דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אימות חתימה נוטריוני לבעלי מוגבלויות

Michael Decker
Michael Decker

אימות חתימה נוטריוני לבעלי מוגבלויות – אחד מתפקידיו החשובים של נוטריון הוא אימות הזהות של חותם על מסמך. ישנם מספר מסמכים משפטיים אשר עצם החתימה עליהם משנה את המציאות המשפטית – יצירת ייפוי כוח כללי, חתימה על עסקת מקרקעין, ועוד.

הנוטריון נוכח במקרה אלו על מנת לוודא כי האדם אשר בשמו מתבצעת הפעולה המשפטית הוא אכן האדם אשר חותם באופן פיזי על המסמך. לרוב, הנוטריון מוודא את זהותו של החותם באמצעות דרכון או תעודת זהות. במאמר זה נתייחס באופן ספציפי לאימות חתימה של נוטריון כאשר ייתכן והחותם המזדהה אינו כשיר מבחינה רפואית ומשפטית, או כאשר החותם הינו עיוור, אילם, או חירש, או כאשר לחותם אין חתימה, או אם אינו יודע קרוא וכתוב.

אימות חתימה נוטריונית לבעלי מוגבלויות

החותם המזדהה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו

לפי סעיף 4(ה) לתקנות הנוטריונים, 1977, לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו. זאת, אלא אם הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה. את התעודה יש להוציא באותו יום כיום עשיית הפעולה. יש לצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

יצוין כי הנושא של תעודה רפואית מתעורר בדרך כלל בכל נושא צוואות שנחתמו אל מול נוטריון. התנגדויות רבות מוגשות במקרים של צוואה שנחתמה בפני נוטריון על ידי מי שנטען שהיה צריך להנפיק לו תעודה רפואית בטרם החתמתו על הצוואה. אנו ממליצים בהקשר זה על המאמר שלנו בנושא הליך הגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

פרשנות הפסיקה להגדרה ״מרותק למיטתו״

בת"ע 3982/93, השופטת הנכבדה אסתר קובו הביעה את דעתה לעניין ההגדרה ״מרותק למיטתו״ והיא בעצם נתנה להגדרה זו פרשנות מרחיבה.

השופטת אסתר קובו קבעה שהכוונה של ״מרותק למיטה״ אינה רק הבנה טכנית של ריתוק למיטה, אלא שהכוונה היא לאדם אשר קשה לו להתנייד. ייתכן וניתן להשליך את ההגדרה לדוגמא גם לאדם מבוגר אשר מחמת גילו או חוליו מתקשה לצאת מביתו.

על כן, במקרים שבהם נראה על פניו שאדם אינו מתנייד כראוי מכל סיבה שהיא ייתכן ויצטרך הנוטריון להסכים לאמת חתימה רק לאחר קבלת תעודה רפואית.

מצד שני, ישנם טענות כנגד של בעלי מוגבלויות שאומרים כי אסור להתייחס אחרת לאנשים עם נכויות פיזיות, מפני שנכות פיזית אינה בהכרח מעידה על פגיעה בתפיסה הקוגנטיבית או כשירות של החותם. אבל זהו החוק, וזוהי הפסיקה.

אימות חתימה של אדם אילם, חירש או עיוור

בהתאם לסעיף 8 לתקנות הנוטריונים, אם ניצב לפני נוטריון אדם שהוא אילם, חירש, או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את העובדה הזו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם הבין את משמעות הפעולה.

טביעת אצבע במקום חתימה

אם שוכנע הנוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, אז במקום החתימה יוסיף האדם הניצב בפני הנוטריון את טביעת באצבע שלו.

לסיכום בנושא אימות חתימה נוטריונית לבעלי מוגבלויות

כפי שאנחנו רואים, בשל האחריות הרבה המוטלת על כתפי הנוטריון בכל הנוגע לאימות חתימה, הרי שנדרש הנוטריון להוסיף תעודה רפואית כאשר מאמת הוא חתימה של אדם מאושפז, קשיש, או חולה.

בנוסף, אם החותם הינו עיוור, אילם, או חירש, אז על הנוטריון לציין זאת. הנוטריון נדרש גם לציין את הדרך שבה השתכנע שאותו האדם הבין את משמעות הפעולה שביצע.

כמו כן, כאשר החותם אינו יודע קרוא וכתוב למשל, ואם אין לו כלל חתימה, אז במקום החתימה תבוא טביעת האצבע של החותם לאישור הפעולה.

צרו קשר עם נוטריון לאימות חתימה ומסמכים

במידה ואתם זקוקים לעזרתו של נוטריון לצרכי אימות חתימה לבעלי מוגבלויות, אימות חתימה רגיל, תרגום נוטריוני, או כל פעולה אחרת, אנו לשירותכם. התקשרו למשרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, לקבלת עזרה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה