Skip to content

צו הפטר – סיום הליך פשיטת רגל

Avatar

Nechama Ovadia

מהו צו הפטר? בתום ניהול ההליך של החייב, לאחר ששילם החייב את חובותיו על פי תוכנית הפירעון שנקבעה לו, מעניק לו בית המשפט את צו ההפטר. צו זה מעניק לחייב הזדמנות להתחיל דף חדש בחייו כשהוא "נקי מחובות" (למעט חובות שאינם ברי הפטר).

כהן, דקר, פקס, ברוש – משרד עורכי דין לפשיטת רגל בירושלים, מתמחה בנושאי הוצאה לפועל ופשיטת רגל. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה, עורכת דין פשיטת רגל, תסביר לגבי הסוגים השונים של צווי הפטר.

הענקת צו הפטר

צו הפטרלאחר קבלת צו הכינוס ובחינת מעמדו הכלכלי של החייב במסגרת החקירה, וככל שהחייב מתנהל בהתאם לדרישות ולתנאים שנקבעו בעניינו על ידי בית המשפט במסגרת תוכנית הפירעון (שאורכת בדרך כלל בין 3 ל- 5 שנים), מקבל החייב את צו ההפטר המיוחל. קיימים 2 סוגי צווי הפטר, כפי שיוסבר להלן:

  1. "צו הפטר מותנה"

בפני בית המשפט עומדת האפשרות להעניק לחייב "הפטר מותנה". משמעות הפטר זה שהוא מותנה במילוי התנאים שעל החייב לעמוד בהם כדי שההפטר יעמוד בתוקפו. במסגרת הצו בית המשפט קובע תנאים, וביניהם תוכנית פירעון בתשלומים שהחייב מחוייב לעמוד בה. כאמור, לרוב, תוכנית הפירעון תכלול בתוכה תשלומים חודשיים שלא יעלו על תקופת זמן של 3 עד 5 שנים (במקרים חריגים יכול בית המשפט להורות על תקופה קצרה או ארוכה מכך). ככל שהחייב לא עומד בתנאים הקבועים בתנאי ההפטר יכול בית המשפט לבטלו.

  1. "צו הפטר לאלתר"

בפני בית המשפט עומדת האפשרות להעניק לחייב הפטר לאלתר, אשר כשמו כן הוא. הפטר זה ניתן באופן מיידי לאחר שהוכרז החייב כפושט רגל ובדרך כלל עוד במעמד הדיון בהכרזת החייב. במרבית המקרים, ההפטר ניתן כאשר נמצא כי החייב אינו בעל יכולת השתכרות בהווה ובעתיד ואין בבעלותו נכסים שניתן לממש לטובת קופת הכינוס. תנאי נוסף הוא כי נמצא שלא תצמח תועלת לנושים מהמשך ניהול ההליך. כאשר זה המצב, אין לבית המשפט אלא להורות על מתן הפטר מידי לחייב שכן, זוהי מטרתו העיקרית של הליך פשיטת רגל. צו הפטר לאלתר ניתן בדרך כלל לחייבים אשר מצויים במצב כלכלי ו/או בריאותי שאינו שפיר.

ההבדלים בין שני סוגי הצווים

מובן כי כל חייב מאחל שינתן לו צו ההפטר לאלתר, אולם, כאמור, צו זה ניתן אך ורק במקרים חריגים וקיצוניים ולאחר שבית המשפט הגיע למסקנה כי השארת החייב בהליך לא תביא כל תועלת לנושים. כאמור, מטרת הליך פשיטת רגל אינה ענישה, אלא החזרת החובות ושיקום החייב, לכן אין עניין להותיר את החייב בהליך אם אין בכך כל תועלת. כאשר חייב מקבל צו הפטר לאלתר, באותו רגע הוא נקי מחובות ויכול לפתוח דף חדש. צו הפטר מותנה לעומת זאת נותן לחייב רק אופק ויכולת לצפות מתי ובאילו תנאים ההליך בעניינו יבוא לכדי סיום.

למה להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל בירושלים?

אם אתם מצויים בהליך פשיטת רגל ואתם סבורים כי מוסד ההפטר לאלתר מתאים למצבכם או אם אתם רוצים כי תוכנית הפירעון שתקבע בענייניכם תתאים למצבכם הכללי האמיתי, אל תהססו לפנות לעורך דין הבקיא בתחום שיעתור עבורכם לבית המשפט בבקשות המתאימות.

צרו קשר עם משרד עורכי הדין, כהן, דקר, פקס, ברוש, לקבלת סיוע וייעוץ משפטי בהליך פשיטת רגל.

צו הפטר

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

 

צרו קשר

Scroll To Top