דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

רישום מפלגה חדשה בישראל

Michael Decker
Michael Decker

רישום מפלגה חדשה בישראל הוא תהליך מורכב יחסית. מבחינת הביורוקרטיה הכרוכה בנושא, הרישום אינו מסובך עד כדי כך. מה שיותר קשה הוא גיוס התמיכה הדרושה להקמת מפלגה. משרד עוה"ד שלנו, בעל משרדים בירושלים ותל אביב, מתמחה בנושאי עמותות, תאגידים וחברות ומסייע בין היתר בנושא הקמת מפלגה בישראל. מאמר זה של מייקל דקר יסביר את התהליך של רישום מפלגה חדשה בפנקס המפלגות של רשות התאגידים אשר במשרד המשפטים.

רישום מפלגה חדשה

מה הן הדרישות של רישום מפלגה חדשה בישראל?

אחד הדברים החשובים אליהם התייחס המחוקק בנושא רישום מפלגות הוא תמיכת הציבור. החוקים הרלוונטיים לרישום מפלגות בישראל הם חוק המפלגות (1992) ותקנון המפלגות (רישום ודיווח), 1993. שניהם מתייחסים לנושא הקמת המפלגה מתוך צורך אמיתי. מפלגה חדשה צריכה לקום במידה והציבור או פלח ממנו, באמת חושב שיש מקום וצורך במפלגה חדשה. המפלגה יכולה לקדם נושא או מספר נושאים ספציפיים. היא יכולה לקדם אידאולוגיה אשר אינה מיוצגת על ידי מפלגות קיימות. אך מפלגה אינה יכולה להיות פרויקט שמטרתו הבלעדית קידום אישי. וודאי שאינה יכולה להיות מפלגה קיקיונית של איש אחד אשר כל מטרתה היא להטיב עם המייסד כך או אחרת, כפי שהיה בעבר.

מה המועד האחרון לרישום מפלגה?

רשימת המועמדים לבחירות לכנסת נסגרת 47 יום לפני מועד הבחירות. רשימת המועמדים לרשויות המקומיות נסגרת כ – 33 יום לפני מועד הבחירות. עם זאת, אין דבר המונע ממפלגה להירשם גם יום לפני הבחירות, במידה ואין ברצונה להתמודד בבחירות אלו.

לרישום מפלגה דרושים לפחות מאה אזרחי ישראל הממליצים על הקמתה.

בבקשה לרישום מפלגה בישראל דורשת חתימה של לכל הפחות מאה (100) מייסדים. המונח "מייסדים" מטעה מעט – אנשים אלו מתפקדים בעיקר כממליצים. ייתכן כי למייסדים לא יהיה כל תפקיד רשמי או בלתי-רשמי במפלגה עצמה, כשהיא תוקם. הם אינם צריכים להיות ברשימת הח"כים של המפלגה, בעלי תפקיד, או אפילו חברים בה. המייסדים (הצריכים להיות באידאל אנשים ידועים בציבור ובעלי מוניטין) נותנים את חתימתם למטרת רישום המפלגה, תמיכה במטרותיה ונחיצות קיומה.

הקמת מפלגה חדשה בישראל

תהליך רישום חתימות המייסדים:

בקשת רישום המפלגה תפרט את שמה, מטרותיה (טיוטה קצרה של המצע), התקנון (ראה מטה), ומען משרד המפלגה. כל מאה (או יותר) ממייסדי המפלגה נדרשים לצרף את חתימתם לבקשה – חתימה הכוללת שם, שנת לידה, מספר ת"ז, משלח יד וכתובת. בנוסף, על כל מייסד יש לצרף אישור ממשרד הפנים על היותו אזרח ישראל, בטופס שאפשר למצוא באתר רשות התאגידים. החתימה של כל מאה המייסדים תבוצע מול עו"ד ותאומת על ידו על בסיס מסמכי זהות. מובן מאליו שנוח לכל המעורבים בהקמת המפלגה שכל החתימות יירשמו ויאומתו באותו אירוע, ציבורי או פרטי, אשר נחשב ליום הקמת המפלגה. המייסדים וחברי המפלגה  יכולים להיות נוכחים בהסבר מטרות המפלגה ותכניותיה, ולסיים את החגיגה בחתימה על הבקשה בפני עורך הדין. עם זאת, אפשרי בהחלט להביא את המייסדים למשרד עורכי הדין בבודדים או זוגות או קבוצות במקרה הצורך.

תקנון המפלגה צריך לכלול:

התנאים לקבלת והשעיית חברים מהמפלגה, זכויות וחובות החברים, תנאי והסדרי הליכי משמעת בתוך המפלגה, מוסדות המפלגה, תפקידיהם, הרכבם, סמכויותיהם וצורות פעולתם, סמכויות סניפי המפלגה באזורים שונים, מועדי התכנסות ודיונים למפלגה, כיצד קובעים את רשימת המועמדים לבחירות בכנסת, ועוד.

הקמת המפלגה:

לאחר איסוף החתימות, הבקשה מוגשת לרשות התאגידים במשרד המשפטים. עבור הגשת הבקשה יש לשלם אגרה של (נכון לינואר 2024) 2,425 ש"ח. אותה האגרה תשולם על כל שינוי עתידי של שם המפלגה או מטרות המפלגה מול רשם המפלגות.
מעבר לכך, את עובדת בקשת רישום המפלגה יש לפרסם בשלושה עיתונים בעלי תפוצה נרחבת, על מנת שהציבור ידע ויכול להביע את דעתו בנושא. עלות הפרסום היא 35,000 ש"ח, אבל באופן מעשי יש גמישות מסוימת מבחינת מחירי פרסום הרישום.

מתי מפלגה אינה זכאית להירשם?

לרשם המפלגות יש זכות לשלול את רישומה של מפלגה אשר מטרותיה או מעשיה אינן חוקיות או נוגדות את אופיה היהודי והדמוקרטי של מדינה ישראל. הסתה לגזענות, תמיכה בארגוני טרור, תמיכה במדינות אויב המהלך מלחמה, שימוש במפלגה כמסווה לפעולות פשע, כל אלו ימנעו רישום של מפלגה, או יגרמו לביטול הרישום של מפלגה קיימת.
על פי רוב, למפלגה שנרשמה כראוי ואין מטרותיה נוגדות את ערכי ישראל, אין התנגדות לעצם הקמתה.
רוב ההתנגדויות בשנים האחרונות היו לשם המפלגה, בטענה כי השם הנבחר דומה לשם מפלגה קיימת או קודמת. בכל מקרה, רק אזרחי ישראל רשאים להתנגד, וההתנגדות תוגש תוך 30 יום ממועד הפרסום ברשומות.

מובן מאליו כי עזרתו של עו"ד העוסק בתחום המשפט המנהלי ובעל ניסיון ברישום מפלגות היא חשובה להבטחת רישום מסודר, מהיר וחסר בעיות של מפלגה חדשה בישראל.

פנו אל משרד עו"ד שלנו לקבלת ייעוץ משפטי ועזרה בנושא רישום מפלגה חדשה ופנייה לרשם המפלגות.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה