Call now: 03-3724722 | 055-9781688 | office@lawoffice.org.il

דיני ירושה ועיזבון

מה הוא הקדש ציבורי בישראל?

מה הוא הקדש ציבורי ולמה משתמשים בו? הקדש ציבורי מוקם כאשר אדם מעוניין להקדיש נכסים (כספים) אשר בבעלותו לקידומן של מטרות ציבוריות החשובות לו ויחד עם זאת להנציח את עצמו ו/או קרוב משפחה בדרך נאותה ולאורך זמן. המקדיש רשאי לקבוע מראש את המטרות המיוחדות בהן הוא מעוניין עבור ההקדש. כמו כן, המקדיש קובע מראש את…

קרא עוד

חלוקת עיזבון במקרה פטירת אחד מבני הזוג

מה היא חלוקת עיזבון או רכוש לאחר מותו של אחד מבני הזוג? איך יכולה להתבצע חלוקת עיזבון במקרה מותו של אחד מבני הזוג? מאמר זה של חברת עו"ד כהן, דקר, פקס וברוש; עורכי דין בירושלים ובפתח תקווה, מפרט כמה מן האפשרויות היותר שכיחות של חלוקת רכוש במקרה זה. חלוקת עיזבון כפי שהיא כתובה בחוק: במסגרת החקיקה הנוכחית,…

קרא עוד

עורך דין ירושה בישראל

עורך דין ירושה בישראל במאמר זה עורך דין ירושה בישראל, עו"ד אלכס ברוש, עורך דין לענייני ירושה, ממשרד עורכי דין כהן, דקר, פקס וברוש יציג את התועלת בקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ירושה, בכל שאלה אשר מתעוררת בנושא ירושות וצוואות בישראל. אדם אינו יודע את יום לכתו מהעולם, אבל יכול לשלוט, בעודו בין…

קרא עוד