Skip to content

מתי פונים לנוטריון?

Avatar

Joshua Pex

מיכל זיגדון

נעזרתי בשירות המשרד לתרגום תעודות הלידה של בנותיי.
בימינו, שהתקשורת נעשית לרוב טלפונית או דרך הודעות ומיילים, קיבלתי מכם שירות סבלני, אמין ואדיב, מתחילת ההתקשרות ועד סוף התהליך.
ממליצה מאוד ואם אצטרך שוב שירות של תרגום ללא ספק אתם הכתובת שלי.
תודה רבה!

הצורך בשירותיו של נוטריון עולה במגוון רחב של מצבים. כדי שתוכלו לקבל את המענה הדרוש לכם, חשוב לפנות אל משרד עורכי דין מקצועי ומנוסה, המעניק את כל קשת השירותים הנוטריוניים ועוסק בכך באופן שוטף.

הקדמה: מיהו נוטריון?

הנוטריון הוא עורך דין וותיק, העובד כעורך דין פעיל 10 שנים לפחות, אשר קיבל הסמכה מיוחדת מטעם משרד המשפטים לשמש כנוטריון. כלומר, כל נוטריון הוא עורך דין אך לא הפוך. במסגרת עבודתו, הנוטריון מאמת, עורך ומאשר מסמכים רשמיים שונים וחתימתו עליהם, מעניקה להם רמת אמינות ומהימנות גבוהה.

מתי פונים לנוטריון

על כן, במקרים רבים ישנה דרישה מצד רשויות שונות, בארץ ובעולם, להגשת מסמכים אליהם עם חתימת נוטריון בלבד, כתנאי לקבלתם. מתי פונים לנוטריון? נביא להלן שלוש דוגמאות מרכזיות: אימות חתימה נוטריוני, תרגום נוטריוני ואישור העתק נאמן למקור.

אימות חתימה נוטריוני

זהו אחד משירותי הנוטריון הנפוצים ביותר, במסגרתו אדם נדרש לחתום על  מסמך כלשהו בפני הנוטריון. הוא מאמת את חתימתו ובכך מאשר כי המסמך אכן נחתם על ידו. אימות חתימה נוטריוני נדרש למשל, כאשר רוצים לחתום על ייפוי כח לצורך קבלת משכנתא.

לאחר פגישה אישית עם הנוטריון, ניתן לאשר מסמכים נוספים באופן דיגיטלי, ללא צורך בהגעה למשרד.

במידה והחותם הוא חולה, זקן, או בעל מוגבלות אחרת אשר אינה מאפשרת להיפגש עם הנוטריון במשרד, הנוטריון יכול להגיע למקום מגוריו \ בית החולים \ בית האבות בו נמצא החותם.

דוגמא נוספת היא בני זוג המבקשים לערוך הסכם ממון טרם הנישואין. לאור משמעותם המשפטית והכלכלית של המסמכים הללו, יש צורך לוודא את מהימנותם כדי שלא יהיה ספק בדבר זהות החותמים. משום כך, דורש החוק כי הצדדים יחתמו על מסמכים אלו בפני נוטריון.

תרגום נוטריוני

מעוניינים להתקבל לעבודה או ללימודים בחו"ל? לשם כך תצטרכו להציג תעודות ומסמכים שונים להוכחת הזהות שלכם, העדר עבר פלילי, תעודות השכלה ועוד. היות שאלו כתובים בעברית, יהיה צורך לתרגם אותם לשפת המדינה הרלוונטית. לרוב, הרשויות בחו"ל לא יסתפקו רק בתרגום המסמכים, אלא ידרשו תרגום נוטריוני על מנת להבטיח את מהימנותם.

אם הנוטריון דובר את שפת מדינת היעד, הוא יאשר את נכונות התרגום של המסמך. אולם, כאשר הנוטריון אינו דובר את השפה, מתרגם מוסמך ובעל ידע מקצועי יחתום על הצהרת מתרגם, במסגרתה הוא מצהיר כי הוא דובר את שתי השפות. אז, הנוטריון מעניק אישור נוטריוני להצהרת המתרגם.

אישור העתק נאמן למקור

כאמור לעיל, חתימתו של נוטריון על מסמך כלשהו, מקנה לו גושפנקא של אמינות ומבטיחה כי מדובר במסמך אותנטי. משום שבעידן המודרני פשוט כל כך לזייף מסמכים, ישנה במקרים רבים דרישה, בארץ ובחו"ל, לאישור העתק נאמן למקור של נוטריון, המאשר כי המסמך המקורי וההעתק שלו זהים.

נציין, כי להבדיל משירותים אחרים כגון אימות חתימה נוטריוני, הדורשים מאיתנו להגיע פיזית למשרדו של הנוטריון, אישור זה ניתן לקבל בדרך כלל מרחוק. מעבר לנוחות הרבה שבכך, הרי שבתקופה זו של נגיף הקורונה, אנשים רבים מעדיפים להישאר בביתם ולקבל את השירות מרחוק.

מהי העלות של שירותי נוטריון?

לכל עורך דין נתונה הזכות לקבוע את שכר הטרחה שהוא מעוניין לגבות עבור שירותיו. שכר הטרחה אמור להתבסס על סוג והיקף המומחיות של עורך הדין, על המוניטין והוותק המקצועי שלו. אולם, במסגרת מתן שירותים נוטריונים, הוא מחויב למחירון האחיד שנקבע בחוק ואין הוא רשאי לגבות תשלום כראות עיניו. המחוקק קבע זאת כדי להבטיח שכל אדם יוכל לקבל שירותי נוטריון. המחירון מתעדכן מעת לעת והוא קובע עבור כל סוג של שירות נוטריוני מהי עלותו.

מתי פונים לנוטריון

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top