דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צוואה כללית לעומת צוואה ספציפית

Anat Levi

אם אתם מתלבטים בימים אלו אם לכתוב צוואה, ויותר מכך – לא בטוחים אם כדאי לכתוב צוואה ספציפית על כל רכושכם או להסתפק בכתיבת צוואה כללית עם מספר הוראות כלליות, המאמר הזה יעזור לכם להחליט.

צוואה היא מסמך היא מסמך בו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. כל אדם רשאי לערוך צוואה מלבד מקרים יוצאי דופן (למשל: פסול דין או קטין).

עריכת צוואה אינה עניין של מה בכך, ויש להקדיש לכך מחשבה. חשוב לכתוב צוואה אשר משקפת את רצון המוריש באופן ברור; כשהמוריש ילך לעולמו הוא כבר לא יוכל להסביר למה התכוון, כך שבמקרה שהוראה מסוימת בצוואה משתמעת לשתי פנים, עלולה להיווצר בעיה, שיכולה אף להגיע עד לבית המשפט ולגרום לסכסוך בין היורשים. לכל סוג של צוואה יש יתרונות וחסרונות.

צוואה כללית

צוואה כללית – יתרונות וחסרונות

צוואה כללית היא צוואה שיש בה רק קווים מנחים כלליים לביצוע. כך למשל, הצוואה לא מפרטת כל נכס ונכס שיש למוריש, אלא רק קובעת כי נכסי המוריש יתחלקו בצורה שווה בין ילדי המוריש או כי הדירות שבבעלות המוריש ימכרו לאחר מותו והתמורה תחולק בין ילדיו. הוראה כגון זו יכולה להוות בעיה במיוחד אם יורש ירצה להסתלק מחלקו מהעיזבון.

הוראה כללית בצוואה, הקובעת כי הילדים ירשו את העיזבון בחלקים שווים, מבלי לנקוב בשמות הילדים ולציין את מספרי תעודות הזהות שלהם, יכולה להיות בעייתית גם במקרה שבו לאחר מות המוריש, מופיע אדם שיטען כי גם הוא ילד של הנפטר (למשל, ילד שנולד מרומן מחוץ לנישואין).

במקרים שבהם מוגשת התנגדות לצוואה, בית המשפט יבחן את הדברים לאור עיקרון העל בנושא זה: כיבוד רצון המצווה והחופש שלו לצוות.

כך למשל, במקרה שנדון בפסיקה – ילדים של אדם שהלך לעולמו טענו כי הצוואה כללית ואין לקיימה. המנוח, בצוואתו, נשל את כל ילדיו והורה על חלוקת רכושו לאחותו בלבד. הילדים טענו, כי הצוואה היא כללית ולא מפורטת. בית המשפט דחה את טענות ההתנגדות, וקבע כי הצוואה לא הייתה כה כללית כפי שניסו הילדים לטעון, ומעבר לכך אין בעניין זה כדי לבטלה. המנוח היה מודע לרכוש שהוא מוריש לאחותו. כלומר: העיקרון של כיבוד רצון המת הוא החשוב ביותר בנסיבות המקרה.

צואה כללית יכולה להיות אף קצרה מאוד ולכלול הוראה אחת פשוטה בנוסח: "כלל הרכוש יועבר לפלוני".

יתרון של צוואה כזו יכול להיות בהשוואה למצב בו המצווה כותב צוואה ספציפית ומפורטת, בה רוצה לפרט את כל רכושו, אך הוא שוכח פרט אחד או יותר. אז נשאלת השאלה – מה יעלה בגורל אותו הנכס? האם גם אותו התכוון להוריש ליורשים או לאו? ניתן לטעון שהעדר אזכור הנכס מעיד על כך שהמוריש לא בקש להורישו ליורשים שציין בצוואה. אם כן, אילו המוריש היה מתייחס לנכסים בצורה כללית ולא מפרט כל אחד מהם (ושוכח אחד או יותר), לא הייתה מתעוררת בעיה לאחר מותו.

צוואה ספציפית – יתרונות וחסרונות

צוואה ספציפית היא צוואה מפורטת, אשר בה המוריש קובע הוראות ספציפיות באשר לחלוקת הרכוש וההתנהלות לאחר מותו. המטרה בעריכת צוואה ספציפית היא לתת מענה לכל הבעיות שעלולות להתעורר לאחר לכתו של המוריש לעולמו.

החשיבות של עריכת צוואה ספציפית מקבלת משנה תוקף במקרים מסוימים, ביניהם: הורים לילדים קטנים ובמיוחד הורים גרושים או יחידניים. אפשר לקבוע בצוואה הוראות ברמת פירוט גבוהה, כולל ההתנהלות היומיומית והכלכלית – היכן הילדים יגורו, היכן ילמדו, מי יגדל אותם ומי יהיה האפוטרופוס שלהם (במקרה של הורים יחידניים), האם הם יקבלו את כל רכוש הנפטר, מאיזה גיל וכדומה.

צוואה מפורטת, בה המוריש מפרט ככל האפשר את הנכסים הכלולים בעיזבון מומלצת גם במקרים שבהם למוריש יש נכסים רבים. זאת, משום שלא אחת יורשים מעדיפים להסתלק מהעיזבון או מחלקו, ואם הנכסים לא יפורטו, היורש לא יוכל להסתלק מנכס מסוים.

למשל, במקרה שבו המוריש השאיר לשני ילדיו דירה בחלקים שווים ואת הכסף שנמצא בחשבון הבנק שלו. אם לאחד מהילדים יש כבר דירה שרשומה על שמו, ייתכן שהוא יעדיף להסתלק מזכויותיו בדירה, והוא ואחיו יוכלו לערוך ביניהם הסכם חלוקת עיזבון וכך לחסוך הליכי רישום בטאבו ותשלומי מיסים. כך גם במקרה שבו העיזבון כולל נכסים שחלקם מעוקלים. אם הנכסים לא יפורטו בצוואה, היורשים לא יוכלו להסתלק מהנכסים עליהם הוטל עיקול.

בצוואה ספציפית ניתן לקבוע מראש מנגנונים שימנעו סכסוכים. כך למשל, אשה שעורכת צוואה, אשר יש לה שני בנים וברשותה תכשיטים רבים יקרי ערך. אותה אשה יודעת, שלבנים אין צורך בתכשיטים עצמם. אך כדי למנוע ריבים על התכשיטים לאחר מותה, היא יכולה לקבוע בצוואה כי ימונה שמאי שיעריך את התכשיטים, והוא זה שיחלק את התמורה בחלקים שווים בין הבנים.

פרשנות תכליתית לצוואה

דוגמה לפירוט ספציפי אשר עלול להוביל למחלוקת לגבי פרשנות הצוואה ניתן למצוא בע"א 1900/96 טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי. בפסק הדין דובר במנוחה, אשר השאירה אחריה עיזבון, שכלל כספים שהיו בתוכנית בבנק לאומי בסניף ארלוזורוב, אשר יועדו להקמת הקדש ציבורי לחלוקת מלגות ליתומי צה"ל. שאר הרכוש היה מיועד ליורשים.
לאחר שהמנוחה כתבה את צוואתה, ולפני מותה, היא העבירה את  הכספים שהיו בחשבון בסניף ארלוזורוב ואשר יועדו להקמת ההקדש, לסניף אחר של בנק לאומי – בכיכר המדינה. וזאת, מבלי לשנות את ההוראה בצוואה המתייחסת לכספים אלו.

המערערת טענה, כי היא זכאית לרשת את הכספים האלו, שכן הם כבר לא מיועדים להקמת העיזבון. בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון דחו את טענות המערערת. כבוד הנשיא אהרון ברק ציין בפסק הדין מספר מצבים שבהם אפשר לחרוג מעבר לגבולות לשון הצוואה כדי להבין את רצונו של המצווה ולמלא אחר הוראותיו. כלומר, מתן פרשנות תכליתית לצוואה.

מקרים בהם ניתן לחרוג מלשון הצוואה:

המקרים ספציפיים בהם ניתן לתת פרשנות תכליתית לצוואה אשר חורגת מלשון הצוואה הם:

  1. תיקון לשון הצוואה
  2. השלמת חוסר בצוואה
  3. הגשמה
  4. תחליף

הנשיא ברק השתמש במבחנים האלו, וקבע כי הכספים שהועברו לחשבון בסניף שבכיכר המדינה כן מיועדים להקמת ההקדש. זאת, על אף שבצוואה נכתב כי רק הכספים שבסניף ארלוזורוב ייועדו להקמת ההקדש.

פסק דין זה מראה, כיצד צוואה ספציפית, שלא שונתה בה הוראה מסוימת חשובה, גרמה לאי בהירות ולפרשנויות שונות, אשר הגיעו לפתחם של בתי המשפט.

צרו קשר עם מומחים לדיני ירושה

לאור האמור, המסקנה היא כי חשוב להקפיד על כתיבת צוואה איכותית וברורה, בין אם היא כללית ובין אם היא ספציפית. ישנן צוואות רבות, שעל אף שהן חוקיות, הן נכתבות בצורה שאינה חד משמעית, ושעלולה לגרום לסכסוכי ירושה מרים. אדם שכותב צוואה, צריך להיות מודע לכך שאם לא יכתוב את מה שחשוב והכרחי מבחינתו, ייתכן שהצוואה תפסל או שהיא לא תקוים כפי שרצה.

לכן, ישנה חשיבת רבה לעריכת צוואה אצל עורך דין, אשר מתמחה בצוואות וירושות, ואשר יוכל להבטיח לכם שקט נפשי לאחר כתיבת הצוואה, בידיעה שהיא משקפת את רצונכם ושברור לפיה מה ייעשה ברכושכם לאחר מותכם.

משרד עורכי הדין שלנו עוסק בדיני משפחה וירושה. לעורכי הדין יש נסיון רב בעריכת צוואות, ובהגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה. אתם מזומנים להתייעץ עם עורכי הדין שבמשרד בקשר לעריכת צוואה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה