Skip to content

פירוק שותפות עסקית

Avatar

Tal Ofir

אם בחנתם את צורות ההתאגדות השונות, והחלטתם להתאגד בשותפות, חשוב שכבר מההתחלה תחשבו גם על הסוף. כמו זוג שמתחתן וקשה לו לחשוב על סיום הדרך המשותפת, אך הוא נוטה בכל זאת להתגבר על כך ולערוך הסכם ממון, כך גם בעולם העסקים, חשוב לערוך מראש הסכם שותפות אשר יסדיר את פירוק השותפות העסקית.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש מתמחה בדיני תאגידים וחברות, כולל הקמה, ניהול ופירוק שותפויות. במאמר זה נסביר כיצד מתנהל הליך פירוק שותפות בצורה מקצועית והוגנת לכל הצדדים.

פירוק שותפות עסקית

מהי שותפות?

שותפות היא צורת התאגדות נפוצה בעולם העסקי. אמנם הקמת חברה היא לרוב הדרך המקובלת והעדיפה על אנשים להקמת עסק וניהולו, אך ניתן לראות צורות התאגדויות נוספות, בכללן צורות התאגדות פופולריות כגון: שותפות או שותפות מוגבלת, אשר מטרתן היא לחבור יחדיו להפקת רווחים. לכל אחת מדרכי ההתאגדות יש את היתרונות והחסרונות שלה.

ההבדל העיקרי בין שותפות לחברה הוא מבחינת האחריות משפטית. חברה היא אישיות משפטית נפרדת ע"פ החוק, ואילו בשותפות – השותפים חבים באופן אישי לעסק שהקימו. חשוב לציין, כי בשותפות מוגבלת, החבות האישית תהיה לפי מידת ההשקעה הכספית של השותף בשותפות. הדין העוסק בנושא השותפויות, כולל פירוק השותפות הוא פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

התנהלות השותפות ופירוק השותפות

כבר בתחילת דרכם של השותפים, חשוב שיסדירו ביניהם את דרך התנהלות השותפות העסקית, כמו גם את הנושא של פירוק שותפות עסקית, במקרה שיחליטו לסיים את השותפות. הדרך הטובה ביותר להסדיר את הנושא הזה היא באמצעות הסכם פירוק שותפות.

הסכם פירוק שותפות עסקית

ישנן כמה וכמה סיבות שעשויות להוביל לפירוק שותפות, ולכן חשוב להיערך מראש ולהכין הסכם פירוק שותפות.

 • סיבה אחת שיכולה להוביל לפירוק השותפות היא הפסדים כספיים וכישלון בפעילות העסקית של השותפות.
 • סיבה אחרת היא מחלוקת בין השותפים, שלא ניתנת לגישור, ומובילה למסקנה כי יש לפרק את השותפות.
 • בנוסף, אם אחד השותפים מת או הוכרז פושט רגל, השותפות תפורק לגבי כל השותפים -בכפוף להסכם שביניהם.
 • פירוק שותפות יכול להגיע גם במצב שבו השותפות הוקמה למטרה מסוימת או לתקופה קצובה.

במקרה שבו השותפות הוקמה לתקופה לא קצובה, שותף שמעוניין בפירוק השותפות יוכל להודיע על כך לשאר השותפים בהתאם להסכמות ביניהם. ניתן להסכים מראש, כי שותף יוכל להיפרד מהשותפות ע"י כך שימכור את חלקו לאחר או שכל העסק יימכר.

חוזה פירוק שותפות שמנוסח בצורה ברורה ימנע סכסוכים בעתיד בין השותפים. הסכם פירוק שותפות בעסק יכלול לכלול מנגנון שמסדיר את פירוק השותפות, ובעצם כך להפחית את הסיכוי והצורך של פנייה לבתי המשפט או שיתוק פעילות העסק.

דוגמה למנגנון מומלץ לסיום השותפות היא מנגנון "במבי" ((BMBY – Buy Me Buy You). לפי מנגנון זה, כל אחד מהשותפים יכול להציע לשותף השני מחיר עבור רכישת המניות שלו. השותף הראשון שמציע קובע את המחיר שבו תתבצע העסקה.

הדרכים לפירוק השותפות

פירוק שותפות עסקיתבפקודת השותפויות יש הבחנה בין פירוק בהסכמה לבין פירוק שלא בהסכמה.

פירוק בהסכמה מתבצע כאשר שותפות קמה לזמן קצוב. השותפות תפורק בזמן התקופה או כאשר שותפות קמה למטרה מסוימת, למשל: לשם עסק אקראי יחידי או קיבולת יחידה. כשהעסק או הקיבולת יסתיימו, השותפות תפורק. פירוק בהסכמה יתבצע גם בהתקיים נסיבות מסוימות, למשל: אחד השותפים מת או הוכרז פושט רגל, חובות כספיים ועוד.

כאשר מדובר בפירוק בהסכמה, ניתן למנות מומחה שיעריך את שווי הפעילות העסקית של השותפות, ואז צד אחד יוכל לקנות את חלקו של הצד שמבקש לצאת מהשותפות – בהתאם  להערכת השווי שתבוצע. גם צד שלישי יכול להפוך לשותף במקום השותף שפורש מהשותפות. פירוק בהסכמה יכול להיות גם פירוק השותפות באופן מוחלט וחלוקת הכספים בין השותפים. דבר זה יתאפשר רק לאחר סילוק כל החובות של השותפות.

פירוק שלא בהסכמה הוא פירוק שמתבצע ע"י בית המשפט. בית המשפט המחוזי של המחוז שבו רשומה השותפות, או שבו נמצא מקום עסקה הראשי, הוא בית המשפט שמוסמך לצוות על פירוק השותפות. הפירוק יכול להתבצע גם במסגרת הליכי גישור או בוררות.

פירוק ע"י בית המשפט יתבצע לאחר שתוגש בקשה לפירוק שותפות ע"י שותף שמעוניין לפרק את השותפות. ואלו המקרים בהם יתבצע הפירוק:

1. בית המשפט השתכנע כי אחד השותפים אינו שפוי בדעתו.

 1. אחד השותפים נעשה נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו ע"פ הסכם השותפות.
 2. התנהגות של אחד השותפים שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות.
 3. הפרה במזיד דרך קבע של הסכם השותפות ע"י אחד השותפים.
 4. לא ניתן עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.
 5. נסיבות אחרות שמטעמי צדק ויושר מצדיקות לדעת בית המשפט לפרק את השותפות.

אם כן, תביעה לפירוק שותפות, תוגש לבית המשפט במקרה שבו לא ניתן לפרק את השיתוף בהסכמה, ובית המשפט יחליט אם יש מקום לתת צו לפירוקה.

באשר לדרך פירוק השותפות, אם קיים הסכם שמסדיר את פירוק השותפות, אזי הוראותיו גוברות על הוראות פקודת השותפויות.

שלבים בפירוק השותפות

בהליך פירוק שותפות, ישנם מספר שלבים מרכזיים שמשותפים לשני סוגי הפירוקים:

 1. סילוק חובות השותפות. לרוב, קופת השותפות משלמת את החובות לנושים.
 2. החזר התחייבויות והלוואות.
 3. הפעילות העסקית של השותפות מופסקת.
 4. סגירת תיקים של השותפות ברשויות השונות כדוגמת מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
 5. לאחר החזרת החובות וההלוואות, וכן לקיחה בחשבון של הוצאות הפירוק, הכספים שנשארו יחולקו בין השותפים.
 6. יש לדווח לרשם השותפויות על פירוק השותפות.

פנייה לעורך דין – פירוק שותפות

מכיון שהליך פירוק שותפות הוא הליך מורכב, אשר מצריך הבנה בתחומים משפטיים שונים, מומלץ לפנות לעורך דין שמתמחה בתחום המסחרי, אשר יבדוק את נסיבות המקרה ויראה מהי הדרך המתאימה לפירוק.

יציאה משותפות עסקית, ניהול משא ומתן בין הצדדים, התגברות על סכסוכים – כל אלו הם נושאים שעורך הדין יוכל לסייע לכם בהם, כמו גם בניסוח הסכם פירוק שותפות.

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש ישנם עורכי דין המתמחים במשפט מסחרי, כולל פירוק שותפויות, ואשר ישמחו לסייע לכם בתהליך מורכב זה.

פירוק שותפות עסקית

ייעוץ משפטי http://lawoffice.org.il/: 03-3724722

          055-9781688

רחוב עמל 37 פתח תקווה 4951337 ישראל, http://lawoffice.org.il/office@lawoffice.org.il

צרו קשר

Scroll To Top