Skip to content

איחוד תיקים בהוצאה לפועל

Avatar

Nechama Ovadia

איחוד תיקים בהוצאה לפועל עוזר לחייבים בהליך פרעון אשר חייבים כספים למספר אנשים או ארגונים שונים. לרוב נפתחים תיקי הוצל"פ נפרדים עבור כל נושה. המחוקק מאפשר במקרים רבים לחייב לבקש את איחוד התיקים השונים בהוצל"פ. במאמר זה, עורכת הדין נחמה עובדיה, תעמוד בקצרה על מהו איחוד תיקים בהוצל"פ, מי יכול לבקש ומהם התנאים לבקשה זו.

מהו איחוד תיקים בהוצל"פ

איחוד תיקים בהוצל"פ הינו מושג המתאר מצב משפטי בו לחייב מספר תיקי הוצל"פ פתוחים נגדו, והוא מבקש להפוך אותם לתיק אחד שיכלול את כל התיקים. מטרת החייב באיחוד התיקים היא לאפשר לו לשלם תשלום אחד לכולם יחד, וגם הליכים נגדו ייעשו רק במסגרת התיק האחד הזה. חייב שיש לו יותר מתיק אחד יכול לבקש איחוד תיקים מרשם ההוצאה לפועל.

מטרתו של ההליך הוא לאפשר לחייב מצד אחד לאחד את כל התיקים לתיק אחד שיאפשר לו הגנה מהליכים רבים בתיקים שונים. האיחוד יאפשר לו לשלם תשלום אחד לכולם שיתחלק ביניהם, וכך יצליח לשקם את מצבו הכלכלי ולפרוע את חובותיו. מצד שני, תיק האיחוד מטיל הגבלות משמעותיות על החייב אשר יתמרצו אותו לשלם וכך יוכלו הזוכים לקבל את כספם כמה שיותר מהר.

בקשת איחוד תיקים על ידי החייב

 איחוד תיקים בהוצאה לפועל חייב המבקש איחוד תיקים צריך להגיש את בקשתו בלשכת ההוצל"פ שבה מתנהלים רוב תיקי ההוצל"פ כנגדו. החייב יכול לבקש איחוד תיקים רק בגין תיקים כספיים המתנהלים בהוצאה לפועל, לא כולל תיקי מזונות, שלא נכללים בתיק איחוד.

ישנן שתי סוגים של בקשות לתיק איחוד שניתן להגיש: הראשונה, חייב המבקש לאחד את התיקים והוא מבקש לשלם 3% מסך החובות המאוחדים שלו. השנייה, חייב שלא יכול לשלם את כל החובות שלו לפי תקופה מסוימת הקבועה בחוק, ויכול לשלם סכום נמוך יותר בחודש. חייב שכזה יכול לבקש שתיקיו יאוחדו למרות שאינו מסוגל לשלם 3% מן החובות.

החייב נדרש לצרף לבקשת האיחוד מסמכים המעידים על נכסיו וכושר השתכרותו הנוכחית. רשם ההוצל"פ אליו מוגשת בקשה לאיחוד תיקים, ייבחן את בקשת האיחוד וייקבע בהתאם לשיקול דעתו האם לקבל את בקשת האיחוד או לסרב לה.

בנוסף החייב נדרש לצרף לבקשת האיחוד 2 מסמכים חשובים:

  • שאלון – החייב נדרש למלא שאלון, שבמסגרתו יפרט את הנכסים והזכויות הכספיות שלו או שהוא אמור לקבל בעתיד. בנוסף, במסגרת השאלון החייב יפרט מהם החובות העומדים כנגדו בכל תיק הוצל"פ. החייב צריך לצרף מסמכים להוכחת ההצהרות.
  • כתב ויתור סודיות – במסגרת בקשת האיחוד החייב יצרף לבקשה כתב ויתור סודיות חתום על ידיו, המעיד על מהימנות האמור בבקשה ויכולת הגורמים המקצועיים לבדוק את המצב העובדתי המתואר בבקשת האיחוד.

למה חשוב להיוועץ עם עו"ד מומחה לתחום פשיטת רגל והוצאה לפועל

בקשת איחוד תיקים מצד החייב יכול לאפשר לחייב "מרווח נשימה" לאור קיום ההליכים המשפטים כנגדו. לכן, במידה ומתנהלים תיקי הוצל"פ שונים כנגדך, מסלול איחוד התיקים יכול להתאים לך. הגשת בקשה לאיחוד תיקים, מחייבת טיפול משפטי וייעוץ משפטי נכון על ידי עורך דין הבקיא בתחום הוצאה לפועל, אשר יכול לסייע ולחסוך כספים רבים אשר יכולים להקל על ההתנהלות הכלכלית של החייב, ולסיוע בקביעת צו חיוב בתשלומים נמוך יותר.

 איחוד תיקים בהוצאה לפועל

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top