Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

אילו זכויות סוציאליות שמורות עבור עובדים זרים בישראל? (מידע משפטי חשוב)

Michael Decker
Michael Decker

נתי אס

יחס אישי ממליץ בחום !!!!!

אף שבישראל חיים מאות אלפי עובדים זרים, לא תמיד הם ומעסיקיהם מודעים לזכויות המוקנות לעובדים במלואן. אל משרדנו מגיעים לא פעם מקרים במסגרתם לא ניתנות לעובדים זכויות בסיסיות אשר החוק קובע כי יש להעניקן. זכויות אלה כוללות הסדרת מגורים הולמים, העסקה בשכר הולם, מתן תנאים סוציאליים כחוק וכיו״ב. אי מימוש זכויות אלה עשוי לגרור חיוב בפיצויים ואף העמדה לדין פלילי. לכן כה חשוב להבין מהן אותן זכויות אשר יש להעניק לעובדים זרים. במאמר זה נציג סקירה רחבה של הנושא, על-ידי עורך דין מומחה לדיני עבודה ולתחום העובדים הזרים.

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני עבודה ובדיני הגירה לישראל, ומעניק מענה משפטי מקיף בתחום העובדים הזרים. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בייצוג עובדים זרים ומעסיקים בתחום. שירותי המשרד כוללים ייצוג בהליכי הסדרת אשרות עבודה והיתרי העסקה בישראל, מימוש זכויות עובדים זרים, פתרון סכסוכי עבודה ועוד.

זכויות עובדים זרים בישראל

מדוע עובדים זרים ומעסיקיהם חייבים להכיר היטב את זכויות העובדים?

מדינת ישראל מושכת אליה בעשורים האחרונים מהגרי עבודה רבים. מאות אלפי אנשים ממדינות רבות מעוניינים להגיע לעבוד בישראל. משפיעים על כך, בין היתר, השכר הגבוה, הזדמנויות התעסוקה המגוונות (בענפים כגון סיעוד, בניה, מלונאות, חקלאות ועוד) והקרבה הגיאוגרפית הן לארצות אירופה, הן לאפריקה והן למזרח הרחוק. ואולם, בפועל רק מעטים מבין העובדים המגיעים לעבוד בישראל מודעים למכלול הזכויות השמורות להם. גם בקרב מי שמודעים לזכויותיהם, עולה לא פעם קושי במימושן. 

הכרה לעומק של הזכויות חשובה הן עבור מעסיקים והן עבור העובדים עצמם. חשוב כי עובדים יידעו אילו תנאים וזכויות סוציאליות החוק קובע כי יש להעניק להם, לצורך מימוש תנאים וזכויות אלה. מצד המעסיקים חשוב לא פחות להכיר את הזכויות המגיעות לעובדיהם. זאת משום שפגיעה בזכויות העובדים או אי מימושן, עלולים להקים עילה לתביעת פיצויים מצדם, ואף העמדה לדין פלילי במקרים מסוימים. להלן נפרט על זכויות אלה ונסביר כיצד ניתן לממשן.

מגורים הולמים

בחוק עובדים זרים, אשר נחקק במטרה להסדיר את העסקתם של עובדים זרים בישראל מבחינה משפטית, נקבעו תנאי העסקה אשר מעסיקים מחויבים לעמוד בהם. אחד הנושאים המרכזיים בחוק הוא מגורי העובדים הזרים. מטבע הדברים, עובדים זרים אינם מכירים לרוב את השפה והתרבות המקומית, ולכן יכולתם לאתר מגורים הולמים באופן עצמאי מוגבלת. בהתאם לכך, החוק קובע תנאי מחיה בסיסיים אשר חייבים להתקיים במגורי עובדים זרים, ואשר על מעסיקים לוודא כי יתקיימו. מעסיקים מחויבים להסדיר את תנאי המחיה הללו, ואי עמידה בחובה זו עלולה לגרור העמדה לדין פלילי, קנסות ואף עונש מאסר.

מהם אותם תנאי מגורים נאותים? בתקנות ייעודיות שנקבעו בנושא, ניתן למצוא רשימה מלאה של תנאים ופריטים אשר חייבים להיות במגוריהם של העובדים הזרים. ברשימה נכללים, בין היתר, תאורה חשמלית נאותה, חימום חשמלי ואוורור, מקרר, אזור לינה ששטחו 4 מ״ר לפחות, שירותים ומקלחת המצויים במרחק סביר, מטבח וכלי אוכל. חשוב לציין כי ככל שמדובר בתחומי תעסוקה ספציפיים או מקרים פרטניים, יתכנו שינויים בתנאים הנ״ל. למשל, מעסיקים יכולים לבקש פטור מאספקת מגורים הולמים במקרים ספציפיים. עם זאת, בכפוף למתן הפטור, שר העבודה והרווחה (האחראי על אישור הפטור) רשאי להורות על תשלום לעובדים לצורך איתור מגורים הולמים.

