Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות ילדי מהגרים בישראל

Michael Decker

איתן ברנס

אחרי שלוש וחצי שנים ושני משרדי עורכי דין שלא הצליחו לעזור בסכומים מטורפים שהשקעתי ולשווא. הגעתי אל המשרד של עורך דין מיכאל דקר, ותוך חודשים ספורים הצלחנו יחד להגיע לכך שיש לבן שלי מעמד במדינת ישראל. ועוד לקחו על עצמם לעזור בדברים נוספים. תודה ענקית לכל המשרד ובמיוחד לנטעלי שעזרה והסבירה על כל דבר עם המון המון סבלנות!

מאות אלפי ילדי מהגרים חיים בישראל, אך מעטים מהם ומהוריהם יודעים אילו זכויות שמורות עבורם. זכויות ילדי מהגרים בארץ, בין אם מדובר בילדים של עובדים זרים ובין אם מדובר בילדים של מבקשי מקלט, מופרות לעתים קרובות. במאמר זה נסביר על אלו זכויות מדובר ומהן הדרכים השונות לממשן.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בתחום ההגירה לישראל וכן בדיני עבודה. עורכי הדין ממשרדנו עוסקים באופן שוטף בנושאים כגון הסדרת מעמד בישראל, אשרות עבודה לעובדים זרים, זכויות מבקשי מקלט וסיוע במימוש זכויות ילדי מהגרים.

זכויות ילדי מהגרים

זכויות ילדים שמורות להם, ללא קשר לסטטוס החוקי של הוריהם

זכויות שונות של ילדי מהגרים מופרות לעתים קרובות על-ידי רשויות המדינה, מסיבות שונות. זאת על אף שישראל התחייבה במסגרות שונות על הבטחת זכויות עבור כל הילדים השוהים במדינה באשר הם, בין היתר במסגרת אמנת זכויות הילד של האו״ם. יש לדעת כי לא מעט מהזכויות עליהן נפרט להלן שמורות לילדים בישראל, ללא קשר לסטטוס החוקי של הוריהם. חשוב כי הורים יכירו את זכויות ילדיהם ויפעלו למימושן.

משרדנו פועל רבות בתחום ההגירה וייצג מבקשי מקלט ומהגרי עבודה רבים. באתר משרדנו ניתן למצוא מידע רב על זכויות מבקשי מקלט ועובדים זרים, לרבות בנושאים כגון קבלת אשרת עבודה לעובדים זרים, קבלת מעמד למבקש מקלט והעסקה חוקית, פיקדון מבקשי מקלט, הסדרת מעמד לבני זוג זרים שהינם מבקשי מקלט, ועוד. במאמר זה נתמקד, כאמור, בזכויות השמורות לילדי מבקשי מקלט.

הזכות לחינוך

בישראל, חוק לימוד חובה חל על כל הילדים מגיל 3 ומעלה. בהתאם לכך, גם ילדי מהגרים השוהים בישראל מעל 3 חודשים, זכאים לחינוך חובה חינם. כפי שכבר ציינו, מדובר בזכות עצמאית, אשר אינה תלויה במעמד החוקי של הורי הילדים. זכות זו מאפשרת רישום לגנים ולבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.

עם זאת, לא כל הרשויות המקומיות מקיימות את דרישות החוק, מסיבות שונות. במקרים אלה ניתן לפעול מול הרשויות ולדרוש שילוב ילדים במסגרות חינוכיות. במקרים של חוסר שיתוף פעולה מצד הרשויות, ניתן לפנות לבית המשפט. בפסק דין חשוב שניתן בבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע, נקבע כי סירוב עיריית אילת לאפשר הענקת כל מסגרת חינוכית לילדי מבקשי מקלט היא בלתי סבירה ובלתי מידתית. בהתאם, הורה בית המשפט לעירייה לדאוג לקליטת ילדי מבקשי מקלט בבתי הספר בעיר. 

זכויות לבריאות ורווחה

זכויות אלה אינן מוסדרות כיום במלואן על-ידי הרשויות. ככלל, חוק ביטוח בריאות ממלכתי חל רק על תושבי ישראל. בהתאם, הוא לא תקף לגבי ילדים רבים של מבקשי מקלט או עובדים זרים. כך גם הנגישות לשירותי רווחה, הניתנת בעיקר על-ידי הרשויות המקומיות, אינה מתאפשרת תמיד עבור ילדי מהגרים.

חשוב לציין כי קיימים הסדרי ביטוח בריאות וולונטריים בתשלום להם זכאים מבקשי מקלט, מהגרי עבודה וכמובן גם ילדיהם. לגבי זכויות לשירותי רווחה, בהרבה מקרים הן ניתנות רק במצבי קיצון ולא בכל מקרה שהוא. למשל, כאשר מדובר במקרים העונים על חוק הנוער, העוסק בטיפול והשגחה על קטינים, עשויים גורמי הרווחה להיכנס לתמונה. עם זאת, מדובר בחוק העוסק בעיקר בטיפול בבני נוער העשויים להזיק לעצמם או לסביבתם, והוא כלל אינו נוגע למרבית המקרים של ילדי מהגרים בישראל.

סיוע משפטי במימוש זכויות ילדי מהגרים

כפי שניתן להבין, המצב המשפטי בכל הנוגע לנושא של זכויות ילדי מהגרים בישראל (בתחומים שציינו ואף בתחומים נוספים) אינו אופטימלי. עם זאת, במקרים של פגיעה בזכויות או של צורך במימוש זכויות, ניתן לפעול משפטית מול הרשויות השונות, ואף לפנות אל בית המשפט. בכל שאלה או צורך בסיוע בנושא ניתן לפנות אל עורך דין ממשרדנו, המתמחה בתחום ההגירה לישראל ומנוסה בייצוג משפטי מול הרשויות השונות ובתי המשפט בישראל. ניתן ליצור קשר עם עורך דין ממשרדנו באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

חשיבות של גנאלוג עבור קבלת אזרחות

:03-3724722

       :055-9781688

 [email protected]

צרו קשר

Scroll To Top