דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שחרור פיקדון וכספי פנסיה של מבקשי מקלט בתקופת הקורונה

Michael Decker

בימי התפרצות נגיף הקורונה, עובדים ישראלים רבים יצאו לחופשה ללא תשלום ונאלצו לפנות לקבל דמי אבטלה. אבל מה בנוגע למבקשי מקלט בישראל, אשר פוטרו בתקופת המגיפה ואינם יכולים לצאת מגבולות המדינה? החלטה מיוחדת מאפשרת להם לפנות לרשויות המדינה כדי לקבל שחרור פיקדון מבקשי מקלט, אשר היו אמורים לקבל בעת עזיבתם את ישראל.

מדובר בסכומים של אלפי שקלים אשר יכולים לסייע לאוכלוסיית מבקשי המקלט לכלכל עצמם ובני משפחתם בתקופה קשה זו. משרד עורכי הדין שלנו ישמח לסייע לכם בפנייה זו.

הגבלות והעדר האפשרות לעבוד בתקופת הקורונה:

בשל משבר הקורונה אשר פוקד את העולם כולו, ואינו פוסח גם על מדינת ישראל, החליטה מדינת ישראל על הגבלות רבות אשר מונעות מעובדים רבים להגיע למקומות עבודתם. בעקבות מגבלות אלו למעלה ממיליון עובדים במשק הישראלי נאלצו לצאת לחופשה ללא תשלום ולהגיש בקשות לדמי אבטלה.

משרד עורכי הדין שלנו, אשר מתמחה בדיני עבודה, הגיש עתירה לבית המשפט העליון כדי להקדים את מועד כניסת דמי האבטלה לחשבונות הבנק של המובטלים הרבים במדינת ישראל.

אחוזי האבטלה אשר צמחו בצורה אסטרונומית במדינת ישראל בעקבות משבר הקורונה לא פסחו גם על ציבור מבקשי המקלט בישראל. ללא קשר לדעות הפוליטיות, מדובר בבני אדם אשר צריכים לשלם כסף כדי לקנות אוכל עבורם ועבור משפחתם, ואין להם כעת שום אפשרות לצאת מגבולות מדינת ישראל גם אם היו רוצים.

שחרור פיקדון מבקשי מקלט ואו כספי פנסיה בתקופת הקורונה

כספי הפנסיה שמופרשים מידי חודש למבקשי המקלט בישראל ומועד שחרורם:

סעיף 1יא1(א) לחוק עובדים זרים, תשנ"א – 1991 קובע שיש להפריש עד 36% פנסיה עבור מבקשי מקלט, כאשר 20% מהסכום הזה יופרש מתוך השכר הברוטו של העובד עצמו (כך שהמשכורת שלו מצטמצמת ב- 20%), ו- 16% ישולמו על ידי המעסיק.

את כספי הפנסיה הנ"ל יוכלו מבקשי המקלט לשחרר רק לאחר מועד יציאתם מישראל. אם ישתהו מבקשי המקלט ביציאתם מישראל לאחר המועד אשר נקבע לכך, ינוכו כספי הפנסיה שלהם (מעין קנס על שיהוי ביציאה מהארץ).

הסדר זה מיועד לעודד את מבקשי המקלט לצאת מישראל המועד שנקבע לכך, ולא להשתהות בארץ כאשר יש באפשרותם לחזור למדינת המוצא או לאחר מציאת פתרון ריאלי אחר (כמו למשל מציאת מדינת מקלט אחרת).

אפשר ללמוד עוד אודות כספי הפיקדון שיש להפקיד עבור עובדים זרים מסתננים מבקשי מקלט פליטים במאמר שלנו בנושא.

ביקורת רבה הושמעה כנגד מדיניות זו, ואף הוגשה עתירה כנגד חוקיותו של ההסדר החוקי הנ"ל, בבג"צ 2293/17 גרסגהר נ' הכנסת ("בג"צ כספי פיקדון למסתננים"). אך בכל מקרה, זוהי המדיניות החקוקה בארץ נכון למועד פרסום מאמר זה, יום 12 לאפריל 2020.

שחרור חלקי של כספי הפיקדון בתקופת הקורונה:

בהחלטה שנתקבלה ביום 7.4.2020 בבג"צ כספי פיקדון למסתננים הודיע בית המשפט העליון שנודע לו אודות "תזכיר חוק תשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020", ולפיו יוכלו מבקשי מקלט למשוך חלקים משמעותיים מכספי הפיקדון בטרם צאתם מהארץ.

יצוין כי מדובר בתזכיר חוק מהפכני שכן מדובר בכספים שיוכלו מבקשי המקלט למשוך כבר עתה, ובהתחשב לכך שרבים ממבקשי המקלט ככל הנראה לא יצאו מהארץ במועד שנקבע לכך (ובנסיבות הללו, כאמור, תוכל המדינה לנכות מאותם כפסי פיקדון, כמעין קנס על השתהות יציאה מהארץ).

נכון ליום כתיבת שורות אלו, 12.04.2020, הופץ תזכיר החוק לציבור לצורך הערות, וככל הנראה ייכנס לתוקף בהקדם.

בהתאם לתזכיר חוק שחרור פיקדון למבקשי מקלט, ועד לסוף חודש יוני 2020, יוכלו מבקשי המקלט למשוך עד 2,700 ₪ מידי חודש, החל מהמועד שבו פוטרו, או הוצאו לחופשה ללא תשלום.

מבקש המקלט אשר מבקש למשוך כספים אלו יצטרך להציג אסמכתאות לפיטורין ממעסיקו, והוכחות לכך שהוא מבוטח בביטוח רפואי פרטי בתקופה זו שבה מעסיקו אינו מבטח אותו.

צרו קשר עם עורך דין אשר מתמחה בשחרור כספי פיקדון של מבקשי מקלט

עו"ד מיכאל דקר ממשרדנו מתמחה בהגירה לישראל, דיני עבודה, ובכל הנוגע לדינים הרלוונטיים להפקדת כספי פיקדון למבקשי מקלט, ולשחרור כספי הפיקדון למבקשי המקלט.

אם תזכיר החוק בנוסחו הנוכחי ייכנס לתוקף, כל מבקש מקלט בישראל אשר חסך מספיק כספי פיקדון יוכל למשוך החל מאמצע חודש מרץ 2020, ועד לסוף חודש יוני 2020, סך של עד 2,700 ₪ לחודש, שזהו סכום נכבד של למעלה מ- 9,000 ₪ במצטבר.

במצב החוקי הנוכחי, ואם הדין הרלוונטי לא ישתנה בעקבות בג"צ כספי פיקדון למסתננים, אין ספק שמומלץ לכל מבקשי המקלט לנצל את ההזדמנות ולמשוך כבר עתה את מקסימום כספי הפנסיה שיתאפשר להם למשוך (שכן ייתכן ואותם כספים ינוכו בעתיד).

אל תהססו לפנות אל אחד מעורכי הדין המומחים במשרד עורכי הדין שלנו לצורך שאלות, ו/או הבהרות, ו/או עדכונים, ביחס לשחרור כספי הפיקדון של מבקשי המקלט בתקופת משבר הקורונה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה