דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

ויזת חדשנות ישראלית – הזדמנות חדשה להקים חברת סטארט-אפ

Joshua Pex

מהי ויזת חדשנות?

ויזת חדשנות ישראלית מוצעת כחלק מתוכנית פיילוט חדשה העוסקת בבקשת אשרות כניסה והיתרי שהייה של יזמים זרים המעוניינים לפתח רעיונות חדשניים בישראל. תכנית זו פותחה על ידי משרד הכלכלה בשיתוף משרד החוץ, רשות האוכלוסין ההגירה והרשות הלאומית לחדשנות.

ויזת חדשנות

מטרת תוכנית ויזת החדשנות הישראלית

אשרת החדשנות נועדה לעודד יזמים זרים לתרום לתעשיית ההיי-טק בישראל ולבסס את מעמדה של ישראל בזירה העולמית על ידי הפיכתה למרכז בינלאומי לחדשנות. מטרת התוכנית היא לתמוך במשקיעים זרים ויזמים המעוניינים לפתח את רעיונותיהם בישראל בהתאם לכללים שנקבעו על ידי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.

מי זכאי לקבלת את אשרת החדשנות לישראל?

יזמים זרים המבקשים אשרת כניסה ו / או רישיון שהייה לישראל ומעוניינים בקידום יוזמות טכנולוגיות בישראל יכולים להגיש בקשה להכרה כיזם טכנולוגי זר ללשכת המדען הראשי.

חשוב! רק כאלה שנמצאו כמתאימים ואושרו והוכרו כיזמים טכנולוגיים זרים יהפכו למועמדים מתאימים לאשרת לחדשנות ישראלית שניתנת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בלבד.

מה יש לתוכנית להציע?

התוכנית מציעה ליזמים זרים בתחום הטכנולוגי ויזה מסוג חדש המכונה ויזת ב2 חדשנות. ויזה זו נותנת למחזיק בה אפשרות שהייה בישראל לתקופה שאינה עולה על שנתיים. במהלך תקופה זו היזם יתחיל פרויקט חדשנות חדש בישראל תחת תמיכתה המקצועית והלוגיסטית של רשות החדשנות.

בשלב הראשון של ויזת החדשנות לישראל, על היזם לעבוד רק על הפרויקט שלו. אם הפרויקט החדש יצליח ויהפוך למוצר, היזם הזר יכול להגיש בקשה לוויזת מומחה (ויזת עבודה מסוג ב1) שתעניק לו אישור עבודה ושהייה בישראל. במהלך תקופה זו הוא יכול לפתח את הפרויקט הלאה ואף להביא אותו עד לשלב של שיווק ומכירות.

ויזת חדשנות

תהליך הוצאת ויזת החדשנות הישראלית

לאחר אישור בקשתו של המבקש הכרה כיזם טכנולוגי זר, משרד הכלכלה יודיע על כך לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, אשר תשקול את נתינת ויזת החדשנות מסוג ב2 למבקש. יזמים אשר קיבלו אישור, והם ממדינות שאזרחיהן חייבים לקבל אשרת כניסה מראש יקבלו את האישור מנציגי ישראל בחו"ל. יזמים ממדינות שאזרחיהן פטורים מדרישה זו יורשו להיכנס לישראל עם היתר מבקר מסוג ב2 אשר יהיה בתוקף לשלושים יום, ועליהם לקבל את היתר ויזת החדשנות שלהם מלשכת הרשות האזורית עד תום תקופה זו.

המסלול המוצע של רשות החדשנות יינתן ל- 12 מועמדים בלבד, אשר יקבלו אשרות רק אם הם עומדים בכל הדרישות.

דרישות רשות החדשנות למתן ויזת החדשנות הישראלית הן:

  1. היזם הזר (אדם אחד) אינו אזרח ישראלי או בעל תושבות ישראלית.
  2. הרעיון הטכנולוגי (סטארט-אפ) מצריך תמיכה לוגיסטית ומקצועית על מנת להפוך אותו למוצר.
  3. רקע וניסיון של מינימום שנתיים ברעיון החדשני החדש שהוצע.
  4. תוכנית עסקית בה היזם מפרט את הרעיון ואת צרכיו לפיתוח.

תקופת תוקף אשרת החדשנות הישראלית והארכת מענקים

ויזת החדשנות הישראלית תהיה בתוקף לתקופת זמן שתומלץ על ידי לשכת המדען הראשי ולא תעלה על עשרים ושבעה חודשים מצטברים. תקופה מוגבלת זו חלה מיום מתן ההיתר. יתכן שהיזם יוכל לקבל הארכה – במקרה זה יש להגיש בקשה למשרד הרשות האזורית שלושה חודשים לפני תום תקופת ההיתר.

האם אשרת חדשנות ישראלית היא היתר עבודה?

ויזת החדשנות הישראלית אינה אישור עבודה אלא היתר לבקר בישראל ולפתח את הרעיון שאושר על ידי לשכת המדען הראשי. עם זאת, לאחר שנתיים עם ויזת חדשנות ישראלית, יזם עשוי לרצות להמשיך ולפתח את המיזם הטכנולוגי המאושר כאשר הוא מועסק על ידי מעסיק, או על ידי הקמת עסק חדש בישראל כבעל מניות. על מנת לעשות זאת על היזם להיות מוכר על ידי התאגיד כמומחה ביוזמה העסקית. אם בקשה זו תאושר, עליו להגיש בקשה לקבלת היתר שהיית מומחה ב1 לפחות שלושה חודשים לפני פקיעת אשרת החדשנות. היתר העבודה ניתן על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובכפוף להמלצת משרד המדען הראשי.

האם ויזת החדשנות הישראלית חלה על בני משפחה?

אם יזם מעוניין להגיע לישראל עם בני משפחתו, יש להגיש בקשות עבורם בהתאם לנהלי הזמנת תיירים. בקשה זו תחול רק על בני משפחה קרובה, כולל בן זוג וילדים עד גיל 18.

ביטול ויזת החדשנות הישראלית

רשות האוכלוסין וההגירה והקונסול הישראלי שומרים לעצמם את הזכות לבטל היתר בכפוף לשימוע מכל אחת מהסיבות הבאות:

  1. אי ציות לחוקים, לתקנות ו / או לנהלים.
  2. מניעת מידע נחוץ מהרשויות.
  3. המלצה של רשות ציבורית לבטל את ההיתר נמצאת מוצדקת.

צרו עמנו קשר

נשמח לסייע ליזמים המעוניינים לקבל ויזת חדשנות לישראל בכל שלב בהליכיהם מול רשות האוכלוסין וההגירה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה