Skip to content

אחריות נוטריון בישראל ומעמדו הציבורי

Avatar

Michael Decker

אחריות נוטריון ישראלי היא רבה. הנוטריון הוא בעצם בעל תפקיד ציבורי מהמעלה הראשונה, ואישורו נחוץ להפיכת מסמכים חשובים רבים לרשמיים וקבלתם על ידי הרשויות בישראל ובעולם. קיים אם כן אינטרס ציבורי מובהק בשמירה על המקצוע של הנוטריון, וזאת על מנת לוודא שהנוטריון אכן פועל בהתאם לסנדרטים הנדרשים.

אישור נוטריוני כתעודה ציבורית גם ברמה הבינלאומית:

אחריות נוטריון בישראל ומעמדו הציבוריאישור נוטריוני בעצם מהווה תעודה ציבורית בהתאם לסעיף 29 לפקודת הראיות, 1971. זהו המצב גם בחוקי מדינות רבות בעולם. בהתאם לאמנת האג (אפוסטיל) ותקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), 1977, אשר ניתן ללמוד עליהם במאמר זה.

אישור נוטריוני שהתקבל בישראל יוכר כתעודה ציבורית ברמה הבינלאומית, לאחר שמתווסף על האישור הנוטריוני חותמת אפוסטיל.

אישור נוטריוני – ראייה מספקת בהליך משפטי:

בהתאם לסעיף 19 לחוק הנוטריונים, 1976, האישור הנוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת.

התייחסות הפסיקה לחשיבות אחריות נוטריון בישראל:

בת״א (ח׳) 11068/97 אבו אריה נ׳ מחמוד קבע למשל כבוד השופט ד"ר ביין כי: "יש להחיל על ייפוי כח נוטריוני את חזקת התקינות החלה על פעולה של רשות ציבורית". אפשר לראות אם כן כי לנוטריון יש ממש מעמד של רשות ציבורית (ונוטריון הוא אם כן שלוחו של המדינה).

לאור מעמד זה של האישור הנוטריוני הרי שמדובר באחריות רבה אשר מוטלת על כתפי הנוטריון.

בבד״מ 217/96, הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב יפו נ׳ פלוני נקבע כי חלה על הנוטריון חובה יתרה ״להקפיד ולדקדק בכל תו ותג היוצא תחת ידיו״.

בבד״מ 9/06, היועץ המשפטי לממשלה נ׳ פלוני, נקבע:

״חוק הנוטריונים העניק לנוטריון כוח ואחריות רבה. עורך דין רשאי להתמנות כנוטריון לאחר שצבר ותק של 10 שנה בעריכת דין (לפחות). לעומת זאת, עורך דין רשאי להתמנות כשופט שלום לאחר שצבר ותק של 5 שנים כעורך דין (לפחות). וזאת לא בכדי. המחוקק רצה במינוי עו"ד כנוטריון שיהא עורך דין לא צעיר, בא-בימים, מכובד, בעל ותק המאמת בחתימתו או מאשר תרגומים בחתימתו כי יעשה עבודתו במלוא שיקול הדעת, בזהירות רבה ולא כלאחר יד".

כבוד השופט בכר גם הוא הביע את דעתו בת"א 1802-08 לזר יצחק ואח' נ. אברהם כהן ואח' וקבע כי "אין להכביר מילים אודות החשיבות העצומה שרואה הדין בהיות האישורים הנוטריוניים תקינים לחלוטין…".

אחריות נוטריון בישראל 

נוטריון שמועל בתפקידו, או שטועה ולא מקפיד לפעול בהתאם לאחריות המוטלת עליו, עלול לקחת חלק בעצם בגניבת קרקעות, השתלטות על נכסים בחו"ל, וכיוצ"ב.

לאור האמור חשוב מאוד לוודא שהנוטריון שעימו הנכם עובדים הינו איש מקצוע מנוסה אשר מבין היטב על חובותיו ואת האחריות הרבה אשר מוטלת על כתפיו.

קבעו פגישה עם נוטריון במרכז הארץ או ירושלים

צריכים את עזרתו של נוטריון לצרכי אימות חתימה, תרגום נוטריוני, או שירותים אחרים? התקשרו כדי לקבוע פגישה עם נוטריון בירושלים או בפתח תקווה. משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, עומד לשירותכם.

:03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top