Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פתיחת תיק הוצאה לפועל

Nechama Ovadia
Nechama Ovadia

דרור שניידר

מענה יעיל,זריז,מקצועי ואנושי

מהן סיבות פתיחת תיק הוצאה לפועל? נתנו לכם שיק שחזר? בית המשפט פסק שחייבים לכם כסף? יש לכם חוזה שחתמתם עם מישהו והוא לא כובד על ידו? פתיחת תיק בהוצאה לפועל הינה הדרך החוקית לגבות כספים מאנשים אשר חייבים כספים לאחרים. על כן, ההליך בהוצאה לפועל הוא הליך פופולרי אשר אנשים רבים פונים אליו, על מנת לנהל את תביעותיהם או לגבות כספים. אם אתם שוקלים לפנות להליך הוצאה לפועל המאמר הזה נועד לכם. במאמר זה עו"ד נחמה עובדיה, עורכת דין העוסקת בתחום הוצאה לפועל, תעמוד בקצרה מהו הליך הוצאה לפועל ואופן ניהול ההליך.

פתיחת תיק הוצאה לפועל

מטרות חוק הוצאה לפועל

מטרתו של חוק ההוצאה לפועל היא מצד אחד לתת לזוכה (אדם / חברה שחייבים לו כסף) את היכולת לגבות את הכסף שחייבים לו ביעילות ובמהירות, ומצד שני, לאפשר לחייב (אדם / חברה שחייבים כסף)  להתגונן מפני התביעה ולשלם את חובו בהתאם ליכולתו, תוך שהוא עדיין יכול לשמור על קיום בכבוד.

לשם הגשמת מטרה זו, המחוקק קבע מצד אחד כללים ותקנות שיאפשרו לחייב לשלם את חובו בדרך שתתאים ליכולתו הכלכלית, כמו צו חיוב בתשלומים, איחוד תיקים והפטר בהוצאה לפועל. ומצד שני, הכללים מאפשרים לזוכה לנקוט בהליכים רבים כנגד חייב שלא משלם את חובו, כמו: עיקולים, הגבלות, עיכוב יציאה מהארץ ועוד.

סיבות אפשריות פתיחת תיק הוצאה לפועל

המחוקק קבע אלו סוגי תיקים ניתן לפתוח במסגרת הליך הוצאה לפועל כפי שיפורט כעת:

ביצוע שטר – אדם המחזיק בשטר חוב ו/או שיק שמועד פירעונו הגיע אך לא כובד מצדו של החייב, יכול לפתוח כנגד בעל השטר / השיק תיק בהוצאה לפועל.

תביעה על סכום קצוב – במקרים בהם ישנה התחייבות כספית אשר לא שולמה מכוח חוזה או התחייבות, ניתן להגיש בגינה תביעה כספית בהוצאה לפועל לצורך מימושם. לדוגמא, נותן שירות אשר לא קיבל תמורה ממקבל השירות על פי התחייבותו בהסכם או גביית חוב ארנונה אשר לא שולם.

ביצוע פסק דין – אדם הזוכה בדין ומחזיק בפס"ד לטובתו המורה לנתבע- קרי, לחייב, לשלם תמורה לטובת הזוכה, ואותו החייב אינו משלם, ניתן להגיש את פסק הדין למימוש בהוצאה לפועל.

משכנתא ומשכון – זוכה אשר לטובתו רשום משכון או משכנתא והחייב לא עמד בתשלום החוב, ניתן להגיש את אותו משכון למימוש בהוצאה לפועל.

מזונות – המחזיק בפס"ד המזכה אותו בתשלום מזונות, אותם החייב לא משלם, יכול להגיש את פסק הדין ולממש אותו בהוצאה לפועל.

תשלום אגרה לשם פתיחת תיק בהוצאה לפועל

זוכה המבקש לפתוח תיק הוצאה לפועל נדרש לשלם אגרה בהתאם לתקנות. תשלום האגרה נגזר לפי סכום החוב הנתבע.

הליך פתיחת תיק הוצאה לפועל

לכל סוג תיק ישנו טופס שעל הזוכה למלא לצורך פתיחת תיק בהוצאה לפועל. הזוכה צריך למלא את הטופס הרלוונטי לסוג התביעה ולצרף את המסמכים הבאים:

  • העתק צילומי של המסמך שבגינו ניתן לממש את החוב. לדוגמא: העתק פסק הדין, שטר חוב ו/או השיק שלא כובד.
  • במידה והזוכה מיוצג, יש לצרף ייפוי כוח של עו"ד המייצג בתיק.
  • העתק של אישור תשלום אגרה.
  • בחלק מסוגי התיקים, יש לצרף אישורים נוספים, כגון: מכתב התראה ואישור מסירה.

עצת עורך דין לפני פתיחת תיק הוצאה לפועל

ניהול הליך הוצאה לפועל, הינו הליך מורכב הדורש מיומנות ובקיאות משפטית. לכל סוג תיק ישנם נהלים ותקנות מיוחדות שהזוכה נדרש לעמוד בהם כדי לזכות בכספו ולממש את זכותו. בנוסף, לעיתים יש חשיבות קריטית להגשת התיק בדחיפות ולנקיטת הליכים מתאימים במהירות, בייחוד כאשר החייב מצוי על סף קריסה כלכלית, ועלול להבריח את נכסיו לאחרים. לכן, אם אתם שוקלים לפתוח תיק הוצאה לפועל חשוב שתקבלו ייצוג ולווי משפטי מקצועי על ידי עורך דין אשר בקיא בתחום ההוצאה לפועל על כל רבדיו, שיוכל לפעול במהירות לגביית הסכומים אשר חייבים לכם.

קבעו פגישה מול עורך דין בנושא הוצאה לפועל

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בתיקי פשיטת רגל והוצאה לפועל. בין אם ברצונכם לפתוח תיק בהוצאה לפועל או להתחיל הליך פשיטת רגל, נשמח לעזור. התקשרו כדי לקבוע פגישה עם עורך דין לפשיטת רגל ממשרדנו בירושלים או בתל אביב.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top