דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

העסקת עובד זר ללא היתר

Joshua Pex
Joshua Pex

העסקת עובד זר ללא היתר היא מבין העבירות השכיחות אך גם החמורות בדיני ההגירה והעבודה. מדובר בעבירה פלילית היכולה להסתיים בקנסות גבוהים בני עשרות אלפי שקלים ואף יותר, עבודות שירות ואף במאסר בפועל.

בשנים האחרונות המדינה החילה שינוי מדיניות ואוכפת ביד קשה את דיני ההגירה, מבצעת ביקורת, מפעילה אמצעים גלויים וסמויים ומגישה כתבי אישום פליליים כנגד מי שנתפס מעסיק עובדים זרים ללא היתר.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושא אשרות והעסקת מומחים זרים. במאמרים אחרים באתר הסברנו כיצד יש להעסיק עובד זר כחוק. במאמר זה, עורך הדין יהושע פקס יסביר מה הן ההשלכות של העסקת עובד זר ללא היתר.

העסקת עובד זר ללא היתר

עובד זר מומחה

מדינת ישראל מאפשר לבעלי מקצוע המומחים לדבר ונחוצים לתעשייה הישראלית, אם בהייטק, רפואה או מקצוע אחר, לעבוד בארץ כחלק מאשרת עבודה מיוחדת ב/1. החברה המזמינה את העובד מחויבת להוכיח את מומחיותו המיוחדת של אותו עובד ספציפי ונחיצותו וכן את חוסר היכולת למצוא עובדים ישראלים מקומיים במקומו.

קבלת עובד זר מחויבת שכר כפול לפחות מהממוצע במשק לצד אישורו בוועדת היתרים מיוחדת במשרד הפנים. את האשרה המיוחדת יש לאשרר מחדש כל שנה ועד לחמש שנים סך הכל.

מי לא יכול לקבל אשרת עובד זר מומחה?

 • מי שכבר הגיע לארץ עם אשרה כלשהי. את ההליך יש להתחיל בקונסוליה ישראלית בחו"ל
 • אדם מעל גיל 60
 • מי שיש לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בארץ

מדיניות הענישה כלפי מי שמעסיק עובדים זרים לא היתר

בעבר היו מעסיקים רבים אשר העסיקו עובדים זרים לא חוקיים, בעיקר משיקולים כספיים – חסכון בשכר, תשלומי ביטוח לאומי, ושאר הוצאות סוציאליות. אך בשנים האחרונות חלה מגמת החמרה באכיפה ובענישה בנושא זה, ומשטרת ההגירה מפעילה מדיניות נוקשה בה היא נוטה להגיש כתבי אישום ולהטיל קנסות מנהליים על מעסיקים. העסקת עובד זר שלא כדין נמצאת בתוספת הראשונה לחוק העבירות המינהליות, ותסתיים ברוב המקרים בקנס ללא הכתמה פלילית. עם זאת, חשוב להזכיר שכאשר הרשויות סבורות שמדובר במקרה חריג, הן רשאיות להחיל גם הליך פלילי ולהגיש כתב אישום.

חוק עובדים זרים מגן על זכויותיהם של עובדים, במטרה להבטיח שכל אדם יקבל תנאי שכר, העסקה ואם יש צורך גם מגורים הולמים ללא ניצול של עובדים מצד המעסיקים. חלק אחר של החוק מדבר על העסקה ללא היתרי עבודה והשלכותיה על העובר אותה.

העסקת עובד זר בניגוד לחוק מהווה עבירה על מספר סעיפים בחוק העובדים הזרים; העסקה מי שאינו רשאי לעבוד בארץ, העסקה ללא היתר עבודה ואי הסדרה של זכויות סוציאליות כגון ביטוח רפואי ובמקרה הצורך גם ביטוח לאומי. גובה הקנס במקרים אלו יכול להתחיל מ-5,000 שקלים ולהגיע עד לעשרות אלפי שקלים לעובד, תלוי במספר הסעיפים שהמעסיק עבר עליהם.

מדיניות רשות האוכלוסין וההגירה הוחמרה עם השנים. מאז שנת 2010 כל הוצאת שכר הנוגעת להעסקת עובדים זרים שאינם חוקיים לא יוכרו וכל מעסיק שתפס מחזיק עובד כזה צפוי לעבור ביקורת ניהול ספרים לצרכי מס שצפוי להעמיס היטלים נוספים. באופן כללי ניתן לחלק את הענישה לקנסות מנהליים ולענישה פלילית:

קנסות מנהליים

 • בדרך כלל מדובר בסוך של בין 5,000 שקלים עד 10,000 שקלים על כל עובד שהועסק שלא כדין וקנס נוסף על כל סעיף נוסף שעברו עליו בחוק. במקרה ומדובר בעבירה חוזרת הקנסות יוכפלו

ענישה פלילית

 • העסקת עובד זר שלא כדין: מאסר שנה או קנס של עד 104,400 שקלים על כל עבירה אלא אם זו נעשתה שלא במסגרת עסקית ואז הקנס הוא עד 52,200 שקלים.
 • הפרת חוזה עבודה, ביטוח רפואי, מגורים הולמים או ניכוי משכרו של העובד מעל למותר: מאסר שנה או קנס של 1014,400 שקלים בגין כל עבירה אלא אם מדובר בעבירה שלא במסגרת עסקית ואז קנס בלבד.
 • אי החזקת מסמכים או אי מסירת פירוט שכר וניכויים: מאסר שנה או קנס של עד 52,200 שקלים על כל עבירה אלא אם זו נעשה שלא במסגרת עסקית ואז מדובר בקנס בלבד ללא מאסר.
 • תיווך שלא כדין של עובד זר או פגיעה בתנאי עבודתו של העובד משום תלונה: קנס של עד 52,200 שקלים על כל עבירה.

באילו מקרים עשוי המפקח להעביר את התיק לתובע ולהגיש כתב אישום?

 • חזרה על עבירות מנהליות מאותו הסוג
 • אי תשלום קנסות מנהליים קודמים שהוטלו עליו בעבר או הפעלת הליכי גבייה בגינם
 • נסיבות חמורות במיוחד

מי מבני המשפחה עשוי לקבל כתב או להיות מואשם בכתב אישום?

בכדי להיות מעסיק, אין צורך להיות בעל עסק או מנהל חברה. מספיק להעסיק עובד זר בגינה, בניקיון או בסיעוד. במקרים אלו, כשהעובד מועסק במשק בית פרטי, האחריות תוטל על אחד או שני מחזיקי משק הבית.

המפקח התובע או בית המשפט עשוי לשקול הטלת קנס או הגשת כתב אישום על אחד שני בני הזוג או על אחד מהם בהתחשב במידת האחריות של כל אחד מהם או בנסיבות אישיות. הדבר קשור למידת המודעות של כל בן זוג למצב הלא חוקי של העובד. במידה והעובד הלא חוקי אכן היה במגע תמידי אם שני בני הזוג, האשמה תהיה על שניהם.

במקרים הקשורים לעסק של אחד מבני הזוג או במקרים בהם ניתן להראות שרק אחד מבני הזוג טיפל באישורים השונים, בדרך כלל האשמה תהיה על אחד מהם. גם במקרים בהם עבריה מנהלית עשוי לפגוע בקריירה או בשמו הטוב של אחד מבני הזוג, ייתכן ורק בן הזוג השני יגיע לפתחו של בית המשפט.

אם המקרה מתגלגל לכתב אישום פלילי, הרי שהפרקליטות צריכה להוכיח את האישומים מעל לכל ספק סביר. היות ובדרך כלל העובדים הזרים מגורשים חזרה למדינותיהם סמוך למועד תפישתם ואינם יכולים להעיד בבית המשפט, מדובר בנטל לא קל. על כן, נקבעה בחוק חזקה (הנחה עובדתית) שמעסיק הוא בעל הנכס בו נמצא אותו עובד ללא היתר. למשל, אם מטפל סיעודי ללא היתר נתפס בבית, בעל הבית ייחשב כמי שהעסיק אותו, כך גם במסעדה  – בעל המסעדה יישא באחריות או באתר בניה – הקבלן המבצע את העבודות במקום.

עובדים זרים בתחום הסיעוד

מדיניות משרד הפנים היא כי עובדים זרים שמועסקים בענף הסיעוד (בדרך כלל הכוונה למטפלים פרטיים השוהים בבית של אדם סיעודי ודואגים לכל צרכיו) מועסקים בעבודה זמנית שבסיומה עליהם לחזור לארץ מוצאם. התקופה המותרת בחוק היא עד 63 חודשים ולאחריה לא תותר המשך שהייתו של העובד בארץ וזאת כדי למנוע השתקעות.

וועדה הומניטארית מיוחדת יכולה להאריך את זמן שהיית העובד מעבר לזמן זה אך הדבר נעשה באופן מצומצם, מטעמים הומניטאריים ורק בתחום הסיעוד. במידה ואותו עובד סיעודי בעל כישורים מיוחדים שלא ניתן או שמאוד קשה למצוא בעובדים אחרים ניתן להגיש את הבקשה וזו צריכה להגיע מטעם המשפחה.

מספר כללים שיש להקפיד עליהם בעת הגשת הבקשה

 • המטפל צריך להיות פנוי לעבודה ומטלות בענף הסיעוד
 • על הבקשה להישלח בדואר רשום
 • הבקשה תמולא בטופס מקורי המיועד לכך וחתום על ידי המטופל או בין משפחתו
 • יש לצרף לבקשה מכתב המפרט את הנסיבות ההומניטאריות המיוחדת המצריכות את הארכת האשרה דווקא של אותו העובד ומסמכים התומכים בכך
 • חוות דעת המפרטת כי אם לא תאושר הבקשה הדבר יגרום לפגיעה קשה במטופל מרופא, אח או עובדת סוציאלית של הרשות בה הוא מתגורר
 • עובדים שפוטרו בעבר או עזבו מרצונם מספר פעמים בדרך כלל לא מאושרים
 • מכתב מרופא המשפחה המטפל ובו ההיסטוריה הרפואית ומצבו הרפואי העדכני של המטופל הסיעודי
 • תצהיר מעובד הזר חתום על ידי עורך דין ובו: הצהרה מטעם העובד כי הוא מסכים ומצטרף לבקשה ואם זו לא תאושר או אם עבודתו עם אותו מטופל תפסק מכל סיבה שהיא יהיה עליו לעזוב את הארץ. על ההצהרה לכלול הבנה כי הוא רשאי לעבוד אך ורק עם אותו מטופל סיעודי

אם קיבלתם קנס מנהלי או כתב אישום יתכן וניתן לבטל אותו או למצער, להפחית בענישה שמלווה לא פעם גם ברישום פלילי ועשויה לכלול אף מאסר. קנסות מנהליים על העסקת עובד זר ללא היתר יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. מומלץ להתייעץ משפטית. משרדנו מעמיד עורכי דין מקצועיים הבקיאים בדין הפלילי ובדיני הגירה ועבודה ובעלי ניסיון של עשרות שנים.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה