Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ירושה בישראל של רכוש אדם הנפטר בחו"ל

Alex Brosh

יוסי שקולניק

גם אנחנו קיבלנו שרותי תרגום ונוטריון מחברת עורכי הדין. הטיפול היה עניני אדיב ומהיר וענה על כל הציפיות. מצפה להמשך שיתוף פעולה בעתיד

טיפול משפטי בנושא ירושה בישראל של אדם הנפטר בחו"ל הוא נושא לא פשוט. כידוע, אין אדם היודע את המקום והשעה – אולם לכל אחד האפשרות להתכונן ולהסדיר את ירושתו על ידי הכנת צוואה מראש. במקרה המצער של פטירה בחו"ל של אדם שיש לו רכוש בישראל, אישור הצוואה צריך להתבצע הן במדינה בה נפטר, והן מול הביורוקרטיה הישראלית, כלומר: רשם הירושה הישראלי. מאמר זה של עורך דין אלכס ברוש, ממשרדנו, יסביר על נושא אישור ירושה בישראל של רכוש אדם הנפטר בחו"ל.

השאלה המהותית והפרוצדוראלית של ירושה בישראל אדם הנפטר בחו"ל

תהליך הטיפול בהורשת רכוש בישראל של אדם אשר נפטר במדינה אחרת מתבצע בשני שלבים. הדין הקובע בנושא "מי הוא היורש החוקי", הוא דין המדינה בה האדם נפטר. זה הוא הדין ה"מהותי", כלומר: הליך משפטי בחו"ל אשר מברר את נסיבות הצוואה או הירושה, וקובע מי הם היורשים על פי הדין. השלב או התהליך השני הוא הפרוצדוראלי, או ה"ניהולי". שלב זה מתבצע בישראל, באמצעות פנייה אל רשם הירושות, הרשות אשר ממונה על הוצאה לפועל של צוואות וירושה, ולהציג לפניהם בצורה מסודרת את מסקנות המשפט המהותי.

צו ירושה

כיצד לעבור את השלב הפרוצדוראלי של טיפול בירושה?

דבר ראשון – יש לפנות אל עו"ד בישראל (הסיבה היא כי עו"ד אשר מקום מושבו מחוץ לישראל יתקשה יותר לפעול מול גורמים רשמיים בארץ), לחתום על ייפוי כוח על מנת שיוכל לפעול בשם היורש(ים), ולהעביר אל עורך הדין בישראל את כל המסמכים הרלבנטיים. מסמכים  אלו (תעודת פטירה, מסקנות הדין המהותי ועוד) נדרשים לעבור תרגום נוטריוני לעברית, ותהליך אימות מסמכים זרים באמצעות אפוסטיל \ לגליזציה בשגרירות ישראל.

דבר שני – בא כוחם של היורש(ים) בישראל מעביר את המסמכים המתורגמים והמאומתים אל רשם הירושות בישראל, ומשלם את האגרה הנלוות. בנוסף, עליו להמציא חוות דעת של עורך דין המומחה לדין המהותי (דין הארץ בה האדם נפטר) אשר יאשר את נכונות המסמכים. לבסוף, יש לפרסם ברשות הרבים (הודעה בעיתון) הודעה על הבקשה לצו קיום צוואה/ או בקשה למתן צו ירושה  ולשלוח הודעה בדואר אל כל היורשים הפוטנציאליים מכח חוק הירושה. יודגש כי דרישה זו קיימת גם במידה והדין המהותי קבע כבר מי הם היורשים, ואף אם למנוח אין יורשים פוטנציאליים בארץ. ישנה אפשרות לבקש פטור מהדרישה לפרסם הודעה בעיתון, אבל לרוב בקשה זו לא מתקבלת, שכן רשם הצוואות מעדיף להיות בטוח לחלוטין על מנת להוציא צו ירושה \ צו קיום צוואה בישראל שאין חולקים עליו. לאחר הפרסום והוצאת צו, העניין עובר אל בית המשפט לענייני משפחה אשר (במידה ואין חולקים על הצוואה) מאשר את הצו באופן כמעט אוטומטי.

רק לאחר השלמת כל התהליך הזה, היורש מקבל לידיו צו הקובע כי הוא היורש של רכוש המנוח בישראל.

סיוע עורך דין בישראל בקבלת מנוח אשר נפטר בחוץ לארץ

ביורוקרטיה הישראלית היא נוקשה אולם יש לה את ההיגיון שלה, בעיקר במטרה לקבל את כל המסמכים של הדין המהותי ולוודא שהם תקינים, על מנת שלא לתת את ירושת המנוח לידי אדם שהירושה אינה שלו. עו"ד לעניין עיזבונות וירושות במשרד עורכי הדין שלנו, ישמח לטפל בכל התהליך מול רשם הירושות בישראל.

צור קשר עם עורך דין בישראל למידע וייצוג משפטי בנושאי ירושה.

ירושה בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 : [email protected] 

צרו קשר

Scroll To Top