Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שיקול דעת שר הפנים בעניין הענקת אזרחות בישראל

Joshua Pex

שלום

תותח עורך דין מיכאל עזר לנו מאוד עם תביעת אבהות ולאחר מכן בהסדרת המעמד של בת הזוג שלי. צוות המשרד נחמד מאוד והיו מאוד יעילים

מה קובע החוק לגבי שיקול דעת של שר הפנים בענייני הענקת אזרחות ישראלית? לשר הפנים נתונה לפי החוק סמכות רחבה מאוד להפעיל שיקול דעת בנוגע להחלטה האם להעניק (או לשלול) אזרחות ישראלית לתושבי קבע, עולים חדשים וכן מקרים מיוחדים נוספים של אזרחים זרים (כגון ספורטאים מצטיינים). הפעלת סמכות שר הפנים נתונה לביקורת על-ידי בתי המשפט. ואולם, לא בכל מקרה יתערב בית המשפט בסמכות שר הפנים. במאמר זה יפרט עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ממשרדנו על אופן הפעלת הסמכות ומידע חשוב נוסף עבור מבקשי אזרחות ישראלית.

שיקול דעת שר הפנים בעניין הענקת אזרחות בישראל (מידע משפטי מפי עו״ד הגירה לישראל)

מדוע חשוב כי מי מגישי בקשות אזרחות ישראלית יכירו את שיקול דעת שר הפנים בנושא?

על פי חוק האזרחות הישראלי, שר הפנים הוא הגורם האמון על הענקת אזרחות בישראל. סמכות שר הפנים להעניק אזרחות כוללת גם את הסמכות לשלילת אזרחות (במקרים כגון הרשעה בעבירות ביטחוניות), וכן הסמכות לאשר בקשות לוויתור על אזרחות. נוסח החוק מקנה לשר הפנים שיקול דעת רחב בהפעלת סמכויות אלה, באופן העשוי במקרים רבים לחרוץ גורלות של מי שמבקשים לעלות לישראל (מכוח חוק השבות), לאמץ ילדים ולהעניק להם אזרחות ישראלית או לעבור הליכי התאזרחות (למשל, לגבי תושבי קבע או בני זוג העוברים הליכי הסדרת מעמד בישראל). בהתאם, חשוב כי מי שמנהלים הליכי בקשות לקבלת אזרחות ישראלית, או מעוניינים להיכנס להליכים אלה, יכירו את הוראות החוק ואת אופן הפעלת סמכות שר הפנים בפועל. להלן נסביר על כך, וכן נציג דוגמאות למקרים בהם בתי המשפט בישראל דנו בנושא.

מה קובע חוק האזרחות לעניין שיקול דעת שר הפנים להעניק אזרחות ישראלית?

בחוק האזרחות נקבעו למעשה מספר מסלולים לקבלת אזרחות. מסלולים אלה כוללים מתן אזרחות על בסיס חוק השבות (כלומר, מכוח הזכות של יהודים וצאצאי יהודים לעלות לישראל); מתן אזרחות על בסיס ישיבה בישראל (למשל, תושבות קבע כחוק של לא יהודים, וכן נישואין או חיים משותפים כידועים בציבור עם בני זוג שהם אזרחי ישראל); וכן מתן אזרחות במקרים מיוחדים נוספים (למי ששירתו בצה״ל או פעלו באופן ממשי לקידום הביטחון, הכלכלה או עניין חשוב אחר של מדינת ישראל, וכן במקרים בהם הענקת האזרחות היא מעניינה המיוחד של המדינה).

בכל המקרים שציינו לעיל, קבלת האזרחות כפופה לתנאים ספציפיים וההחלטה הסופית האם להעניק אזרחות באותו מקרה נתונה לשר הפנים. בנוסף, חוק האזרחות מסמיך את שר הפנים לקבוע נהלים להפעלת סמכותו הרחבה, אשר מיושמים על-ידי עובדי רשות האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים. לאורך השנים נקבעו נהלים רבים על-ידי משרד הפנים בנושא, ובכלל זה נוהל מתן אזרחות לבני זוג זרים הנשואים לישראלים, נוהל מתן אזרחות לידועים בציבור, נוהל הטיפול בבקשת התאזרחות וכן הלאה. בקשות אזרחות מטעמים אלה או אחרים יש להגיש בהתאם לנהלים הנ״ל, ורצוי לעשות זאת בסיוע עורך דין המתמחה בדיני הגירה לישראל.

באילו מקרים עשויה להינתן אזרחות מכוח הענקה?

הסמכות למתן אזרחות מכוח הענקה (לפי סעיף 9 לחוק האזרחות) מופעלת במקרים מיוחדים ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של שר הפנים, למשל לגבי מקרים ייחודיים בהם ישראל מעוניינת לעודד הישארות של מי שתרמו למדינה באופן ייחודי. סמכות זו הופעלה לאורך השנים במספר מקרים לצורך מתן אזרחות לספורטאים זרים מצטיינים הפועלים בישראל. דוגמה מהשנים האחרונות היא המקרה של שחקן הכדורגל מיגל ויטור, המשחק בשנים האחרונות בליגת העל הישראלית. בהמלצת שר התרבות והספורט, החליטה בחודש מאי 2022 שרת הפנים דאז להעניק לשחקן, אשר הינו אזרח פורטוגל במקור, אזרחות ישראלית. הסיבה המרכזית לכך הייתה על מנת לאפשר לשחקן להצטרף לנבחרת ישראל בכדורגל. מקרה זה מעניין, בעיקר לאור כך שלשחקן או לבני משפחתו אין קשר לדת היהודית.

לצד מקרה זה, קיימים מקרים נוספים מהשנים האחרונות בהם אושרה אזרחות לספורטאים זרים, אך הענקת האזרחות נבעה מזיקה משפחתית לישראל. לדוגמה, בשנת 2016 הוענקה לאתלטית לונה צ'מטאי-סלפטר אזרחות ישראלית, על רקע נישואיה לאזרח ישראלי. ואולם, יש לציין כי במקרה זה האזרחות ניתנה בשלב מוקדם יחסית של הליכי הסדרת מעמד עבור בני זוג זרים בישראל. לגבי זוגות נשואים, התהליך אורך בממוצע בדרך כלל כ-5 שנים. במקרה של צ׳מטאי-סלפטר, הוענקה לה אזרחות כעבור שנתיים מנישואיה. יש לציין מקרה מעניין נוסף מהשנים האחרונות, במסגרתו הוענק מעמד של תושב ארעי בישראל לשחקן הכדורגל הניגרי עלי מוחמד. מקרה זה והמקרים הנוספים שציינו לעיל ממחישים את רוחב שיקול הדעת הנתון לשר הפנים בהענקת אזרחות או מעמד בישראל לאזרחים זרים.

שיקול דעת שר הפנים בעניין הענקת אזרחות בישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

במאמר זה הסברנו על שיקול הדעת המוקנה לשר הפנים במתן אזרחות ומעמד בישראל, והדגמנו זאת דרך אופן יישום הסמכות למתן אזרחות מכוח הענקה, סמכות אשר הופעלה מספר פעמים בשנים האחרונות לגבי ספורטאים מצטיינים. לכל שאלה נוספת בנושא הגירה עלייה לישראל, משרד עורכי הדין שלנו זמין למתן סיוע ומענה מקצועי ומקיף. משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה לישראל. משרדנו מייצג לקוחות במסגרת הליכים בנושא עלייה, בקשות התאזרחות ובקשות  להסדרת מעמד בישראל בפני משרד הפנים וכל הערכאות המשפטיות בישראל. ליצירת קשר עם עורך דין הגירה לישראל ממשרדנו לחצו כאן.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top