דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

קבלת פטור מארנונה לבתי מדרש, ישיבות ובתי תפילה

Michael Decker
Michael Decker

איך מקבלים פטור מארנונה לבית תפילה? אם יש משהו שמתסכל יותר מלשלם מסים זה לשלם מסים כשאתה לא מחויב בכך.
מס הארנונה המוטל על תושבי רשות מקומית נועד כדי לממן שירותים מגוונים שניתנים על ידי הרשות. משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב וירושלים, מתמחה בנושאי עמותות ותאגידים, כולל קבלת הנחה בארנונה לעמותות כמו גם הגשת עררים וערעורים על ארנונה. מאמר זה של עו"ד מייקל דקר יסביר כיצד להשיג פטור מארנונה לבית תפילה.

מה הוא הבסיס לקבלת פטור מארנונה לבית תפילה?

לעתים, הנכס של אדם פרטי או גוף קהילתי יהיה פטור ממס הארנונה כאשר בנכס מתקיימת פעילות ציבורית שהציבור מעוניין לממן. כך למשל, נכס או חלק מנכס שמשמש כבית תפילה זכאי לפטור מלא מארנונה. בנוסף לכך ניתן לקבל פטור עבור חלקים אחרים בנכס שמתקיימים בהם פעילויות שהן נלוות לקיום התפילה, כפי שנפרט בהמשך. מטעמים אלו, נחקק תיקון מס' 17 לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 2017. כדי לבחון האם נכס או חלק מהנכס יהיו פטורים מארנונה עלינו לבחון מהו אופי השימוש בנכס.

מהם התנאים לקבלת פטור מארנונה לבית תפילה?

א. השימוש העיקרי של הנכס הוא לתפילה

התנאי הבסיסי לקבלת פטור מארנונה עבור נכס או חלק מנכס הוא שהשימוש העיקרי בו הוא קיום תפילות. אם אין שום חלק בנכס שעיקר שימושו הוא לתפילה לא יהיה ניתן לקבל פטור מארנונה עבור הנכס או חלק מהנכס.פטור מארנונה לבית תפילה

ב. הפעילות הנלווית היא לימודי דת

במידה ויש חלק בנכס שמשמש אך ורק לצורך קיום תפילות אותו החלק יהיה פטור מארנונה. במידה ובאותו החלק בו השימוש העיקרי הוא תפילה אך מתקיימת פעילות אחרת, עלינו לבחון האם אופי פעילות זו מונע את החלת הפטור על אותו החלק.

השימושים הנוספים היחידים שמותרים בחלק בו השימוש העיקרי הוא תפילה, הם לימודי דת או פעילויות בעלות אופי דתי הכרוכות באופיו של המקום כבית תפילה. כך למשל כאשר השימוש העיקרי באולם התפילה הוא קיום תפילות והשימוש המשני כרוך באופיו של המקום, כדוגמת לימודי דת, השטח המשמש לאולם התפילה יהיה זכאי לפטור מארנונה.

לעומת זאת, כאשר השימוש הנוסף באולם התפילה הוא פעילות שאינה לימודי דת או פעילות בעלת אופי דתי, על אף שהשימוש העיקרי באולם התפילה הוא קיום תפילה, חלק זה לא יזכה בפטור מארנונה. כך למשל, כאשר השימוש העיקרי בחלק זה של הנכס הוא קיום תפילה והשימוש המשני הוא משחקייה לילדים, הנכס לא יהיה פטור מארנונה.

ג. חלקים בנכס שחיוניים עבור קיום התפילה

נוסף על החלק שהשימוש העיקרי בו הוא קיומה של תפילה, ניתן לקבל פטור מארנונה עבור החלקים הממלאים את הצרכים שחיוניים עבור קיום התפילה והלימוד במקום. כך למשל חדרי השירותים, המבואה, חדרי המדרגות, חדר ההנקה ומחסן החפצים שמשתמשים בהם בתפילה או בלימוד, המשמשים את באי המקום יהיו פטורים מארנונה. אף נציין שייתכן וניתן לקבל פטור עבור מטבח המשמש את המתפללים, משרדו של המנהיג הרוחני של בית התפילה ואף חניון שמיועד אך ורק למתפללים.

ד. אסור שתהיה פעילות עסקית באותו חלק בנכס

גם במצב בו השימוש העיקרי בנכס הוא קיום תפילה אך בנוסף לכך מתקיימת פעילות עסקית בנכס, הנכס לא יזכה בפטור מארנונה. קשה להגדיר במדויק מהי פעילות עסקית, אך בכל מקרה חשוב להדגיש כי אפילו פעילות שהיא ללא מטרת רווח יכולה להיחשב כפעילות עסקית. כך למשל פעילות בהיקף נרחב של עמותה ללא מטרות רווח בבית התפילה, יכולה להיחשב כפעילות עסקית ובשל כך למנוע מבית התפילה לקבל פטור מארנונה.

אם השימוש המרכזי באותו חלק בנכס הוא לימוד דת או שיש שם פעילות עסקית האם אין דרך לקבל פטור מארנונה?

אם לא ניתן להפריד בין החלק בו מתקיימת התפילה לבין החלק בו השימוש העיקרי הוא לימודי דת או לחלק בו נעשית פעילות עסקית, אותו החלק בו מתקיימת התפילה לא יקבל פטור מארנונה. אך, אם ניתן להפריד בין חלקים אלה החלק בו השימוש העיקרי הוא תפילה יזכה לפטור מארנונה.

האם גיוס כספים עבור בית התפילה נחשב כפעילות עסקית בנכס?

כפי שצוין לעיל, אין הגדרה ברורה ואחידה למונח פעילות עסקית. אך ככל שמדובר בפעילות מזדמנת או בגיוס כספים מינימלי סביר להניח שזה לא יוגדר כפעילות עסקית ובתנאי שלא מדובר בגיוס כספים שחורג מגדר התרומות לבית תפילה.
כך למשל לא נראה בקיומה של קופת צדקה בבית התפילה כפעילות עסקית משום שמדובר בתרומות לבית התפילה בהיקף מצומצם. אף ייתכן, שקיומו של אירוע קהילתי בבית התפילה שנועד לגייס כספים עבור בית התפילה, לא ייחשב כפעילות עסקית משום שמדובר בפעילות זמנית שחיונית להמשך קיומה של בית התפילה. יחד עם זאת, נשוב ונדגיש שאם הכספים שגויסו חורגים במידה ניכרת מצרכי בית התפילה ייתכן ונראה בפעולות האמורות כפעילות עסקית.

ביקשתי פטור מארנונה עבור בית תפילה ודחו את בקשתי, מה עליי לעשות?

חשוב לדעת כי ניתן לערער על החלטה זו.
במקרים רבים בהם טיפלנו בהחלטות שכאלה, ההחלטה התבססה על סריקה שטחית ולא ממצה של פקח העירייה שבדק את הנכס. במקרים אחרים, ההחלטה לדחות את הבקשה נבעה מחוסר רצון של חברי ועדת הערר לפטור את בית התפילה מארנונה בגין תירוצים שונים ומגוונים.

במידה ויש לכם שאלות בעניין זה אתם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב או בירושלים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה