דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

פיצויי פיטורים עקב מעבר דירה (מידע משפטי)

Joshua Pex

האם עובדים שהתפטרו עקב מעבר דירה זכאים לקבלת פיצויי פיטורים? החוק בישראל קובע כי במקרים מסוימים, מעבר דירה יקנה זכאות לקבלת פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר מעבודתו עקב כך. ההכרעה בסוגיה תלויה מאוד בנסיבות המעבר. קיימת בחוק רשימה של נסיבות ומקרים, אשר בהתקיים אחד או יותר מהם, עשויה לקום זכאות לפיצויי פיטורים. על כך ועוד יסביר להלן בהרחבה עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה.

פיצויי פיטורים עקב מעבר דירה (מידע משפטי)

באופן טבעי, רובנו נעדיף לגור בסמוך ככל הניתן למקום העבודה שלנו. ישראל היא אמנם מדינה די קטנה מבחינת שטח, אך כידוע, הפקקים בכבישי ישראל והתנאים הלא אידאלים (בלשון המעטה) של התחבורה הציבורית, מקשים מאוד על הגעה לעבודה ממקומות מרוחקים. לא פעם החיים מאלצים אותנו להעתיק את מקום מגורינו לאזור אחר, באופן שאינו מאפשר לנו להמשיך להגיע למקום העבודה באותה רמת נוחות שהתאפשרה בעת שגרנו במקום המגורים הקודם. באותם מקרים תעלה השאלה: האם העובדה שנאלצנו להתפטר ממקום העבודה הקודם עקב המעבר מקימה זכאות לפיצויי פיטורים? כפי שנראה להלן, קיימים מקרים בהם הדבר אכן אפשרי. אך על מנת לענות על השאלה באופן מלא, חשוב להבין מה קובע החוק בנושא.

באילו נסיבות חוק פיצויי פיטורים מכיר בזכאות לפיצויים עקב מעבר דירה?

חוק פיצויי פיטורים מכיר בזכאות לפיצויי פיטורים בתנאים מסוימים עקב מעבר דירה הנובע מנישואים והעתקת מגורים למקום שבו גרים בן או בת הזוג. לעניין זה, בשנת 2020 ניתן פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, ובו נקבע כי הזכאות תקפה גם לגבי ידועים בציבור. כמו כן, החוק קובע זכאות לפיצויים בתנאים מסוימים עקב מעבר דירה מיישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי או אזורי פיתוח. לצד נסיבות אלה, נקבעה בתקנות פיצויי פיטורים רשימת נסיבות נוספות המקנות זכאות לקבלת פיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו עקב מעבר דירה. רשימה זו כוללת גם מעבר דירה עקב שינויים מסוימים בעבודה או בתפקיד של בני הזוג; וכן מעבר דירה הנובע מגירושין. להלן נפרט על הסיבות והתנאים הקבועים בחוק ובתקנות.

באילו מקרים יינתנו פיצויים בגין מעבר דירה לרגל נישואים?

מעבר דירה למקום המגורים של בן או בת הזוג לרגל נישואים, או חיים בתור ידועים בציבור, עשוי להקים זכאות לקבלת פיצויי פיטורים. התנאים המרכזיים לכך הם כי מקום המגורים של בני הזוג, אליו עברו העובדים, מרוחק לפחות ב-40 ק״מ ממקום מגוריהם הקודם, ורחוק יותר ממקום עבודתם ביחס למקום מגוריהם הקודם. כמו כן, נדרש כי העובדים יגורו במשך 6 חודשים רצופים במקום המגורים החדש, לפני שתקום להם זכאות לפיצויי פיטורים מטעם זה.

זכאות לפיצויי פיטורים עקב מעבר ליישוב חקלאי, אזור פיתוח או התנחלות

בתקנות מוגדר יישוב חקלאי בתור מושב, קיבוץ או יישוב שרוב תושביו הם חקלאים. מי שעברו מיישוב שאינו חקלאי ליישוב העונה על ההגדרה של יישוב חקלאים, עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים במקרים של התפטרות מעבודתם על רקע המעבר. התקנות מרחיבות את הזכאות הנ״ל גם לגבי מעבר להתנחלות. הן במקרים של מעבר ליישוב חקלאי או התנחלות והן במקרים של מעבר לאזור פיתוח, התקנות קובעות חובת מגורים במקום החדש למשך 6 חודשים רצופים, כתנאי למימוש הזכאות לפיצויי פיטורים. בתקנות נקבעה רשימת יישובים העונים על ההגדרה של יישובים באזור פיתוח:

״אופקים, אילת, בית־שאן, בית שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל העמק, מדרשת שדה־בוקר, מצפה רמון, מעלות־תרשיחה, נתיבות, נצרת־עילית, ערד, צפת, קרית־גת, קרית־מלאכי, קרית־שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם־עילית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבניאל, כפר ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, תרשיש, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שרשים.״

זכאות לפיצויי פיטורים עקב מעבר דירה על רקע החלפת עבודה של בני הזוג

בתקנות נקבעו מספר מקרים בהם העתקת מקום מגורים בשל שינוי בתפקיד או בעבודה של בני הזוג מקנה זכאות לפיצויי פיטורים. התנאים המרכזיים במקרים של מעבר דירה עקב שינוי במקום העבודה של בני הזוג הם כי מקום המגורים האחר מרוחק לפחות ב-40 ק״מ ממקום המגורים הקודם ורחוק יותר ממקום עבודתם של העובדים ביחס למקום העבודה הקודם. כמו כן, נדרש להוכיח מגורים רצופים של 6 חודשים במקום המגורים החדש.

קיימים מקרים ספציפיים של מעבר דירה עקב שינוי בתפקיד או בעבודה של בני הזוג, בהם לא יהיה צורך להוכיח מגורם של 6 חודשים לפחות במקום המגורים החדש. מקרים אלה כוללים מעבר דירה בשל תפקיד בשירות קבע בצה״ל או בשל שירות במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, הכרוך במעבר למקום מגורים המרוחק לפחות ב-40 ק״מ ממקום המגורים הקודם ושהינו רחוק יותר ממקום העבודה ביחס למקום המגורים הקודם. כך גם מקרים של בני זוג העובדים בשירות המדינה או בגופים ציבוריים שהממשלה אישרה כי התקנות לגבי פיצויי פיטורים עקב מעבר דירה חלות לגביהם, והעברה של היחידה בה מועסקים בני הזוג לירושלים עקב החלטת הממשלה. במקרים בהם מקום המגורים הקודם של העובדים מרוחק ב-40 ק״מ לפחות מירושלים, תקום ככלל זכאות לקבלת פיצויי פיטורים.

מעבר לחו״ל עקב שליחות של בני הזוג

עובדים שהעתיקו את מקום מגוריהם לחו״ל לתקופה של מעל 6 חודשים עקב שליחות של בני הזוג בשירות המדינה, הסוכנות היהודית, קק״ל, קרן היסוד או ההסתדרות הציונית העולמית, עשויים להיות מוכרים לעניין זכאות לפיצויי פיטורים. הזכאות לא תוכר במקרים בהם המעסיק של העובדים היה מוכן לאשר להם חופשה ללא תשלום למשך תקופת השליחות. לעומת זאת, סירוב של המעסיק לאשר חופשה ללא תשלום במקרים אלה יקנה זכאות לפיצויי פיטורים, בהתקיים יתר התנאים הנ״ל.

פיצויי פיטורים עקב מעבר דירה הנובע מגירושין

במקרים בהם עובדים העתיקו את מקום מגוריהם עקב גירושין למקום מגורים המרוחק ב-40 ק״מ לפחות ממקום מגוריהם הקודם ולמשך 6 חודשים לפחות יהיו זכאים ככלל לפיצויי פיטורין אם התפטרו מעבודתם הקודמת עקב המעבר.

מה התנאים לצורך מימוש הזכאות לפיצויי פיטורים עקב מעבר דירה?

מי שעונים על הקריטריונים הנ״ל, נדרשים לעמוד במספר תנאים נוספים לצורך זכאות לפיצויי פיטורים במקרים אלה. ראשית, יש למסור למעסיקים הודעה מוקדמת להתפטרות מראש ובכתב, בהתאם לחוק. כמו כן, יש להציג מסמכים המאשרים באופן רשמי את התושבות במקום המגורים החדש (דוגמת אישור תשלום ארנונה, אישור להנפקת תו חנייה ביישוב המגורים החדש, הסכם שכירות, הסכם רכישת דירה וכיו״ב). בנוסף, העמידה בדרישה למגורים הנמצאים 40 ק״מ ממקום המגורים הקודם תיבחן לפי מרחקי הדרך הרשמיים שנקבעו על-ידי מחלקת המדידות הממשלתית. ניתן לחשב את המרחקים במחשבון הנמצא באתר המוסד לביטוח לאומי. חשוב מכל, בפסיקת בית הדין לעבודה נקבע כי על העובדים להוכיח כי ההתפטרות נבעה ממעבר דירה, וכי נוצר בעקבות המעבר קושי ממשי להמשיך לעבוד במקום העבודה הקודם.

במידה והעובדים אכן זכאים לפיצויי פיטורים, על המעסיקים לשלם את פיצויי הפיטורים במועד סיום יחסי עובד-מעסיק, או בתוך 15 יום לכל היותר. אם חלפו למעלה מ-16 יום, יהיו מחויבים המעסיקים בתוספת הצמדה למדד בגין כל יום של איחור. אם חלפו למעלה מ-30 יום ממועד זה, המעסיקים עלולים להיות מחויבים בפיצויי הלנה. כל האמור חל רק באותם מקרים בהם החוק או התקנות אינם מחייבים רצף מגורים של 6 חודשים לפחות בדירה אליה עברו העובדים. במקרים אלה, המעסיקים יוכלו לדרוש מהעובדים לספק הוכחות למגורים של מעל 6 חודשים, כתנאי לתשלום הפיצויים.

פיצויי פיטורים עקב מעבר דירה של עובדים – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

במאמר זה הסברנו בהרחבה על הזכאות לפיצויי פיטורים במקרים בהם עובדים נאלצו לעבור דירה. כפי שהראינו לעיל, מדובר בנושא מורכב התלוי במשתנים שונים, ולכן לא פעם עלולים להיווצר מחלוקות בין עובדים למעסיקים בדבר מימוש הזכאות. אם יש לכם כל שאלה או צורך בסיוע בנושא, תוכלו לפנות למשרדנו ונשמח לעזור. עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה ובייצוג עובדים בהליכי מימוש זכויות. ניתן ליצור קשר עם משרדנו באמצעות מספרי הטלפון וכתובת הדוא״ל המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה