Skip to content

קבלת הנחה בארנונה לעמותה

Avatar

Michael Decker

הנחה בארנונה לעמותה

כל הפרטים לגבי קבלת הנחה בארנונה לעמותה עקב השינויים בפקודת מסי העירייה. מאמרים אחרים באתר כהן, דקר, פקס וברוש, משרד עורכי דין עם סניף בירושלים וסניף בפתח תקווה, עוסקים בנושאי הקמת, פירוק וניהול עמותות. מאמר זה, מאת עו"ד מייקל דקר, מומחה לנושא עמותות, מסביר את התנאים לקבלת הנחה מארנונה לעמותות.

ההנחה בארנונה לעמותה הייתה בעבר בעיקר "תיאורית":קבלת הנחה בארנונה לעמותה

עד לחודש אוגוסט 2016, עמותות היה זכאיות להנחה של 67% בארנונה אך ורק במידה והן שירתו "בעיקר" את תושבי הרשות המקומית ממנה מבוקשת ההנחה. מאחר והכוונה של המחוקק בכותבו "בעיקר" לא הייתה ברורה, רוב הרשויות המקומיות פירשו זאת בצורה הכי נרחבת. האם העמותה שירתה אי פעם אפילו אדם אחד שבא מחוץ לתחומי אותה הרשות? אז כנראה שלא מגיעה לה ההנחה.

בעבר, ההנחה בארנונה לעמותות ניתנה ללא הליך משפטי לעתים רחוקות, זאת מפני שרשויות מקומיות מיררו את החיים בדרישה להוכחות היקף הפעילות מכל עמותה אשר ביקשה הנחה זו. עקב כך רבים בתחום התייחסו להנחה כתיאורית בעיקר, ואף לא טרחו לנסות להשיג אותה. עמותות רבות שילמו ארנונה כמו בית עסק רגיל, במקום לבזבז זמן וכסף בניסיון להוכיח לרשות המקומית משהו שהרשות לא רוצה לדעת.

מדובר בדוגמה קלסית של כוונות טובות של המחוקק אשר אינן מתיישבות עם המציאות. הרשות המקומית כמובן תמיד שמחה לעוד כסף בתקציב מחד. מאידך, הרשות מבינה היטב שעמותה לא תפסיק לפעול או לשרת את תושבי הרשות רק כי היא לא מקבלת את ההנחה אשר מגיע לה.

אז מה השתנה והאם אפשר לקבל הנחה בארנונה לעמותה בקלות יחסית?

החקיקה העיקרית בישראל אשר מסדירה את נושא הארנונה היא פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938. הרשות המחוקקת בישראל מעדיפה לעתים קרובות להוסיף תיקונים לפקודות קיימות מתקופת המנדט או תקופת קום המדינה, במקום לחוקק חוק חדש ומקיף. עם הזמן, עקב לחץ של לוביסטים ובעלי עניין (לא תמיד דבר רע) על הנבחרים, נוספים תיקונים לפקודה.

במקרה זה, הרשות המחוקקת הבינה שמעטות הן העמותות שמקבלות את ההנחה ללא מאבק משפטי, ורבות אף לא מנסות לקבל את ההנחה. מעבר לכך, החקיקה הקיימת בנושא עמותות כבר מביאה לכך שרוב העמותות עוזרות לתושבי הרשות בה העמותה פועלת. עקב כך, ביום 2 לאוגוסט 2016, הכנסת אישרה את התיקון לפקודה. לתיקון הנ״ל יש מטבע הדברים השלכות כלכליות עצומות, הן בכל הנוגע לחיסכון בארנונה בעבור המוסדות הרלוונטיים, והן בכל הנוגע לגירעון הכספי של הרשויות המוניציפליות הרלוונטיות.

כיצד מקבלים הנחה מארנונה לעמותה באופן מעשי?

עמותה יכולה לקבל הנחה של 67% מתשלומי ארנונה על בסיס היותה מוסד מתנדב לתועלת הציבור אשר רשום ומנוהל כדין. (ראו מאמר זה באתר בנושא רישום עמותה, ועזרת המשרד בניהול עמותה כדין) ההנחה הרלוונטית מתשלום ארנונה תינתן לתקופה שלא פוחתת משלוש שנים, בכפוף להגשת תצהיר החתום שהמטרות והפעילות של העמותה לא ישתנו במהלך תקופת ההנחה. התצהיר יוגש לאחר השנה הראשונה של ההנחה ובטרם תוארך ההנחה לשנה השנייה.

צור קשר עם כהן, דקר, פקס וברוש, משרד עורכי הדין בפתח תקווה וירושלים, לקבלת מידע משפטי ועזרה ברישום ניהול עמותה, השגת הנחה בארנונה לעמותות, ועוד.

קבלת הנחה בארנונה לעמותות

: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il 

 

 

צרו קשר

Scroll To Top