האם אתה זכאי ללהגר אל קנדה על סמך תוכנית המקצועות המיומנים הפדראלית?

תוכנית המקצועות המיומנים של קנדה היא מסלול הגירה לבעלי מיומנויות להן זקוק המשק הקנדי. באמצעות תוכנית המקצועות המיומנים הפדראלית, הממשלה הקנדית שואפת למשוך בעלי עיסוקים נדרשים לכלכלה אשר מבקשים להשתקע בקנדה. אם אתה בעל ניסיון מקצועי באחד ממשלחי היד הנכללים בתוכנית זו, מאמר זה של אלכס ברוש, ממשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש, יסביר כיצד להתקבל לתוכנית ולעבוד בקנדה.

שלב 1: האם יש לך ניסיון במשלח יד המשתתף בתוכנית?

תוכנית המקצועות המיומנים של קנדהכדי להתקבל אל תוכנית המקצועות המיומנים, יש להיות בעל ניסיון באחד התחומים הבאים:

תעשייה, חשמל ובנייה

אחזקת ציוד ותפעול ציוד

פיקוח ועיסוק טכני במשאבי טבע, חקלאות ובמוצרים נלווים

מפקחים לעיבוד, ייצור ושירותים, ומפעילי בקרה מרכזית

שפים וטבחים

קצבים ואופים

אם אתה סבור שהעיסוק שלך נכלל באחת הקטגוריות המפורטות לעיל, תוכל לאשר זאת על ידי בדיקת רשימת העיסוקים במאמר שלנו בנושא, או באתר של רשות ההגירה לקנדה. במידה ומצאת את משלח ידך באתר, והוא נכלל בקבוצות מס' 72, 73, 82, 92, או תת-קבוצות 632 ו 633, משמעות הדבר היא כי ייתכן והמקצוע שלך נכלל ברשימת המקצועות של תוכנית המקצועות המיומנים של קנדה. בנקודה זו תוכל להמשיך ולבדוק האם אתה עומד בדרישות המינימום של התוכנית.

שלב 2: עמידה בדרישות המינימום של תוכנית המקצועות המיומנים של קנדה

על מנת להיות זכאי להתקבל לתוכנית, עליך לעמוד בקריטריונים המינימאליים להלן:

א. לעבור מבחן ידע באנגלית או בצרפתית (אחד ממבחני CELPI  IELTS או TEF) ולהגיע לתוצאה שהיא לכל הפחות שוות ערך ל- 5 בדיבור, ו- 4 בכתיבה וקריאה, לפי "חישוב המיומנות בשפות קנדה" אשר באתר ממשלת קנדה.
ב. 
להיות בעל לפחות 2 שנות ניסיון בעיסוק הנבחר במהלך 5 השנים האחרונות. ניסיון זה חייב להיות בעיסוק באחת הקטגוריות שהוזכרו לעיל. מעבר לכך, על הניסיון להיצבר לאחר שקיבלת אישור או הסמכה לעבוד בעיסוק (תקופת התמחות או עבודה שאינה מוסמכת לא נחשבים לתקופת הניסיון).
ג. 
להיות מוסמך על פי דרישות התעסוקה המפורטות בסיווג התעסוקתי הלאומי. אם זאת, אין צורך לעמוד בדרישות התעסוקה (הסמכה לעבוד) למשלח היד בקנדה.
ד.
יש לקבל הצעת תעסוקה בקנדה במקצוע מיומן למשך לכל הפחות שנה, או לקבל תעודת הסמכה מתוכנית התמחות בקנדה.

שלב 3: עמידה בדרישות תמיכה עצמית

ברגע שתעמוד בדרישות המינימום, אתה צריך להכין את "כספי ההשתקעות".  תידרש להראות כי אתה מסוגל לתמוך בעצמך ובמשפחתך במהלך השהות בקנדה. סכום הכסף הדרוש משתנה בהתאם לגודל המשפחה, אשר כולל לכל הפחות את עצמך, את בן זוגך, ואת ילדיך. עליך להיות מסוגל לתמוך גם בבני משפחה שנשארו בארץ המוצא, וגם בבני משפחה שהם תושבי או אזרחי קנדה. כסף שנלקח כהלוואה לא ייחשב לדרישות אלו. כדי לראות את הסכום המינימאלי שתידרש להמציא לתמיכה במשפחתך, תוכל לעיין בטבלה באתר מחלקת ההגירה אל קנדה.

אינך צריך לעמוד בדרישות הוכחת תמיכה עצמית במידה ויש לך אשרת עבודה והצעת עבודה בקנדה. עם זאת, אם אתה חי ועובד מחוץ לקנדה, לדוגמא בישראל, תצטרך להראות כי תוכל לכלכל את עצמך.

זכאים יכולים להיכנס למאגר המועמדים של תוכנית המקצועות המיומנים של קנדה באמצעות מערכת הכניסה המהירה. אחד היתרונות של השימוש במערכת הוא האפשרות לנסות להתקבל למספר תוכניות הגירה בו זמנית. עוד מידע בנושא נמצא במאמרינו על מסלול כניסה מהירה לקנדה.

צור קשר עם משרד כהן דקר, פקס וברוש בפתח תקווה וירושלים למידע נוסף בנושא הגירה לקנדה ואשרות עבודה לקנדה.

תוכנית המקצועות המיומנים

053-7471900

          03-6979486

 : office@lawoffice.org.il