Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אמנות מס בינלאומיות

Michael Decker

דנה פלד

יהושוע מיקצועי , מטפל ללא דיחוי ואדיב . תודה רבה על הטיפול!

מהן אמנות מס בינלאומיות? כחלק מההתמודדות המשפטית עם כך שעסקים רבים פועלים במגוון מדינות כיום, ועל מנת למנוע כפל מס, מדינות רבות בעולם נכנסו להסכמים עם מדינות אחרות. הסכמים אלה נקראים אמנות מס בינלאומיות, ומטרתם למנוע חיוב יתר של עסקים הפועלים מחוץ למדינה בה נוסדו.

עם השנים נוצרות עוד ועוד אמנות מס בינלאומיות, כחלק מהמגמה המתרחבת במדינות המפותחות לעידוד סחר בינלאומי. חשוב שעסקים יכירו את הנושא ויידעו כיצד לפעול בהתאם לאמנות אלה, על מנת להימנע מתכנוני מס לא חוקיים. על כך יסביר במאמר זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ומיסוי בינלאומי.

אמנות מס בינלאומיות

אמנות מס בינלאומיות בישראל ובעולם

בעידן המודרני, שבו יותר ויותר עסקים פועלים במדינות רבות, חברות בינלאומיות מתמודדות עם סוגיות משפטיות בתחום המיסוי באופן שוטף. הסוגיה המרכזית היא ללא ספק הצורך להימנע ממיסוי יתר (כפל מס), מושג שמשמעותו חיוב בתשלום מס בשתי מדינות או יותר. על מנת למנוע זאת, נוצרו אמנות מס בינלאומיות בין מדינות למניעת כפל מס. מרבית המדינות המפותחות חתומות על אמנות מעין אלה עם מדינות אחרות. מדינת ישראל לבדה חתומה על כ-60 אמנות כפל מס, ורשימת המדינות עמן ישראל חתומה על אמנות אלה כוללת את ארה״ב, איחוד האמירויות ומדינות האיחוד האירופי (כולל גרמניה, הולנד, צרפת ובלגיה).

מה המשמעות של אמנות כפל מס?

ככלל, רובן המוחלט של האמנות למניעת כפל מס מבוססות על מודלים שפותחו על-ידי האו״ם או ארגון המדינות המפותחות OECD. אמנות אלה קובעות חלוקת מס אשר תוביל לכך שיחידים או חברות החייבים במס בשתי מדינות לא ישלמו מעבר לשיעור הנדרש מהם. לדוגמה, אם שיעור המס של הכנסה מסוימת בגרמניה הוא 15% ובישראל 25%, תושבת ישראל אשר עובדת בגרמניה תשלם בגרמניה 15% ובישראל תשלם על הכנסתה את יתרת ה-10%. האמנות חלות על סוגים שונים של הכנסה, ובכלל זה הכנסות מריביות, תמלוגים, דמי שכירות בנכסי נדל״ן, דיבידנד, רווח הון ועוד.

חשוב לדעת בנוסף כי על מנת לנהל את דיני המס הבינלאומיים ולהימנע מתכנוני מס לא חוקיים, קבעו מדינות העולם החתומות ביניהן על אמנות מס בינלאומיות כללים המחייבים חילופי מידע בין רשויות המס. בישראל קיים הסדר כזה עם כל אחת מבין המדינות עמן ישראל חתומה על אמנה למניעת כפל מס, מכוח פקודת מס הכנסה. ההסדר קובע כי על ישראל למסור מידע לפקידי מס מורשים במדינות אלה. כיום הסדר זה קיים גם עם ארצות הברית.

כיצד מכריעים במקרים של תושבות כפולה?

לא פעם יחידים החייבים במס נחשבים תושבי שתי מדינות במקביל. כיצד יש למסותם במקרים אלה? החוק קובע ״כללי שובר שוויון״ לסיווג הנישומים, על מנת לקבוע האם יש להכיר בהם כתושבי מדינה א׳ או מדינה ב׳. לעיתים ההכרעה תהיה כי לאחת מבין המדינות תהיה זכות בלעדית לגבות מס מבעלי התושבות הכפולה. במקרים אחרים יוכרע כי יש אחת מבין המדינות, שבה נוצרה ההכנסה בפועל, תהיה בעלת זכות מיסוי ראשונית. המדינה האחרת, שבה שוהה הנישום בפועל, תהיה בעלת זכות שיורית בלבד. כלומר, ככל שהמדינה תמסה את אותה הכנסה, יהיה עליה לזכות או לבצע ניכוי בגין המס שכבר שולם במדינה הראשונה.

אמנות מס בינלאומיות – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני מיסוי בינלאומי

במאמר זה הסברנו על אמנות מס בינלאומיות, משמעותן והחשיבות לפעול בהתאם להן. אם יש לכם שאלות בנוגע לנושא או למיסוי בינלאומי באופן כללי, ניתן לפנות למשרדנו ונשמח לסייע. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני תאגידים ובמיסוי בינלאומי. עורכי הדין ממשרדנו מנוסים מאוד במתן מענה משפטי מקיף ומקצועי לחברות ויחידים הפועלים בישראל ומעבר לים. אנו זמינים עבורכם באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top