דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היוון נחלה (מידע משפטי עו״ד אגודות שיתופיות)

Michael Decker

מהו היוון נחלה? היוון נחלות הוא מושג המתייחס לשינוי הזכויות באגודות שיתופיות, והפיכתן מזכויות אישיות (רישיונות שימוש) הכפופות להסכמים בין האגודות לרשות מקרקעי ישראל, לזכויות קנייניות בדמות חכירה לדורות של הקרקעות. הליך היוון הקרקע עשוי להיות סבוך למדי, והוא נעשה בהתאם להחלטת רשות מקרקעי ישראל, המצריכה עמידה במספר תנאים. במאמר זה יפרט על נושא מורכב וחשוב זה עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה לדיני תאגידים ואגודות שיתופיות.

היוון נחלה

היוון נחלה – למה זה טוב?

אגודות שיתופיות הן סוג ייחודי של תאגידים בישראל, אשר הפעילות הכלכלית במסגרתו כוללת היבטים שיתופיים ושוויון בזכויות בין חברי האגודה. כלל הקיבוצים והמושבים בישראל נרשמו כאגודות שיתופיות. במסגרת זאת, הוענקו למרבית האגודות השיתופיות מסוג זה זכויות בקרקעות מטעם רשות מקרקעי ישראל. זכויות אלה היוו זכויות שנוצרו במסגרת הסכמים בין האגודות לרשות (״הסכמי משבצת״) ובהתאם לכך הן היוו זכויות אישיות בלבד, להבדיל מזכויות קנייניות.

במצב דברים זה, באפשרותן של האגודות לעשות שימושים שונים בקרקעות, ולרוב אף להעביר את זכות השימוש לחברי אגודה אחרים, אך הדבר לא מהווה זכות קניינית שאותה ניתן לרשום במרשם המקרקעין. היוון נחלה הוא הליך שעניינו המרת הזכות האישית בקרקעות לזכות קניינית, מסוג חכירה לדורות. זכות קניינית מאפשרת, מלבד רישום, לעשות שימושים רבים נוספים בקרקע מעבר לשימושים המוגדרים בהסכמי המשבצת. יש לכך משמעויות כלכליות רבות. לדוגמה, הסכמי המשבצת לרוב קובעים דרישת רצף בין-דורי בנחלות. החזקה בזכות קניינית מסוג חכירה לדורות (המקבילה במידה רבה לבעלות בקרקעות) מאפשרת לבטל את הרצף הבין-דורי ולהעביר את זכויות השימוש בקרקעות גם לגורמים חיצוניים. בהתאם לכך, אגודות שיתופיות רבות מעוניינות כיום לבצע היוון נחלות בתחומן. להלן נסביר על התהליך הנדרש לצורך כך.

כיצד מתבצע היוון נחלה?

הליך היוון נחלה חייב להתבצע בהתאם להחלטות רשות מקרקעי ישראל (המהוות נהלים מחייבים). ההחלטה העדכנית אשר עוסקת בנושא נקראת החלטה 1553. החלטה זו קובעת שני מסלולים אפשריים להצטרפות אגודות שיתופיות להחלטה. המסלול הראשון מכונה מסלול כניסה, והוא מצריך עמידה במספר תנאים מחייבים, וביניהם יצירת תכנית המכונה ״תכנית לצרכי רישום״ (או בראשי התיבות תצ״ר), הסדרה מול הרשות של כל השימושים החורגים בנחלה שמעוניינים להוון (לרבות קבלת היתרי בנייה כנדרש והוכחת היעדר שימושים שאינם כדין) והעברת תשלום לרשות של דמי רכישה בסך 33% מהשווי של זכויות הבנייה בחלקת המגורים. יש לציין כי התשלום שאותו יש להעביר עם הכניסה לתהליך לפי מסלול כניסה עומד על 3.75% בלבד. לאחר מכן יושלם התשלום ל-29.25% הנוספים. מסלול נוסף לכניסה להחלטה נקרא מסלול היוון מלא. במסגרת מסלול זה מועבר מלוא הסכום של 33% משווי הזכויות בחלקה. אף שבשני המקרים ישתנה מעמד האגודה ממעמד של ״בר-רשות״ בנחלה למעמד ״חוכר״, על כל המשתמע מכך, מסלול ההיוון המלא כולל את הזכות לפיצול נחלה ללא תשלום נוסף לרשות, לצד הטבות נוספות.

היוון נחלה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני תאגידים ואגודות שיתופיות

האמור לעיל ממחיש היטב את החשיבות הכלכלית העצומה של היוון נחלה עבור אגודות שיתופיות, אך גם את המורכבות הכרוכה בתהליך. ואולם, המורכבות שהוצגה לעיל מהווה רק את תחילת הדרך במסגרת התהליך, הכרוך בפעילות תכנונית העשויה להיות ממושכת ולא פשוטה. לאור כך, מומלץ עוד בתחילת הדרך להיעזר במסגרת התהליך בעורך דין המתמחה בדיני תאגידים ואגודות שיתופיות, וכן בדיני מקרקעין. לצד העבודה הנדרשת על-ידי בעלי מקצוע בתחום הנדל״ן, כגון שמאים מודדים ואדריכלים, קיימות סוגיות משפטיות מורכבות הנוצרות במסגרת התהליך, במסגרתן נדרש ליווי של עורך דין המתמחה בטיפול בסוגיות אלה.

אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, צרו קשר ונשמח לסייע. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני תאגידים ואגודות שיתופיות, וכן בדיני נדל״ן ומקרקעין. משרדנו מעניק מענה משפטי מקיף במסגרת בקשות היוון נחלות, פיצול קרקעות, הסכמי חכירה וכיו״ב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה