Skip to content

תרגום תעודת לידה

Avatar

Michael Decker

תעודת לידה הינה מסמך משפטי לכל דבר אשר מונפק על ידי משרד הפנים או מנהל האוכלוסין במדינת ישראל וזאת כאישור רשמי של המדינה על הלידה. תעודת הלידה כוללת את שמו של היילוד, מינו, שם הוריו, מקום ותאריך הלידה. תרגום תעודת לידה והמידע הכלול בה נדרש לצרכי הוכחת זהות הנולד במספר נסיבות.

הצגת תעודת לידה מתורגמת במדינות זרות

תרגום תעודת לידה תרגום תעודת לידה נחוץ בהרבה מקרים.

במאמר זה נעמוד על המקרים הנפוצים שבהם יכול להידרש אדם להציג תעודת לידה מתורגמת בפני מוסדות או גורמים במדינות זרות:

קבלת אזרחות זרה: בכדי לקבל אזרחות זרה, יש להציג מסמכים שונים. מביניהם, תעודת לידה מתורגמת לשפת המדינה המוגשת אליה הבקשה. על כן, הדרך לקבלת אזרחות זרה, מתחילה עם קבלת תרגום מקצועי לתעודת לידה.

קבלת דרכון זר: לצורך הוצאת דרכון במדינה זרה, יש להציג תעודת לידה מתורגמת. גם פרוצדורת אחרות במדינות זרות מחייבות לעיתים הצגת תעודת לידה מתורגמת.

הגירה: במקרה של הגירה (ממדינת ישראל וגם לישראל); יש להציג תעודת לידה מתורגמת. לא רק זאת, ככל שמדובר במשפחה המעוניינת להגר, יש להציג תעודת לידה מתורגמת עבור כל בני המשפחה המעוניינים להגר וגם בני המשפחה המתגוררים כבר ביעד שאליו אדם מבקש להגר אליו, וזאת על מנת להוכיח זיקה ביניהם.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש – מיומנות בתחום התרגום

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס ברוש – עורכי דין הגירה, נותן שירות תרגום אמין ומקצועי לשלל רחב של תעודות, כולל תעודת הלידה. התרגום מתבצע לכל שפה שאותה דורש הלקוח, וזאת במהירות רבה, ובדייקנות מרבית.

תרגום תעודת הלידה, אשר כוללת פרטים כה מהותיים ובסיסיים עבור מחזיק התעודה, יש לתרגמה באופן מדויק ומקצועי.

עם קבלת תעודת לידה מתורגמת לשפה הנדרשת, יהיה ניתן לגשת לאימות על ידי נוטריון מוסמך. אישור זה מעיד על כך כי תעודת הלידה המתורגמת תואמת לתעודת הלידה המקורית.

אישור אפוסטיל

אישור אפוסטיל הינו אישור מטעם המדינה שבה הונפקה תעודת הלידה. ישנם מקרים שבהם מתעורר צורך באישור אפוסטיל לתעודת הלידה המתורגמת.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס וברוש מטפל בהליך מתן אישור אפוסטיל לצורך הענקת תוקף בינלאומי לשירות התרגום הנוטריוני.

נציין כי ישנם שני סוגי אישור אפוסטיל שניתנים כשמדובר בתעודת לידה: האחד, אישור אפוסטיל הניתן על גבי תעודת הלידה המקורית (כלומר תעודת הלידה הלא מתורגמת), וזאת לשם הוכחת חתימת הפקיד המתנוססת על התעודה. השני הינו אישור אפוסטיל שניתן כאימות לחתימת הנוטריון על גבי תעודת הלידה המתורגמת.

צרו קשר לקבלת תרגום נוטריוני לתעודת לידה

צרו קשר עם משרד עורכי הדין בירושלים או בפתח תקווה לתרגום מהיר לתעודת לידה ישראלית או זרה. התקשרו או שלחו מייל לקבלת הצעת מחיר לתרגום \ אפוסטיל \ שירותי נוטריון.

תרגום תעודת לידה: 03-3724722

        055-9781688

 : office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top