Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

חייב נפטר במהלך פשיטת רגל – ניהול עיזבון

Nechama Ovadia

איציק פ

ממליץ בחום!!
מרגע הפנייה סשה דאג שהכל יטופל הכי מהר שאפשר...
היה זמין כל הזמן בוואטסאפ (למרות שיצא שדי שיגעתי אותו).....
תודה רבה!!

ישנם מצבים בהם במהלך תוכנית פירעון חייב נפטר בטרם סיום ההליך המשפטי שהוא בעצמו הגיש או שהגישו כנגדו. חוק הוצאה לפועל קובע כי פטירת החייב איננה מסיימת הליכי פשיטת רגל. אין מניעה חוקית להמשיך את קיום ההליך על אף שהחייב הלך לעולמו. במאמר זה עו"ד אודליה משולמי תעמוד בקצרה על סוגיה זו והדרכים להתמודד עם ניהול הליך משפטי לאחר שהחייב נפטר.

חייב נפטר במהלך פשיטת רגל - ניהול עיזבון

מעמדו של החייב טרם פטירתו

כדי שנוכל לדעת מה יקרה במקרה בו חייב נפטר טרם סיום ההליך המשפטי כנגדו, עלינו להבין מה היה מעמדו. כלומר, האם הוכרז כבר כפושט רגל טרם פטירתו או לא?

החייב נפטר טרם הוכרז כפושט רגל:

הסמכות לניהול העיזבון של החייב נמצאת בידיהם של יורשי החייב עד שלא תוגש בקשה מאת נושי החייב. לכן, ישנה חשיבות מרובה להגיש את הבקשה בהקדם אפשרי, מאחר שבזמן הזה יכולים היורשים לעשות כל העולה על רוחם בעיזבון החייב. ייתכן שלבסוף לא יישאר כסף מעיזבונו לפירעון חובות הנושים. לכן, על הנושה להגיש בקשה לניהול עזבון לבית המשפט שמטפל בתיק פשיטת הרגל של החייב, תוך הצגת ראיות וטענות לקיום החוב.

החייב נפטר לאחר שהוכרז כפושט רגל

הסמכות לניהול העיזבון של החייב שנפטר וכבר הוכרז כפושט רגל הוא בידיהם של כונס הנכסים והנאמן. בית המשפט ממנה אותם והם אחראים על ניהול ההליך, לרבות פירעון חובותיו של החייב ועד סיום ההליך במתן הפטר.

דיון בבקשה בבית משפט

במקרה בו החייב טרם הוכרז כפושט רגל, לאחר שהנושה הגיש בקשה לעניין העיזבון של החייב עליו להוכיח בהתאם לראיות ונסיבות את קיומו של החוב. אם בית משפט מוצא שחוב הנושה הוכח, ואף שאין מספיק כסף בעיזבון החייב לכסות את החוב, יש בסמכותו להוציא צו ניהול עזבון. ייתכן ובית משפט מוצא שהמקרה לא מצדיק צו זה. במקרה זה הוא עלול לדחות את הבקשה.

אם בית המשפט מוצא לנכון להוציא את הצו, הנכסים של החייב עוברים לידיו של הנאמן האחראי על מלאכת החלוקה ומימוש הנכסים בהתאם לחוק. ככלל, טרם חלוקת נכסי החייב בין נושיו, משולמות הוצאות הקבורה והלוויה אשר מהוות חובות בדין קדימה.

לאחר תשלום ההוצאות בדין קדימה ופירעון החובות לנושים, הכספים שנותרו מועברים ליורשי החייב בהתאם לחוק הירושה או על פי צוואה.

סיוע עורך דין פשיטת רגל

כפי שפורט לעיל, חובותיו של חייב שנפטר לא נעלמים מהעולם, אלא המחוקק מאפשר לנושים להיפרע מעיזבונו על דרך של הגשת בקשה לניהול עזבון אם החייב טרם הוכרז כפושט רגל. ישנה חשיבות רבה למועד הגשת הבקשות השונות בעניין עזבונו של החייב. לפיכך, אם אתם נושים או יורשים של חייב שנפטר מומלץ לכם לפנות לסיוע משפטי בהקדם האפשרי לאור דחיפות המועדים והמשמעות המשפטית לגבי עזבונו של החייב.

הנכם מוזמנים לצור קשר בטלפון מטה לקביעת פגישה עם עורכת דין ממשרדנו לפשיטת רגל בירושלים או בתל אביב.

 :  :
03-3724722
055-9781688

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top