תנאי העסקה נוספים

המגורים הם, כאמור, רק חלק מתנאי ההעסקה אשר מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לדאוג לקיומם על פי חוק. רשימת תנאי ההעסקה כוללת גם את החובה החלה על מעסיקים לדאוג לביטוח רפואי עבור עובדיהם. כמו כן, התנאים כוללים גם תשלום שכר מינימום לעובדים (או שכר גבוה מכך), קביעת יום מנוחה שבועי עבור העובדים, תשלום שעות נוספות לעובדים במקרה של חריגה משעות העבודה הקבועות בחוק, החזרי הוצאות נסיעה וכיו״ב. 

החוק קובע כי כל תנאי ההעסקה של העובדים הזרים מחויבים להיות מפורטים בחוזה ההעסקה עמם. גם כאן, אי עמידה בדרישות החוק עלולה לגרור סנקציות פליליות, ולהקים עילת תביעה לעובדים הזרים נגד מעסיקיהם. חשוב לדעת כי רשות האוכלוסין וההגירה מקיימת פעילות אכיפה וביקורת בקרב מעסיקים ומקומות עבודה. לכן רצוי שמעסיקים ישמרו תיעודים לתשלומים ומילוי תנאי ההעסקה השונים, כהוכחה לעמידתם בדרישות החוק.

הפקדת פיקדון חודשי

עובדים זרים בדרך כלל שוהים בישראל באופן זמני. בהתאם לכך, הם אינם זכאים לתשלומי פנסיה בישראל. במשך השנים נמצאה חלופה לכך, וכיום חלה על מעסיקים החובה להפקיד עבור עובדים זרים במרבית ענפי התעסוקה (כולל ענף הבניה, ענף הסיעוד, ענף המלונאות וענף התעשייה) פיקדון חודשי. הפיקדון מופקד בחשבון בנק ייעודי של רשות האוכלוסין, אשר נפתח עבור כל עובד ועובד. סכום הפיקדון כולל בתוכו רכיב פנסיוני ורכיב פיצויים. כאשר העובדים הזרים מסיימים את העסקתם כחוק ועליהם לצאת מהארץ, הם זכאים לקבל את מלוא כספי הפיקדון, לאחר ניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה.

במקרים מסוימים, מתאפשר לפדות את כספי הפיקדון בשלב מוקדם יותר ממועד היציאה מישראל. כך קרה למשל עם פרוץ נגיף הקורונה בישראל: על מנת להקל על ציבור מבקשי המקלט העובדים בישראל, הוחלט לאפשר משיכה מוקדמת של כספי הפיקדון. לעומת זאת, על עובדים זרים לדעת כי שהות בלתי חוקית בישראל עלולה לגרור קנסות אשר ינוכו מכספי הפיקדון אשר ישולמו להם. ככלל, עובדים זרים ששהו בישראל מעל 6 חודשים לאחר שהסתיים תוקף הוויזה שברשותם, לא יקבלו את כספי הפיקדון המיועדים להם. סנקציה זו נועדה למנוע שהות בלתי חוקית בישראל של עובדים זרים. 

פיטורים כחוק

זכויות עובדים זרים בישראל תקפות לא רק לתקופת עבודתם, אלא גם בעת הליכי סיום העסקתם. פיטורי עובדים זרים נדרשים להתבצע לפי הוראות החוק. בכלל זה, נדרש לתת לעובדים הודעה מוקדמת לפיטוריהם ולערוך שימוע בטרם הפיטורים. כמו כן, יש לשלם את מלוא הזכויות הסוציאליות וככל שקיימת זכאות לכך, גם פיצויים. להרחבה על נושא חשוב זה, ראו מאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. 

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל ולתחום העובדים הזרים

במאמר זה סקרנו את הזכויות המגיעות לעובדים זרים בישראל. לכל שאלה נוספת או סוגיה העולה בנושא, תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו, המתמחה בדיני עבודה ובתחום העובדים הזרים בישראל. עורך דין מנוסה ובקיא בתחום ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בנושא זה ובמגוון נושאים נוספים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top