד הפנים, יקבל ההורה המוזמן מעמד חוקי בישראל. בתום תקופה זו, רשאי ראש צוות בלשכת האוכלוסין לאשר הענקת מעמד תושב קבע בישראל להורה המוזמן. מעמד זה יאפשר להורה הימצאות ארוכת טווח בקרבת בני משפחתו בישראל.

תחילה, תינתן להורה אשרה לשהייה זמנית. בהמשך, האשרה עשויה להשתדרג לאשרה ממושכת יותר. זאת בהתאם לגיל ההורה ומשך השהייה בארץ, וכן בתנאי שמרכז החיים של המזמין והמוזמן נותר בישראל. לאחר תום תקופת השהייה באשרה מסוג ב/1, וללא מניעה אחרת כלשהי, רשאי ההורה הקשיש והבודד לבקש אישור שהייה ארעי (א/5) למשך שנתיים, שנה בכל פעם. קיים הבדל לעניין זה בין אב מוזמן ובין אם מוזמנת. הורה בגיל 75 ומעלה מקבל אשרת א-5 ללא קשר לתקופת השהות הקודמת בארץ.

לגבי מוזמנת (אימא קשישה ובודדה) בהתאם לנוהל

אם במועד הגשת הבקשה גיל האם הוא 62-65 שנים, היא תקבל אשרת ישיבה בישראל הנקראת ״ב/2 הורה קשיש״ למשך שנה. בהמשך, תעלה אפשרות להארכת האשרה עד לתקופה מצטברת של 27 חודשים ברצף. זאת בהתאם לחוק הכניסה לישראל. כאשר האם תגיע לגיל 65 שנים, היא תוכל  אשרה לישיבה בישראל מסוג ב/1 למשך שנתיים נוספות (שנה אחת בכל תקופת הארכה).

אם האם המוזמנת בת 65 ומעלה במועד הגשת הבקשה, והבקשה אושרה, תינתן לאם אשרת ישיבה בישראל לתקופה של שנתיים (שנה אחת בכל תקופת הארכה). אם האם המוזמנת בת 70 ומעלה במועד הגשת הבקשה, תינתן לה אשרת ישיבה בישראל לתקופה של שנה.

לגבי מוזמן (אבא קשיש ובודד) בהתאם לנוהל

אם במועד הגשת הבקשה האב המוזמן הוא בגיל 64-67 שנים, יינתן לו רישיון ישיבה מסוג ״ב/2 הורה קשיש״ לשנה, עם אפשרות להארכה עד לתקופה מצטברת של 27 חודשים ברצף. כאשר האב המוזמן יגיע לגיל 67, ניתן יהיה להאריך את אשרת הישיבה שלו למשך שנתיים נוספות (שנה אחת בכל תקופת הארכה).

אם האב המוזמן הוא בן 67 ומעלה במועד הגשת הבקשה, והבקשה אושרה, יינתן לו רישיון ישיבה מסוג ב/1 למשך שנתיים (שנה בכל תקופת הארכה). אם האב המוזמן בן 70 ומעלה במועד הגשת הבקשה, תינתן לו אשרת ישיבה בישראל לתקופה של שנה.

דרישת פוליסת בריאות כתנאי לאישור הבקשה

בהתאם לעדכון הנוהל מיום 31.8.2022, ככל שהבקשה תאושר, קבלת אשרה עבור הורה קשיש ובודד מותנית ברכישת פוליסת ביטוח בריאות בתוקף למשך כל תקופת האשרה שתינתן. את הפוליסה יש להציג בפני פקידי לשכת האוכלוסין המטפלים בתיק, כתנאי לקבלת האשרה בפועל. לצערנו, רבים אינם מודעים להוראה זו, אשר חשוב לטפל בה מבעוד מועד, על מנת שלא לעכב את קבלת האשרה.

דרכי השגה על סירוב לבקשות הסדרת מעמד הורה קשיש ובודד בישראל

ניסיוננו בטיפול בנושא לימד אותנו כי אופן יישום נוהל הטיפול בבקשות למתן מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי על-ידי פקידי רשות מנהל האוכלוסין וההגירה הוא בדרך כלל נוקשה. הורה מוזמן אשר אינו מתאים לתנאי הנוהל מבחינת גיל ו/או קיום ילדים אחרים בחו"ל וכדומה, בקשתו תדחה. יחד עם זאת, בהתאם לנהלי משרד הפנים, ניתן להגיש ערר כנגד דחיית הבקשה, לרבות פנייה לערכאות שיפוטיות מוסמכות במקרים בהם ישנם טעמים יוצאי דופן אשר מצדיקים מעמד להורה מוזמן, אשר אינו מתאים לתנאי הנוהל.

הסדרת מעמד הורה קשיש ובודד בישראל – צרו קשר עם עו״ד מומחה לדיני הגירה לישראל

במדריך זה הסברנו על האופן שבו ניתן לקבל אשרה לשהייה בישראל להורה קשיש ובודד החי מעבר לים. הטיפול בנוהל עשוי להימשך זמן רב. במיוחד כאשר מדובר בהורים קשישים, כל דקה עשויה להיות יקרת ערך, ולכן המלצתנו היא להסתייע מראש בייעוץ וליווי של עורך דין מומחה לדיני הגירה במסגרת הטיפול בבקשה. לכל שאלה פרטנית וסוגיה משפטית העולה בנושא, ניתן לפנות לעורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו, בתל אביב ובירושלים. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בטיפול בהסדרת מעמד בישראל עבור אזרחים זרים, לרבות במקרים של הורים קשישים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואל המופיעים מטה.

 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה