Skip to content

תרגום נוטריוני לרומנית

Avatar

Michael Decker

תרגום נוטריוני לרומנית או מרומנית דרוש למסמכים בעברית אשר מוגשים לרשויות ברומניה. מאידך, מסמכים בשפה הרומנית אשר מקורם רומניה או מולדביה דורשים תרגום נוטריון לעברית או אנגלית לשם הצגתם בארץ.

במידה וברצונכם לנהל עסקים, לעבוד או ללמוד ברומניה, או להציג אישורים מרומניה בישראל, משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש לשירותכם לתרגום נוטריוני בהצהרת מתרגם מרומנית ולרומנית.

 אזרחות רומנית 

תרגום נוטריוני לרומניתשארית יהודי רומניה נקלטה במדינת ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. חלק לא מבוטל מיוצאי רומניה וצאצאיהם פועלים כיום לחידוש האזרחות הרומנית.

הליך חידוש האזרחות מלווה בהגשת מסמכים מתורגמים בתרגום נוטריוני לרומנית תוך עמידה בדרישות של חוק האזרחות הרומנית (נחקק בשנת 1991) שלפיו כל מי שנולד בשטחי רומניה (רומניה עצמה, מולדובה, וחלק משטחי אוקראינה של היום) ואף צאצאיו יכול לקבל אזרחות רומנית גם אם ויתר עליה בעבר.

חלק מיוצאי רומניה עדיין מקבלים קצבאות ממדינת רומניה והם מתגוררים בישראל. בכדי להמשיך ולקבל קצבאות אלה יש להוכיח את דבר היותם בחיים באמצעות הגשת מסמכים המעידים על כך לרשויות רומניה. מובן שיש להחתים מסמכים אלו בחותמת אפוסטיל ולתרגמם בתרגום נוטריוני לרומנית בכדי להוכיח את אמיתות תוכנם.

יש לקבל את חתימת הקונסוליה הרומנית בישראל על המסמכים המתורגמים בתרגום נוטריוני לרומנית לצורך הוכחת ״תקינות״ התרגום לשם חידוש או קבלת האזרחות, ובשלב מאוחר יותר לשם קבלת דרכון רומני. חותמת זו מתקבלת לאחר קבלת חותמת אפוסטיל ממשרד החוץ בירושלים על המסמך המתורגם.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש ליווה לא מעט אזרחים בהליך חידוש / קבלת אזרחות רומנית תוך הצגת מסמכים מתורגמים בתרגום נוטריוני לרומנית יחד עם אישור נוטריוני המעיד על נכונות התרגום.

אשרות עבודה בין רומניה וישראל

בנוסף יש לא מעט מהגרי עבודה שמגיעים מרומניה לישראל לצורך השתלבות בשוק העבודה כשגם הליך זה כרוך לעיתים בצורך בהצגת מסמכים מתורגמים בתרגום נוטריוני מרומנית לעברית או אנגלית.

נישואים אזרחיים ברומניה

נישואים אזרחיים ברומניה מותנים בהיות אחד מבני הזוג אזרח רומני, וישנו צורך בהצגת תצהיר המעיד על כך. בן הזוג השני נדרש להציג דרכון בתוקף בנוסף לתעודת מצב אישי המעידה על היותו רווק / אלמן / גרוש בכדי להגיש את הבקשה. בכדי להשלים את ההליך יש לתרגם מסמכים אלה בתרגום נוטריוני לרומנית.

תרגום נוטריוני לרומנית וחותמת אפוסטיל 

רומניה היא אחת המדינות החתומות על אמנת האג (1961) שמכירה בתוקפה של חותמת האפוסטיל שמעניקה תוקף בינלאומי למסמך המתורגם.

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש ניתן לקבל סיוע לקבלת חותמת אפוסטיל. בנוסף ניתן לקבל תרגום לכל שפה מבוקשת במקצועיות תוך פרק זמן קצר. צרו קשר לקבלת הצעת מחיר לתרגום כל מסמך, בין אם ברומנית או בכל שפה אחרת.

:03-3724722

        055-9781688

 office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top