דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פעילות נוטריונית מחוץ לישראל

Michael Decker
Michael Decker

פעילות נוטריונית מחוץ לישראל – האם אפשר לפנות לנוטריון בישראל כאשר אתם נמצאים בחו"ל? אזרחים ישראלים רבים אשר שוהים מחוץ לגבולות ישראל נזקקים לשירותים נוטריוניים.

כך למשל, אזרח ישראלי ששוהה בחוץ לארץ, בעל נכסים בישראל, יכול לחתום על צוואה בפני נוטריון ישראלי (על אף שיהיה עליו לוודא שצוואה זו תהיה תקפה לפי הדין הזר).

אדם אשר שוהה בחו״ל ומעוניין למכור נכס בישראל, יכול להעניק יפוי כוח לפלוני בישראל לצורך קידום הפעולה המשפטית, על ידי חתימה על ייפוי כח בעודו בחו״ל בפני נוטריון ישראלי.

אין איסור בחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 על נוטריון ישראלי לעשות פעולה בחו"ל. זאת, בתנאי ולפעולה הנוטריונית יש זיקה לישראל. בין הפעולות הנפוצות: ייפוי כח לגבי מקרקעין בישראל, או פעולה נוטריונית אחרת בחו"ל של אזרח ישראלי.

פעילות נוטריונית מחוץ לישראל

החלטות משרד המשפטים בנוגע לפעילות נוטריונית מחוץ לישראל:

ביום 8 למרץ 2011 התקיים דיון במשרד המשפטים בכל הנוגע לפעילות נוטריונית של נוטריון מחוץ לישראל. נקבע כי את הדין יש לפרש כך שנוטריון רשאי לבצע פעולה נוטריונית מחוץ לישראל (וזאת בכפוף למגבלות חוקיות שייתכן וקיימות באותה מדינה).

יצוין כי לא נתקבלה הכרעה בכל הנוגע לאימות נוטריוני של הצהרה מחוץ למדינת ישראל. קיים ספק האם אזהרה של עו״ד / נוטריון שמתבצעת מחוץ לתחומי מדינת ישראל, במקום בו לא חל הדין הישראלי, הינה ברת תוקף.

כמו כן, רשאית הרשות הציבורית הרלוונטית בישראל לקבוע מדיניות פנימית לגבי דרכי ההוכחה של מסמך אשר נערך מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

עמדת הפסיקה לגבי פעולה נוטריונית מחוץ לגבולות מדינת ישראל:

בתיק ע"א 3714/16 יזיד רבחי טינה נ' סמיר פרוואג'י קבע בית המשפט העליון בישראל, בשבתו כבית משפטי לערעורים אזרחיים, לגבי פעולה נוטריונית שנתבצעה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כדלקמן:

"מקובלת עלינו עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפיה אין מניעה על פי הדין הישראלי כי נוטריונים ישראלים יאמתו ויאשרו פעולות משפטיות המבוצעות מחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל ביחס לפעולות שיש להן זיקה לישראל ובלבד שהשלמת הפעולה תבוצע במשרדו של הנוטריון בישראל על פי תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977."

אין מניעה שיאמתו ויאשרו נוטריונים ישראלים פעולות משפטיות המבוצעות מחוץ לשטח מדינת ישראל שיש להן זיקה למדינת ישראל. התנאי העיקרי הוא שהשלמת הפעולה תבוצע במשרדו של הנוטריון בישראל, בהתאם לתקנה 2 לתקנות הנוטריונים, 1977.

מסקנות הדיון במשרד המשפטים בנושא פעילות נוטריונית מחוץ לישראל:

לאור הקביעות של הדיון שנערך במשרד המשפטים ביום 8 למרץ 2011, רשאי נוטריון ישראלי להגיע לבית לקוח מחוץ לגבולות ישראל. אך יהיה עליו לשים לב לנקודות הבאות:

  • לא קיים איסור בדין של המדינה הרלוונטית לגבי הפעילות הנוטריונית ולגבי עריכת המסמך;
  • האישור הנוטריוני מקיים את הסטנדרטיים החוקיים הנדרשים לפי הדין הישראלי;
  • המסמך הנוטריוני תקף בכל הנוגע לכל דין רלוונטי אחר הקשור לפעולה הנוטריונית שנתבצעה;
  • לפעולה המשפטית הרלוונטית יש זיקה למדינת ישראל ובלבד שהשלמת הפעולה תבוצע במשרדו של הנוטריון על פי תקנה 26(ב) לתקנות הנוטריונים.

סיכום – צרו קשר עם נוטריון ישראלי:

כפי שניתן לראות, יתעוררו לעתים מצבים שבהם יצטרך אדם ששוהה מחוץ למדינת ישראל לאמת חתימה על מסמך באופן נוטריוני, או שיצטרך פעולה נוטריונית אחרת, אבל ייתכן ואותו אדם יתקשה באימות המסמך הרלוונטי בדרך אחרת (כגון אימות המסמך בפני השגרירות הישראלית, או אימות המסמך באמצעות נוטריון מקומי יחד עם חותמת אפוסטיל). במקרים כאלו יכול הנוטריון הישראלי לבצע את הפעולה הנוטריונית מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, בין היתר בכפוף להסברים שנתנו במאמר זה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה