Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום אגודה שיתופית בישראל

Michael Decker

דוד וואלעס


שירותי תרגום של משרד עו"ד הנ"ל מצויינים ומקצועי, ממליץ בחום לכל אחד לנסות, בעיקר השירות האדיב מכל הלב של סשה קישקו משאיר את הלקוח בהרגשה טובה ורצון לחזור בעתיד

איך רושמים אגודה שיתופית בישראל? משרדינו מתמחה בדיני חברות ותאגידים, ואנו מקבלים מספר רב של פניות בנוגע להקמת עמותותרישום חברות ונושאי אגודות. מיכאל דקר הוא שותף במשרד עו"ד שלנו. במאמר זה הוא יסביר כיצד יש לרשום אגודה שיתופית כדין.

מה היא אגודה שיתופית?

אגודה שיתופית

אגודה שיתופית היא סוג של תאגיד – מספר אנשים המתאגדים ביחד להשגת מטרה משותפת. התאגיד הוא ישות משפטית נפרדת מהחברים המקימים אותו. הייחוד של התאגיד מחברה או מעמותה הוא בכך שרווחת החברים המקימים אותו היא המטרה העיקרית. זאת בניגוד לעמותה, אשר אינה יכולה לפעול למטרות רווח. מאידך, בניגוד לחברה למטרות רווח, הגדלת הרווחים של האגודה, בניגוד לרווחת חברי האגודה, אינה המטרה.  חלק מהעקרונות של ניהול אגודה שיתופית הם שוויון בנטל ובזכויות. חברי האגודה מתאגדים על מנת לעוזר אחד לשני ולשפר את מצבם הכלכלי. לכל חבר זכות הצבעה שווה ומעמד שווה.

תהליך הקמת אגודות שיתופיות:

רישום או הקמת אגודה שיתופית מבוסס בפקודת האגודות השיתופיות. מבחינות מסוימות, התנאים של הקמת אגודה דומים לתנאי הקמת עמותה, עם כמה הבדלים משמעותיים. כדי לרשום אגודה שיתופית יש צורך בשבעה אנשים יחידים או אגודה שיתופית קיימת וחבר נוסף כדי להתאגד כאגודה שיתופית – מדובר על תנאי סף בסיסי שבלעדיו לא ניתן לרשום את האגודה. יש לכתוב את מטרות של האגודה ואת אופן התנהלותן. יש לרשום את פרטי האגודה – השם הרצוי, כתובת המשרד (או משרד העו"ד המייצג את האגודה), סוג האגודה. בנוסף, יש לרשום את שמות חברי הוועד הזמני (לפחות שלושה) והמייסדים (לפחות שבעה), עם השם המלא ומספר תעודת הזהות.

פרטי התקנון הניהול היום יומי של האגודה הוא על בסיס תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975. התקנון הוא המסמך המכונן את האגודה. הוא מבטא את תכליתה ואת טיב היחסים בין חבריה. התקנון מהווה חוזה בין האגודה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. אי לכך נודע למסמך זה משנה חשיבות. נוכח אופייה של האגודה (קשר אישי בין חבריה וכו'). וחשיבות התקנון, מומלץ להיעזר בשירותי עו"ד מומחה לנושאי תאגידים בניסוחו.

פטור מארנונה לאגודה:

בדיוק כמו עמותה הפועלת לרווחת הציבור, אגודה שיתופית יכולה להיות זכאית לפטור חלקי או מלא מתשלומי ארנונה עבור נכסיה. לקבלת הפטור, יש ליצור קשר עם עו"ד, ולהציג מסמכים הכוללים את:

(א) הסכם השכירות;

(ב) תמונות;

(ג) הסבר לגבי גודל הנכס סה״כ במ״ר, והסבר על גודל במ״ר של כל חדר וחדר והפעילות הנעשית בכל חדר וחדר;

(ד) הסבר לגבי מספר החברים באגודה.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, המתמחה בדיני תאגידים ועמותות, לעזרה ברישום וניהול אגודה שיתופית.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top