Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עו"ד מקרקעין ונדל"ן – תחום התכנון והבנייה – תכנית בנייה עירונית

Alex Brosh

KitePride International

ממליצים בחום ! שירות וחם ומקצועי אמין ומהיר. תודה שאתם עומדים לצידינו 🙏

תחום התכנון והבנייה היא חלק בלתי נפרד מתחום הנדל"ן, ועורך דין מקרקעין מקצועי צריך להיות בקיא בו. תוכנית בנייה עירונית היא קו המתאר לנושא בנייה בתחומי העיר.

מה היא תוכנית בנייה עירונית?

ידוע כי בתחום התכנון ופיקוח על הבנייה מעורבות רשויות מוסמכות ברמות שונות. ברמה העירונית – ועדה מקומית לתכנון ובנייה, אשר אחראית על תכניות פיתוח ותכנון עירוני. על בסיס תכניות אלה ניתנים היתרי בנייה. יודגש כי המעמד של תכניות תכנון עירוניות כבר מזמן הושווה מבחינה משפטית למעמד של החוק.

לפיכך, תהליך פרסום תכנית התכנון העירוני מתבצע בכמה שלבים נפרדים, שאחד מהם הוא שלב הצגת תכנית התכנון העירונית לאישור הנוסף שלה. צעד זה מהווה ציון דרך חשוב בתהליך כולו, ולמעשה, הוא מסמן את רצינות הכוונות של הרשויות המופקדות על התכנון, את כוונה להוציא את התכנית לפועל דווקא בצורה שהוצגה. עם זאת, בשלב זה, התכנית לא נכנסה עדיין לתוקף, ולא יכולה להיחשב כפעילה.

עו"ד נדל"ן - תוכנית בנייה

מה קורה כשההוראות סותרות?

לעתים קרובות, תוכנית תכנון עירונית חדשה תחליף את הישנה. לכן, זה עלול ליצור מצב שבו תכנית התכנון העירונית החדשה תהיה בניגוד לזו הקיימת. יצוין כי בתקופה שבין שלב האישור ושלב ההוצאה לפעול, כאשר תוכנית תכנון עירונית מאושרת ונכנסת לתוקף, עלול להיות ממושך. כאן נשאלת השאלה, בהתאם לאיזה תוכנית להסדיר את הבנייה הקיימת. במבט ראשון, נראה כי במידה והתכנית החדשה טרם נכנסה לתוקף, יש לפעול לפי התוכנית הישנה.

 

כיצד מסתדרים בין הישן לחדש כשיש תוכנית בנייה חדשה?

כידוע, בנייה היא יזמה לטווח הארוך, המלווה בשינויים במציאות הקיימת לאורך תקופה ארוכה של זמן. לפיכך, הבנייה הפוטנציאלית על הבסיס התכניות הקיימות אינה תמיד רצויה, ובמקרים אלו החוק מגביל את תהליך הבנייה. לבנייה על בסיס תוכנית מיושנת חייב להיות אישור מיוחד של וועדת התכנון ובנייה המקומית.

מצד השני, אדם הרוצה לבנות לפי התכנית החדשה, אינו תמיד חייב או יכול לחכות עד לכניסתה לתוקף. במקרה זה, האפשרות להתחיל בפעולה במהירות האפשרית תלויה במספר אישורים.

לאור מורכבות המצב, עורך דין נדל"ן יעזור לכם לתכנן את הפעולות שלכם. צרו קשר לייעוץ משפטי בנושאי תכנון, בנייה ונדל"ן:

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/תוכנית בנייה: 03-3724722

        : 053-7471900

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/: [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top