דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה (מידע משפטי חשוב)

Joshua Pex

כיצד ניתן לקבל היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה? לא מעט עובדים ואנשי עסקים פלסטינים החיים בגדה המערבית, מעוניינים להיכנס לישראל ולעבוד בה. זאת לאור ההזדמנויות העסקיות והתעסוקתיות הרבות שמתאפשרות בעקבות עבודה בישראל. בפועל, מדובר לא פעם בהליך משפטי מורכב, וחשוב להכיר את סוגי ההיתרים השונים המאפשרים זאת. במאמר זה עורך דין מומחה לדיני הגירה וכניסה לישראל ממשרדנו יפרט על ההיתרים הרלוונטיים ויסביר על הדרישות לצורך קבלת היתרים אלה.

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני הגירה וכניסה לישראל. עורכי הדין ממשרדנו מתמחים בטיפול בעניינם של עובדים זרים, לרבות תושבי הגדה המערבית ומעסיקיהם, הזקוקים לסיוע בקבלת היתר שהייה בישראל למטרות עבודה. לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון ומומחיות גם בדיני עבודה ובטיפול בנושאים כגון היתרי העסקה, חוזי עבודה, מימוש זכויות עובדים ועוד.

היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה (מידע משפטי חשוב)

מדוע כה מורכב לקבל היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה?

הגעה לצורכי מסחר או עבודה בישראל היא צורך חיוני עבור לא מעט פלסטינים החיים בגדה המערבית (אזור יהודה ושומרון). בישראל מועסקים כיום עשרות אלפי עובדים פלסטינים, בעיקר בענפי הבניה והחקלאות. לצדם, יש כמות הולכת וגדלה של אנשי עסקים פלסטינים המקיימים קשרי מסחר בישראל. רבים אחרים היו מעוניינים להיות מועסקים או לקיים קשרי מסחר בישראל. ואכן, בשנים האחרונות כמות ההיתרים הניתנים לעבודה ועשיית עסקים בישראל עלתה באופן משמעותי. תרמו לכך, בין היתר, מעורבות של ארגוני זכויות אדם בנושא, וכן התערבות של בית המשפט בסוגיות הנוגעות לכך.

על מנת לעבוד ולקיים מסחר בישראל, נדרש לעבור תהליך מורכב וממושך. הדבר דורש, בראש ובראשונה, קבלת היתר כניסה לישראל. ההיתרים אינם ניתנים לכל אחד, לאור שיקולים ביטחוניים ומדיניים של מדינת ישראל. לכן, חשוב להכיר היטב את סוגי ההיתרים השונים ולדעת מה ההיתר הרלוונטי בכל מקרה ומקרה, ומה התנאים לקבלתו. לאור הביורוקרטיה הרבה שהתהליך עשוי להיות כרוך בה, הסתייעות בעורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל עשויה לסייע מאוד בייעול התהליך.

אילו סוגי היתרים רלוונטיים עבור כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה?

לא כולם יודעים זאת, אך בפועל קיימים מעל 100 סוגי היתרי כניסה לישראל עבור פלסטינים. מרבית ההיתרים מאפשרים כניסה חד פעמית לישראל, לצרכים רפואיים, דתיים, משפחתיים וכיו״ב. ההיתרים הללו ניתנים בדרך כלל על-ידי מפקדות התיאום והקישור הפזורות במקומות שונים בגדה המערבית. ככלל, חידוש של ההיתרים הללו מצריך הגשת בקשה מחודשת והצגת הוכחות ונימוקים לצורך כניסה לישראל. לצד היתרים אלה, יש שני סוגי היתרים אשר הינם רלוונטיים במיוחד לענייננו.

היתר מהסוג הראשון הוא היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר. היתר זה נועד לקדם קשרי מסחר בין הרשות הפלסטינית לישראל, ולהקל על אנשי עסקים פלסטינים המעוניינים לפעול בישראל. היתר זה מאפשר לאנשי עסקים פלסטינים להיכנס לישראל למטרות עסקיות ומסחריות לתקופה של עד חצי שנה. סוג נוסף של היתרים נוגע להעסקת פלסטינים בישראל. לעניין זה, קיימים סוגים רבים ומגוונים של היתרי העסקה. לצורך קבלת היתרים אלה, נדרש טיפול בנושא הן על-ידי המעסיק הפוטנציאלי והן על-ידי העובדים המעוניינים לעבוד בישראל. בחלק הבא נסביר על הדרישות לקבלת כל אחד מההיתרים הללו.

מה נדרש לצורך קבלת היתר עבור אנשי עסקים פלסטינים המעוניינים להיכנס לישראל לצורכי מסחר?

היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר מכונה BMC. מדובר בהיתר מיוחד אשר מוענק, בין היתר, לאנשי עסקים פלסטינים. היתר זה נחשב יוקרתי למדי, והוא ניתן בכמות מצומצמת יחסית. עם זאת, בשנים האחרונות הורחבה המכסה של כמות ההיתרים אשר המנהל האזרחי רשאי לתת. כמו כן, הנוהל העוסק בנושא תוקן לאחרונה, באופן שמאפשר לחרוג במקרים מסוימים מהקריטריונים לקבלתו.

הדרך העיקרית להשגת ההיתר היא קבלת המלצה מהמשרד לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית. לצד זאת, גם אנשי עסקים פלסטינים אשר אינם עומדים בקריטריונים, רשאי לבקשו באופן חריג. הגשת הבקשה מצריכה הצגה של מסמכים שונים. בין היתר, נדרש להציג מסמכים המעידים על קיום עסק המקיים קשרי מסחר בישראל, או לחלופין קיום עסק היושב בישראל.

במסגרת בחינת הבקשה לקבלת היתר BMC, יוודא המנהל האזרחי כי אין מניעה פלילית לאישור הבקשה. לדוגמה, אם הוגש בעבר כתב אישום נגד איש העסקים אשר ביקש את ההיתר, הדבר עשוי למנוע את אישור הבקשה ומתן ההיתר. לצד זאת, תיערך בדיקה לשלילת מניעה ביטחונית לקבלת ההיתר, על-ידי גורמי הביטחון וביניהם שב״כ. אם הבקשה תאושר, ההיתר יינתן למשך עד חצי שנה, ולאחר מכן יהיה ניתן לבקש את הארכתו במסלול מהיר יותר. אם הבקשה תידחה, ניתן יהיה להשיג עליה בפני בית המשפט במקרים מסוימים. לפירוט אודות היתר BMC, ראו מאמר נוסף שפרסמנו בנושא.

היתר כניסה לישראל לצורכי תעסוקה

הוראות חוק עובדים זרים חלות על העסקת עובדים פלסטינים בישראל. החוק מחייב מהמעסיק לקבל היתר כללי להעסקת עובדים זרים, לפני שתתאפשר כניסה לישראל של עובדים אלו. ממשלת ישראל קבעה מכסות שונות להעסקת עובדים פלסטינים. בכל ענף יש מכסות שונות, והן למעשה מגדירות מה הכמות המקסימלית של עובדים אשר רשאים להיכנס לישראל ולעבוד בה. מלבד העובדה שבכל ענף תעסוקה יש כמות עובדים מקסימלית שונה, בכל ענף יש תנאים שונים לקבלת היתרים להעסקת פלסטינים. בהתאם, יש צורך בהגשת בקשות נפרדות להיתר העסקת פלסטינים בענף הבניה, בענף החקלאות, בענף המלונאות, בענף המסעדנות וכן הלאה.

לאחר קבלת ההיתר, המעסיק צריך לקבל רישיון לעובדים הספציפיים שברצונו להעסיק. כמו כן, בדומה לתנאים לקבלת היתר כניסת אנשי עסקים פלסטינים לישראל, גם לגבי עובדים פלסטינים תיערך בדיקה לשלילת מניעה פלילית וביטחונית לכניסתם. תקופת ההיתר הניתן לעובדים משתנה בין ענפי התעסוקה השונים, וכן בהתאם לנסיבות כל מקרה.

אילו עוד היתרים עשויים להיות רלוונטיים?

כפי שניתן להבין, קיימים היתרים נפרדים לצורכי מסחר בישראל ולצורכי תעסוקה בישראל. לצד זאת, קיימים היתרים משלימים אשר לא פעם יש צורך להסדירם במקביל להגשת הבקשה להיתר מסחר או תעסוקה. כך לדוגמה, איש עסקים פלסטיני שניתן לו היתר BMC, ירצה להגיע בדרך כלל עם רכבו. ואולם, לצורך כך יהיה עליו לקבל רישיון נהיגה ישראלי, או היתר נסיעה אחר בישראל. לאחרונה עודכנו הנהלים בנושא, ונקבעו הקלות משמעותיות בהנפקת רישיון ישראלי לפלסטינים. פירטנו על סוגי הרישיונות ועל התנאים לקבלתם במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

מלבד זאת, לא פעם אנשי עסקים ועובדים מהרשות הפלסטינית חיים בזוגיות עם אזרחים ישראלים. הדבר מצריך מהם להסדיר את מעמדם בישראל, במסגרת הליך איחוד משפחות. מדובר בהליכים מורכבים מאוד, לאור החקיקה הישראלית העדכנית אשר מגבילה מאוד את הזכאות לאיחוד משפחות. החוק מסמיך את שר הפנים לתת אזרחות ישראלית או היתר שהייה אחר לבני זוג פלסטינים של אזרחים ישראלים במקרים חריגים בלבד. הנושא נדון לא פעם על-ידי בג״ץ.

לאור פסיקת בג״ץ ושינויים חקיקתיים שנערכו בנושא, הוקמה ועדה הומניטרית מיוחדת לצורך בחינת בקשות חריגות של פלסטינים אשר יש להם בני משפחה בישראל, לקבלת היתר שהייה בישראל. מדובר בסוגיה מורכבת במיוחד, המעלה שאלות משפטיות קשות. מומלץ לקבל במקרים אלה סיוע משפטי מקצועי מעורך דין מומחה לדיני הגירה לישראל, אשר לו ניסיון בטיפול בעניינם של פלסטינים הזקוקים להיתרי שהייה בישראל מטעמים הומניטריים. פירטנו על נושא חשוב זה במאמר נוסף שהתפרסם באתרנו.

היתר כניסה לישראל לצורכי מסחר ותעסוקה – צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני הגירה וכניסה לישראל

במאמר זה פירטנו בהרחבה אודות סוגי ההיתרים הרלוונטיים לכניסה לישראל והדרכים לקבלתם. אנו מודעים לכך שהנושא מעורר שאלות משפטיות רבות. לכל שאלה או סיוע בנושא הגשת בקשות להיתרי העסקה והיתרים נוספים בישראל, עורך דין ממשרדנו ישמח לסייע בידכם. ניתן ליצור קשר עם עורך דין מומחה ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון או הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה