דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל – מהו נוהל BMC?

Michael Decker

כניסת פלסטינים לישראל, לרבות אנשי עסקים, כרוכה בקבלת היתר. קיימות לא מעט הגבלות על מעבר של פלסטינים במעברים לישראל, לאור אינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל. מנגד, לאור הפעילות של מדינת ישראל לקידום יחסי מסחר עם עסקים פלסטיניים, נקבע היתר מיוחד בשם BMC, לצורך כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל. כיצד ניתן להיכלל ברשימת אנשי העסקים הפלסטינים הזכאים להיתר זה ומורשים להיכנס ארצה במסגרת פעילותם העסקית? על כך יסביר במאמר זה עורך דין ממשרדנו, העוסק רבות בנושא.

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה וכניסה לישראל. עורכי הדין ממשרדנו מייצגים ומלווים משפטית לקוחות פרטיים ועסקיים, בין היתר בנושאים כגון כניסה ושהיה בישראל. למשרדנו ניסיון רב בטיפול בעניינם של פלסטינים המבקשים להיכנס לישראל, וכן בנושאים כגון הליכי איחוד משפחות, אישורי כניסה מטעמים הומניטריים והוצאת רישיון ישראלי לפלסטינים.

כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל

מהו היתר BMC?

אף שטרם נחתם הסדר קבע בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, קשרי מסחר ועסקים בין ישראלים לפלסטינים מתקיימים כמעט מאז ומתמיד. ואולם, לאורך העשורים האחרונים הייתה זו בעיקר הרשות הפלסטינית שהסתמכה על רכישת סחורות מישראל. בדו״ח של לשכת המסחר של תל-אביב מצוין כי בשנת 2012 המכירות של סחורות ישראליות לרשות הפלסטינית עמדו על סך כולל של מעל 4.6 מיליארד ש״ח. זאת שעה שסך הקניות של סחורות מהרשות הפלסטינית בישראל עמדו על כ-0.3 מיליארד ש״ח. 

מדינת ישראל מודעת לפערים אלה, ופועלת לצמצם אותם בדרכים שונות, לרבות בהרחבת היתרי הכניסה לישראל עבור פלסטינים המעוניינים להיכנס לישראל למטרות מסחר ועסקים. כחלק מאותה פעילות להרחבת יחסי המסחר בין ישראלים ופלסטינים, נקבע היתר כניסה ייחודי לישראל עבור אנשי עסקים פלסטינים. היתר זה ניתן בצורת כרטיס המכונה ״BMC", והוא מוענק לאנשי עסקים מהסקטור הפרטי והציבורי. 

ההיתר נועד להקל על תנועת אנשי עסקים פלסטינים, במטרה להניע את הכלכלה הפלסטינית באיו״ש וברצועת עזה. מלבד היתר לכניסה לישראל דרך המעברים בין שטחי הרשות הפלסטינית לשטחי ישראל, מעמד BMC מעניק אופציה ליציאה מישראל דרך נתב״ג. לא מעט אנשי עסקים פלסטינים מעוניינים בקבלת היתר זה, אך אינם יודעים כיצד להשיגו. להלן נפרט על התהליך לצורך כך.

כיצד מקבלים היתר BMC לצורך כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל?

הנוהל העוסק בנושא קובע כי הסמכות לתת את ההיתר נתונה למנהל האזרחי. זאת בכפוף למכסה מוגבלת של אנשים הרשאים לקבלו, הנקבעת ע״י ממשלת ישראל. בכל שנה ניתנים מספר היתרים חדשים, בכפוף להמלצות המגיעות מהמשרד לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית. הנוהל מאפשר גם לתושבים שאינם עומדים בקריטריונים לבקשו באופן חריג. כאשר מוגשת בקשה לקבלת ההיתר לראשונה, נדרש להציג מסמכים המעידים על קיומו של עסק בישראל, או עסק המקיים קשרי מסחר עם חברה בישראל. יש צורך גם בהצגת אישור של לשכת המסחר הפלסטינית לגבי קיומו של העסק. יתכן צורך במסמכים נוספים, בהתאם לנסיבות המקרה.

מה עוד חשוב לדעת בנושא?

בחינת הבקשה כוללת גם בדיקה לשלילת מניעה ביטחונית או פלילית לאישורה. במידה והבקשה תאושר, יינתן למגיש הבקשה היתר BMC לתקופה של עד חצי שנה. בהיעדר שינוי נסיבות, ניתן יהיה לבקש את חידוש ההיתר לאחר מכן, בהליך מהיר יותר (לאור כך שהמסמכים הראשוניים כבר הוגשו). במידה והבקשה תסורב, יועבר למגיש הבקשה מכתב המנמק את ההחלטה. 

במקרים מסוימים ניתן יהיה להשיג על ההחלטה באמצעות הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים. משרדנו פועל בנושא מול הרשויות בישראל וברשות הפלסטינית, ומסייע בקבלת היתר זה. ניסיוננו מלמד כי הליך בחינת הבקשה כרוך בדרך כלל בהתמודדות עם לא מעט ביורוקרטיה. לאור כך, רצוי להיעזר בעורך דין מומחה לדיני הגירה וכניסה לישראל לצורך טיפול מיטבי בבקשה לקבלת ההיתר.

כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל

לסיכום, כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל אפשרית באמצעות היתר BMC. היתר זה אינו פשוט להשגה, וכרוך בלא מעט ביורוקרטיה. לכל שאלה או סיוע בנושא הגשת בקשות להיתר זה או הסדרת מעמד והיתרים נוספים בישראל, ניתן ליצור קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה ממשרדנו. משרדנו, הממוקם בירושלים ובתל אביב, זמין וישמח לסייע בכל עניין באמצעות מספרי הטלפון או הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה