דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פטורים מתשלום ארנונה – המדריך המשפטי המקיף

Michael Decker
Michael Decker

במאמר זה נעסוק בשני סוגים בולטים של פטורים מתשלום ארנונה: פטור עבור נכס שעומד ריק, ופטור עבור נכס שאינו ראוי לשימוש. נעמוד על ההבדלים ביניהם ועל התנאים המשפטיים לצורך קבלתם.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני נדל״ן וארנונה. המשרד מסייע ללקוחותיו בטיפול מול הרשויות המקומיות בבקשות לקבלת הנחות או פטורים מארנונה, וכן בייצוגם בפני הערכאות המשפטיות בהליכי השגה ועררים בנושא.

פטורים מארנונה בגין נכס ריק ובגין נכס שאינו ראוי לשימושארנונה וסוגי הפטורים השונים

על מנת לממן שירותים ופעילויות מטעמן, הרשויות המקומיות גובות מתושבים ובעלי עסקים ארנונה מדי שנה. תעריפי ארנונה משתנים בין כל רשות, ונקבעים לפי סוג הנכס וגודלו. עם זאת, קיימת אחידות לעניין ההוראות העוסקות בפטורים מארנונה. קיימים מספר סוגי פטורים. סוג אחד הוא פטורים למוסדות מסוימים (דוגמת בתי כנסת). סוג נוסף, עליו נפרט להלן, הוא של פטורים הניתנים בשל מצב הנכס. 

פטור בגין נכס ריק

פטור זה ניתן באופן חד פעמי ולתקופה מוגבלת. תקנות ההסדרים במשק מגדירות אותו למעשה כהנחה בשיעור של 100% (ולכן ניתן לראות בכך כמעין פטור). קיימת הבחנה בין נכס חדש ובין נכס שאינו חדש. לגבי נכס חדש, התקנות מעניקות הנחה של 100% למשך שנה מיום סיום בניית הנכס והיותו ראוי לשימוש, כל עוד הוא עומד ריק.

לגבי נכס שאינו חדש ועומד ריק, קיימת הנחה בשיעורים משתנים על פני 3 שנים. בששת החודשים הראשונים, ההנחה היא בשיעור של 100%. לאחר 6 חודשים תינתן הנחה ל-6 חודשים נוספים, בגובה עד 66.66%. לאחר מכן תינתן הנחה בשיעור של עד 50% למשך שנתיים נוספות. על הנכס להיות ריק וללא שימוש למשך לפחות 30 יום רצופים. הפטור ניתן על פי שיקול דעת הרשות, ונדרש להציג ראיות לעניין היותו ריק. 

פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש 

פקודת העיריות קובעת פטור מארנונה עבור בניין (שלם או חלק ממנו) שנהרס או ניזוק באופן שאינו מאפשר לעשות בו שימוש. הפטור ניתן תחילה ל-3 שנים, אשר לאחריהם נקבע תשלום בסכום מופחת, לפי סוג הנכס, למשך 5 שנים. לאחר מכן, אם הנכס נותר באותו מצב, תימסר על כך הודעה בכתב ולא תהא חובת תשלומים נוספים. 

בפועל, הרשויות המקומיות אינן מרבות להעניק את פטור זה, מחשש כי מתן הפטור באופן גורף יעודד הזנחת נכסים. לפיכך, נדרש להוכיח את התקיימות התנאים הבאים: (1) המבנה נהרס או ניזוק במידה שלא מאפשרת להשתמש בו; (2) איש אינו שוהה במבנה בפועל; (3) נמסרה הודעה על כך. המועד הקובע לצורך מתן הפטור הוא מועד מסירת הודעה לרשות על מצב הנכס.

קיימים מבחנים שונים שעלו בפסיקה לצורך הכרעה בשאלה האם הנכס אינו ראוי לשימוש. המבחן המרכזי הינו אובייקטיבי, ולפיו בוחנים האם מבחינה אובייקטיבית לא ניתן להשתמש בנכס. לצדו, קיים מבחן כלכלי, הבוחן את הכדאיות הכלכלית להפיכת הנכס לראוי לשימוש. כנגד מבחן זה עלתה ביקורת רבה, שכן מדובר במעין חיוב להשקיע בנכס ולשפצו, שלא מכוח חוק מפורש. קיים גם מבחן הנדסי, הבוחן את הסכנה הנשקפת משימוש בבניין במצבו הנוכחי.

הוכחת חוסר היכולת להשתמש בנכס נעשית על בסיס ראיות, כגון חוות דעת מטעם מומחים שבדקו את הנכס. בתי המשפט הדגישו לא פעם כי מקום בו עיריה טוענת מצדה כי אין מקום להעניק את הפטור, עליה לסתור את ראיות בעל הנכס באמצעות ראיות מטעמה. לא די בטענות כלליות, לפיהן הנכס נבדק ונמצא ראוי לשימוש.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני נדל״ן וארנונה

במאמר זה פירטנו על פטורים עיקריים מתשלום ארנונה, בגין נכס ריק ובגין נכס שאינו ראוי לשימוש. במקרים רבים, קבלתם כרוכה בהתמודדות עם לא מעט בירוקרטיה ואף התדיינות בפני ערכאות מינהליות ומשפטיות. אם יש לכם שאלות בנושא מורכב זה, או שהנכם זקוקים לסיוע משפטי בטיפול בבקשות פטור מארנונה בגין נכס ריק או נכס שאינו ראוי לשימוש, נשמח לסייע לכם. למשרד עורכי הדין שלנו ישנו ניסיון מקצועי רב ומומחיות בדיני נדל״ן וארנונה. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה