דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין

Joshua Pex

הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין נעשית על פי נוהל מיוחד של משרד הפנים, המאפשר הגשת בקשות להענקת אזרחות עבור בגירים עד גיל 22. לאור כך שהמבקשים מחזיקים בדרך כלל באזרחות נוספת, חשוב לוודא כי הגשת הבקשה לא תפגע באזרחותם הזרה. על הליך זה יסביר בהרחבה במאמר זה עורך הדין יהושע פקס, שותף ומומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו.

הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין

מה קובע החוק בנושא הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין?

על פי החוק בישראל, מי שנולדו בישראל ולפחות אחד מהוריהם אזרח ישראל, נחשבים כאזרחים ישראלים מכוח לידה. כלל זהה חל לגבי מי שנולדו מחוץ לישראל להורה ישראלי (לרבות מכוח זכאות לעלייה לפי חוק השבות, מכוח ישיבה בישראל או מכוח התאזרחות או מכוח אימוץ). ואולם, קיימים מקרים בהם הורים של מי שנחשבים לאזרחים ישראלים לפי הגדרת החוק הנ״ל ויתרו על אזרחותם בהצהרה שמסרו לשר הפנים, וכללו את ילדיהם בהצהרה זו. הליך הוויתור על אזרחות ישראלית עשוי להתרחש מסיבות שונות, וביניהן שמירה על אזרחות במדינה אחרת אשר חוקיה אינם מאפשרים להחזיק בריבוי אזרחויות. במקרים בהם אזרחות ישראלית בוטלה בעקבות ויתור זה, קיימת פרוצדורה המאפשרת לבקש ״שחזור״ של הזכאות לאזרחות, בכפוף להגשת בקשה מיוחדת לשר הפנים. להלן נסביר כיצד פועלת פרוצדורה זו ועבור מי היא רלוונטית.

עבור מי התהליך לצורך הענקת אזרחות למי שאזרחותם בוטלה כשהיו קטינים עשוי להיות רלוונטי?

נוהל שקבעה רשות האוכלוסין של משרד הפנים בנושא מאפשר הענקת אזרחות למבקשים שבהיותם קטינים, הם נכללו בוויתור על אזרחות של הוריהם. פרוצדורה זו נוגעת למקרים מועטים יחסית, בהם לא ניתן להעניק למבקשים אזרחות מכוח היותם זכאי שבות, וזאת לאור ויתור על אזרחות שהוריהם הצהירו עליו בשמם. תנאי מרכזי להגשת הבקשה הוא כי מדובר במבקשים בגילאי 18 עד 22. על כן, צעירים המעוניינים לבקש אזרחות לפי הנוהל הנ״ל נדרשים לפעול בעת היותם בטווח גילאים זה לצורך מימוש זכאותם. מי שלא יפעלו במועד, לא יוכלו לבצע הליך שחזור אזרחות לפי נוהל זה, ויצטרכו לפעול במסלולים אחרים העשויים להיות אפשריים בעניינם (כגון הליכי עלייה לישראל במלואם עבור מי שזכאים לכך, או הענקת אזרחות לפי שיקול דעת שר הפנים). יצוין כי הנוהל עשוי להיות רלוונטי גם למי שנולדו בחו״ל להורים שנחשבו או נחשבים כאזרחי ישראל (דור שני) ומסיבה כלשהי הם לא זכאים לאזרחות לפי אף אחד מתנאי הזכאות המוגדרים בחוק האזרחות.

מה נדרש לצורך הגשת הבקשה לשחזור הזכאות לאזרחות עבור מי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין?

במסגרת התהליך, יש למלא טופס בקשה להענקת אזרחות ישראלית. נדרשת לצורך הבקשה נוכחות אישית בלשכת האוכלוסין או בנציגות ישראל (שגרירות או קונסוליה) בחו״ל. לבקשה יש לצרף דרכון של מגישי הבקשה (דרכון זר ודרכון ישראלי, אם קיים) וכן מספרי זהות של ההורים ומכתב הסבר לבקשה. חשוב לציין כי מסירת מידע שגוי או חלקי לגבי המבקשים עלולה לסכן את אזרחותם הנוספת. לאור זאת, על המבקשים לפנות קודם כל לנציגות הרשמית הרלוונטית במדינה הנוספת בה הם אזרחים, ולברר מה ההשלכות של קבלת אזרחות ישראלית. ככל שהמבקשים לא יעשו זאת בעצמם, הוראות הנוהל קובעות כי נציגי רשות האוכלוסין ינחו אותם לעשות כן. בנוסף, יידרשו המבקשים לחתום על תצהיר בהקשר זה.

מהו הליך הטיפול בבקשה?

הטיפול בבקשה נעשה ברשות האוכלוסין, ובמסגרתו ייערך וידוא כי לא קיימת מגבלה כלשהי למתן השירות. במסגרת הטיפול ייערך עיון בתיקים האישיים של המבקשים והוריהם. עובדי הרשות יוודאו כי המבקשים אינם נחשבים כאזרחי ישראל מכוח זכאות של הורה שני, וכן הם יוודאו כי אכן הקטינים נכללו בוויתור על האזרחות של הוריהם, או נולדו בחו״ל כדור שני למי שהיו אזרחי ישראל. ככל שאין מגבלה לטיפול בבקשה וכלל המסמכים הוגשו כנדרש, הבקשה תועבר למתן החלטה. במידה והבקשה תאושר, תינתן למבקשים תעודת אזרחות, וזאת ללא צורך להצהיר אמונים למדינת ישראל. במידה והבקשה תידחה, מכל סיבה שהיא, תהיה אפשרות להשיג על ההחלטה, הן באמצעות הגשת ערר פנימי במשרד הפנים והן באמצעות הגשת עתירה או ערעור בבית המשפט. לצורך וידוא כי הבקשה תטופל כראוי ולא תפגע בצורה כלשהי במעמד המבקשים במדינה הזרה שהם אזרחיה, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני הגירה, אשר לו הניסיון והידע הנדרשים לצורך ייצוג מיטבי בהליכי הבקשה.

הענקת אזרחות ישראלית למי שאזרחותו בוטלה כשהיה קטין – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני הגירה לישראל

לכל שאלה פרטנית בנושא או צורך בכל ייעוץ או סיוע בענייני הגירה לישראל, עורך דין מומחה לענייני הגירה ממשרדנו ישמח לעמוד לשירותכם ולספק לכם מענה מקיף ומקצועי. משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכי התאזרחות ועלייה לישראל מול משרד הפנים וכל הרשויות והערכאות המשפטיות. ליצירת קשר עם עורך דין מומחה בנושא ממשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה