דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הסכם שותפות בין עורכי דין

Michael Decker

הקמת שותפות בין עורכי דין ועריכת הסכם לצורך כך הן פעולות בסיסיות כאשר עורכי דין מעוניינים לעבוד יחד במסגרת פרקטיקה משותפת. הסכם שותפות מנוסח בצורה נכונה יוכל לתרום לבניית יסודות יציבים לעבודה משותפת זו. בהתאם, חשוב כי הסכם שותפות בין עורכי דין יגדיר מראש היבטים שונים הנוגעים לעבודה המשותפת. מהם אותם היבטים? על כך יסביר להלן עו״ד מיכאל דקר, מומחה לדיני תאגידים ושותף במשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו בתל אביב ובירושלים, מתמחה בדיני תאגידים ומשפט מסחרי. המשרד מספק מענה משפטי מקיף, הכולל ייעוץ וליווי לצורך הקמת חברות ושותפויות, עריכת הסכמים משפטיים שונים, רישום חברות ושותפויות וכיו״ב.

הסכם שותפות בין עורכי דין

הסכם שותפות בין עורכי דין כבסיס לעבודה משותפת

קיימים פרמטרים שונים למדידת הצלחת שותפות. חלקם אינם תלויים רק בשותפים עצמם, אלא גם בקהל הלקוחות ובסביבה החיצונית. לעומת זאת, היחסים בין השותפים הינם גורם מרכזי אשר ניתן וצריך לשלוט עליו החל מהרגע הראשון של העבודה המשותפת. זאת משום שהשפעתו על הצלחת השותפות עצומה, בהיותם של השותפים ״הכוח המניע״ מאחורי השותפות.

האמור נכון לא רק לגבי שותפות בין עורכי דין, אך לגבי סוג זה של שותפות הדברים מקבלים משנה תוקף. כידוע, עורכי דין אינם יכולים להתאגד כחברה בע״מ, ולכן שותפות מהווה צורת ההתאגדות העיקרית. פעולות ומחדלים של עורכי הדין במסגרת השותפות עלולות לחייב אותם ישירות. הדבר דורש תשומת לב רבה מצד השותפים לאופן ההתנהלות של השותפות. כמו כן, התחרותיות בתחום מובילה לפירוק שותפויות רבות. לפיכך, חשוב לבנות יסודות יציבים שישמרו על שותפות מוצלחת ומאוזנת. 

מהם הפרטים אשר חשוב שיכללו בהסכם?

תוכנו של הסכם שותפות בין עורכי דין תלוי ומשתנה בהתאם לנסיבות של כל מקרה. עם זאת, קיימים מספר נושאים שחשוב לתת עליהם את הדעת בשלב גיבוש ועריכת הסכם השותפות. ביניהם חלוקת התפקידים בין השותפים, זכויותיהם וחובותיהם, אופן קבלת ההחלטות בשותפות, זכויות קניין רוחני בנכסי השותפות וכן הדרכים לפתרון סכסוכים עתידיים. על כל אלה ועוד נפרט להלן.

חלוקת תפקידים ותחומי אחריות

היררכיה בשותפות אינה נוצרת יש מאין. חשוב מאוד להגדיר במדויק במסגרת הסכם השותפות את חלקו של כל אחד מהשותפים בה. ראוי שהחלוקה תהא הן מספרית והן תוכנית. כלומר – התייחסות הן לחלקם של כל אחד מהשותפים באחוזים, והן להגדרת תפקידיהם ותחומי אחריותם במסגרת השותפות.

כמו כן, רצוי להתייחס בהקשר זה גם לעניינים שאינם נוגעים לשותפים עצמם בלבד, כגון סדר הגודל של השותפות שתוקם. כך גם התנאים והקריטריונים להתרחבות השותפות, מבחינת מספר העובדים הכולל בה ומבחינת הוספת שותפים חדשים.

זכויות וחובות השותפים 

נושא זה הינו חשוב ביותר, לאור השלכותיו הכלכליות. השותפים מביאים עמם לרוב הון עצמי, המקנה להם זכויות בשותפות. חשוב להתייחס לאופן חלוקת הרווחים בשותפות, ולחלק המגיע לכל אחד. בנוסף, ראוי להגדיר מראש את אופן מימון השותפות, והחובות שיחולו על כל אחד מן השותפים בהקשר זה.

דרכים לקבלת החלטות

במהלך העבודה המשותפת עשויות לעלות שאלות הרות גורל עבור השותפות. דוגמה לכך היא, למשל, הצעת מיזוג עם שותפות אחרת. הסכם מיזוג ישנה לחלוטין את מבנה הבעלות הקיים, ולכן הוא מצריך חשיבה מעמיקה וקבלת החלטות על החלקים העתידיים של השותפים הנוכחיים. חשוב לקבוע מראש את הדרכים להכריע בשאלות מעין אלה.

זכויות קניין רוחני בשותפות

לשותפות בין עורכי דין נצברים מגוון נכסים המוגנים בקניין רוחני. בראש ובראשונה המוניטין של שם ולוגו השותפות, עליהם ניתן להגן במקרים רבים על-ידי רישום סימן מסחר. כך גם מסמכים משפטיים הנוצרים במסגרת השותפות מוגנים לרוב בזכויות יוצרים. חשוב לציין כי מדובר לא רק בזכויות יוצרים על מסמכים של השותפים, אלא גם עובדים הכפופים להם. למשל, כאשר מדובר ביצירה שנעשתה על-ידי העובדים עבור או בשם השותפות. ראוי שהסכם השותפות יתייחס לבעלות בנכסים רוחניים אלה ונכסי קניין רוחני נוספים (כגון סודות מסחר, המצריכה לא פעם שימוש בסעיפי אי תחרות מול העובדים).

דרכים לפתרון סכסוכים עתידיים

אחד הנושאים החשובים ביותר שרצוי להכריע בהם מראש (אף לפני הקמת השותפות בפועל) הינו האופן שבו תידונה המחלוקות אשר השותפים אינם מצליחים לפתור ביניהם. אף כי ניתן להסכים במסגרת ההסכם על בית המשפט כגורם ברירת המחדל אשר יכריע במחלוקות, נהוג מאוד לקבוע סעיפי חובת בוררות או גישור כחלופה לכך. הסיבות לכך ברורות לכל עורך דין. הן נוגעות, בין היתר, לעומס בבתי המשפט ובצורך לדון בסכסוכים מעין אלה בפרטיות, ולא באופן פומבי.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני חוזים ומשפט מסחרי לצורך יצירת הסכם שותפות בין עורכי דין.

לעיל פירטנו נקודות עיקריות אשר ראוי להביא בחשבון בעת גיבוש הסכם שותפות בין עורכי דין. בכל שאלה נוספת או התלבטות בנושא, תוכלו ליצור עמנו קשר. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה במשפט מסחרי, ומסייע בגיבוש הסכמי שותפות בין עורכי דין ובמתן ייעוץ שוטף בעניינים הנוגעים לכך. 

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה