דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגשת השגה על ארנונה

Michael Decker
Michael Decker

קיבלתם חיוב ארנונה ואתם סבורים כי הוא שגוי? לא סוף פסוק, עוד יש אפשרות להגיש התנגדות (השגה) על חיוב זה. מאמר זה עוסק בתנאים ובקריטריונים להגשת השגה על מיסי ארנונה.

תנאים להגשת השגה

ניתן לערער או להגיש השגה על ארנונה רק כאשר מתקיים לפחות אחד מהמקרים הבאים: 1) שטח הנכס הממוסה אינו תואם את שטח הנכס אשר בו מתגורר הנישום או נמצא בבעלותו או בחזקתו; 2) סוג המבנה או הנכס מסווג באופן שגוי; 3) אזור הגבייה אינו תואם את האזור בו מצוי הנכס; 4) האדם שקיבל את חשבון הארנונה אינו הבעלים או המחזיק בנכס.

מועדים בהשגה על ארנונה

על מקבל הודעת החיוב להגיש השגה למנהל הארנונה העירוני (בשל אחת מארבע הסיבות שלעיל) תוך 90 ימים מיום קבלת חשבון הארנונה לתשלום. בהשגה יש לבקש תיקון של הודעת חיוב, ולפרט את הנימוקים לבקשה. מנהל הארנונה מחויב להשיב להשגה תוך 60 ימים (אם כי ועדת הערר לענייני ארנונה יכולה להאריך תקופה זו ב-30 ימים נוספים). במידה ומגיש ההשגה קיבל תשובה אשר אינה צודקת לדעתו, ביכולתו לשלוח ערר לוועדת הערר לענייני ארנונה. יש לשלוח ערר זה תוך 30 ימים מיום קבלת התשובה ממנהל הארנונה. על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה ניתן לערער גם בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

השגה על ארנונה

האם צריך לשלם את חשבון הארנונה למרות שהשגתם או ערערתם על החשבון?

על אף קיומם וניהולם של הליכי השגה וערעור, חשוב לציין כי הליכים אלו אינם פוטרים את הנישום מתשלום החשבון במועד החוקי. במידה ויזכה הנישום בהליך, בסופו הוא יזוכה בסכום אשר שילם בעודף על פי החלטת הגוף המוסמך לדון בהשגה או בערעור.

הגשת בקשה להנחה או פטור מארנונה

ישנו מספר רב של מקרים וקטגוריות של אנשים הזכאים להנחות או פטורים מארנונה.

סדרת מאמרים בנושא ארנונה

משרדנו מתמחה במגוון תחומים משפטיים, ולעיתים קרובות אנו מסייעים ללקוחות במגוון סוגיות הקשורות למיסי ארנונה. בישראל נושא הארנונה (כלומר מיסים עירוניים) נמצא באחריות משרד הפנים והרשות העירונית המקומית. לרווחת לקוחותינו כתבנו סדרת מאמרים בנושא ארנונה, כולל מאמרים בנושא פטורים או הנחות בארנונה, ועוד.

צרו קשר

אם יש לכם שאלה כלשהי בנושא ערעור או הגשת השגה בשל חיוב לא מוצדק במיסי ארנונה, ולקבלת סיוע משפטי, אנה פנו אלינו. לשם הנגשת השירות ללקוחותינו, משרדינו ממוקמים גם בירושלים וגם בתל אביב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה