Skip to content

אפוסטיל לקנדה

Avatar

Michael Decker

שוקלים להגר לקנדה? אולי לנסוע לתקופה מסוימת ללימודים או עבודה? בכל אחת מהנסיבות הללו תידרשו להציג בפני הרשויות הקנדיות מסמכים שונים. על מנת שמסמך שהונפק בישראל יאושר בקנדה, עליו להיות בעל חותמת אפוסטיל. איך עושים זאת? קראו במאמר שלפניכם.

אישור מסמכים בחו"ל

כאשר רוצים להגיש למדינה זרה מסמכים מישראל, למשל, תעודת זהות, מסמכים אקדמאיים, תצהירים וכדומה, יש לדאוג לחותמת אפוסטיל על גבי כל מסמך. חותמת זו מהווה אישור לכך כי מדובר במסמך מקורי שניתן על ידי הרשות המוסמכת בארץ ועל כן, הרשות במדינה הזרה תכיר בו.

שימו לב, כי יש צורך לקבל חותמת אפוסטיל, ראשית כל, על המסמך המקורי בעברית ולאחר מכן, על התרגום הנוטריוני של המסמך, כפי שנסביר להלן.

בשלב הראשון אם כן, נדאג לחותמת אפוסטיל על המסמך בעברית. ככל שמדובר במסמך מגורם ציבורי כמו תעודת זהות המונפקת על ידי משרד הפנים או תעודת לימודים שניתנת או מאושרת על ידי משרד החינוך, יש לפנות למשרד החוץ, אל האגף הקונסולרי והוא יטביע את חותמת האפוסטיל על המסמך. כאשר מדובר על מסמכים אחרים, למשל תצהיר או ייפוי כח, יש לפנות קודם לנוטריון לצורך אימות המסמך ואז אל בית משפט השלום/המחוזי לקבלת חותמת אפוסטיל.

אפוסטיל לקנדה

תרגום נוטריוני

כאמור מעלה, השלב הראשון באישור מסמכים ישראליים בחו"ל, הוא קבלת חותמת אפוסטיל של משרד החוץ על המסמך המקורי בעברית. חותמת זו מאשרת את האותנטיות של המסמך וכי הוא הוצא על ידי הרשות המוסמכת לכך. השלב הבא הוא קבלת חותמת אפוסטיל של בית משפט השלום על התרגום הנוטריוני של המסמך.

מטבע הדברים, רוב המסמכים המונפקים בישראל כתובים בעברית. כדי שהרשויות במדינה הזרה יקבלו אותם, הרי שיש לתרגם אותם לשפת המדינה, תהיה זו אנגלית, צרפתית או כל שפה אחרת. לאחר מכן, יש לקבל חותמת אפוסטיל על התרגום, כאשר הגורם המוסמך לכך הוא בית המשפט. מטרתה של חותמת זו היא לאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון רשום בישראל.

כיצד לאשר מסמך בקנדה?

ההליך שתיארנו לעיל של אישור מסמכים בחו"ל, רלוונטי רק למדינות החתומות על אמנה בינלאומית, היא אמנת האג 1961 (אמנת האפוסטיל). במסגרתה, נוצר הליך אחיד של אימות מסמכים באמצעות אפוסטיל, כך שכל מדינה אשר חתומה על האמנה, מחויבת להכיר במסמכים שהונפקו במדינות האמנה האחרות כתקפים, בתנאי שהם חתומים על ידי חותמת אפוסטיל.

קנדה היא בין מדינות העולם הראשון היחידות אשר אינן חתומות על אמנה זו. למה? כי האמנה חייבת להיות תקפה בכל שטחי המדינה החתומה על האמנה, וקנדה היא מדינה פדרלית אשר חלק מהפרובינציות שלה אינן מוכנות לקבל את תנאי האמנה (אשר אפשר לטעון שתגרע מסמכותן לאשר באופן בלעדי את תוקף המסמכים שהונפקו באותה פרובינציות).

ישראלים רבים מהגרים לקנדה או טסים אליה לתקופות ממושכות לצורך עבודה או לימודים. אם כן איך יוכלו לאשר מסמכים ישראליים לשימוש בקנדה? ובכן, על אף העובדה שקנדה אינה חברה באמנה, תהליך אישור המסמכים הוא זהה כפי שתיארנו לעיל. ההבדל היחיד הוא כי ישנו עוד שלב בדרך. לאחר שקיבלתם את חותמת האפוסטיל על המסמך בעברית ואת חותמת האפוסטיל על התרגום הנוטריוני של המסמך, יש לגשת עם מסמכים אלו לשגירות קנדה בישראל. היא צריכה לתת את אישורה לכל המסמכים ולאחר מכן ניתן יהיה להגישם לרשויות בקנדה.

בנסיבות מסוימות (חילופי סטודנטים, העברת עובד בין סניפים של חברה אשר פועלת בקנדה ובישראל), כאשר ישנו שיתוף פעולה בין המוסד המנפיק את המסמך והמוסד אשר מקבל אותו, מספיק שהמסמך המקורי יקבל אישור במוסד אשר הנפיק אותו ו(במידה והונפק בעברית) תרגום נוטריוני לאנגלית \ צרפתית, ללא דרישה לחותמת אפוסטיל.

איך מאשרים מסמכים מקנדה בישראל?

כאשר מבקשים להגיש לרשויות בארץ מסמך ממדינה החתומה על אמנת האג, עליו לשאת חותמת אפוסטיל שניתנה על ידי גוף ממשלתי במדינה הזרה כגון משרד החוץ או משרד המשפטים. לאחר מכן, יש לתרגם את המסמך בתרגום נוטריוני לעברית ואז ניתן יהיה להגישו לרשויות בארץ.

קנדה, כאמור אינה חתומה על האמנת האג. על כן, כאשר מבקשים לאשר מסמכים מקנדה, הפרוצדורה שונה. ראשית, יש להחתים שם את הנציג המורשה על מסמך המקור. בשלב השני יש לאמת את חתימתו במשרד החוץ. לאחר מכן, יש להגיש את המסמכים בשגרירות ישראל בקנדה שתאשר אותם ורק אז ניתן יהיה להגישם בישראל.

כיצד אנחנו יכולים לעזור?

כפי שראינו, הליך אימות מסמכים בחו"ל בכלל ובקנדה בפרט, כרוך בפרוצדורה רב שלבית. בשל חשיבות העניין ומורכבותו, כדאי להסתייע בעורך דין אשר יבצע את ההליך הזה עבורכם ביעילות ובמקצועיות, כך שהמסמכים הדרושים לכם יתקבלו במדינה הזרה ללא כל בעיה. מעוניינים לאשר מסמכים מקנדה בישראל? גם כאן מדובר בהליך לא פשוט. משרד עורכי דין כהן דקר פקס ברוש מתמחה בתחום ההגירה ובתוך כך, מטפל באישור מסמכים ישראליים בחו"ל ובאישור מסמכים זרים בישראל מקנדה וממדינות אחרות. משרדנו בקיא בהליכים הדרושים לאישור מסמך בכל מדינה ונשמח לסייע לכם.

תרגום תקנון

: 03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top