Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

הגבלים עסקיים – מהם?

Michael Decker

שי לוי

התעורר צורך דחוף לקלוט מהנדס מחברת אחות שלנו בצ'כיה שיעזור לנו בשני פרוייקטים חשובים של קליטת מכונות חדשות. בתוך מספר שבועות ואין סוף טפסים ואישורים התקבל ההיתר המיוחל ובימים אלה העובד ומשפחתו כבר בארץ. במקרים בהם הרגולציה בארץ מכבידה על בעלי העסקים (אולי מטעמים מובנים אבל שלא קשורים לתעשייה) המשרד עשה הכל ביסודיות ומקצועיות ובהבנה מוחלטת של התהליכים כדי שנקבל את האישורים המתאימים. תודה רבה לבתיה, אירנה וענת מהמשרד בירושלים על העבודה המאומצת והיסודית.
בברכה,
שי לוי
מנכ"ל קיוסרה אי וי אקס רכיבים (ירושלים) בע"מ

דיני הגבלים עסקיים הם מורכבים וסבוכים, ועוסקים בהסדרת התחרות בארץ. במקרה שנתקלתם במושגים כגון "הסדר כובל" או "מונופולין" ואינכם בטוחים מה המשמעות שלהם ומה תפקידו של עורך הדין שמתמחה בהגבלים עסקיים, קראו את המאמר הבא מאת משרד עורכי הדין שלנו, אשר יסדר עבורכם את הדברים.

הגבלים עסקיים ומטרתם

הגבלים עסקיים עוסקים בקידום התחרות במשק ובאיסור על תחרות לא הוגנת. המטרה של דיני הגבלים היא לקבוע את הכללים, לפיהם הגופים הכלכליים רשאים להתחרות זה בזה בשוק החופשי.
אחת המטרות החשובות של הגבלים אלו היא למנוע מחברה דומיננטית בשוק לנצל את כוחה לרעה, וכך למנוע מונופולים וקרטלים.

לתחרות הוגנת יש יתרונות רבים, ביניהם: הורדת מחירים, הקצאת משאבים יעילה יותר – ומכאן חשיבותה.

בכלכלת שוק, תחרות היא עיקרון חשוב ובסיסי שמאפשר חופש בחירה. חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (לשעבר חוק ההגבלים העסקיים), מסדיר את נושא ההגבלים העסקיים. מכוחו התוקנו תקנות וכללים, ביניהם: תקנות ההגבלים העסקיים (אגרות), תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות).

על פי החוק, "הגבל עסקי" הוא הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות. מכח חוק התחרות הוקמה רשות התחרות, אשר מפקחת על התחרות בישראל. בראש הרשות עומד הממונה על התחרות.הגבלים עסקיים - מהם?

מושגים חשובים בדיני הגבלים

הסדר כובל  (קרטל) – סעיף 2 לחוק התחרות מגדיר מהו הסדר כובל. הסדר כובל הוא הסדר שנעשה בין בני אדם שמנהלים עסק, ואחד הצדדים (לפחות) מגביל את עצמו באופן שעלול למנוע או להפחית את התחרות בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם או בינו לבין אדם שהוא לא צד להסדר.

בס"ק (ב) החוק קובע, כי הסדר כובל מתקיים כאשר הכבילה נוגעת לאחד מהעניינים הבאים:
1.המחיר שיידרש, יוצע או ישולם עבור מוצר או שירות ע"י הלקוח.
2. הרווח שיופק.
3. כאשר מתבצעת חלוקת שוק לפי מקום העיסוק, או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו.
4. כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

מונופולין – סעיף 26 לחוק התחרות קובע, כי חברה שמחזיקה למעלה ממחצית מנתח שוק מסוים תחשב מונופול. ע"פ החוק, גם גוף שמחזיק בכח שוק משמעותי, אף אם הוא לא מגיע למעל למחצית מנתח השוק – ייחשב כמונופולין.

חוק התחרות מסדיר פעולות של מונופולין, וקובע בסעיף 30 כי אם הממונה על התחרות ראה, שבשל קיומו של מונופולין או התנהגותו של בעל מונופולין, התחרות בעסקים או הציבור נפגעו, הוא רשאי לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

מיזוג חברותמיזוג חברות הוא רכישת עיקר נכסי חברה אחת בידי חברה אחרת או רכישת מניות של חברה, בידי חברה אחרת, בערך שעולה על 25% מסך מניות החברה.

החוק קובע את הכללים בדבר הודעת מיזוג והסכמת הממונה על התחרות.

המטרה של חוק התחרות בהקשר זה היא לפקח על המיזוגים במשק, במטרה למנוע שינויים מבניים שעלולים לפגוע בתחרות.

באילו מקרים המדינה לא תעודד תחרות?

כאמור, המדינה מעודדת תחרות, ולכן סעיפי חוק התחרות נועדו מנוע מצבים של תחרות לא הוגנת או מניעת תחרות. עם זאת, במצבים מסוימים, המדינה לא מעודדת תחרות, ואלו הם:

  • במקרים שבהם מדובר במונופול טבעי – מונופול שנוצר עקב תנאים טבעיים בשוק.
  • במקרים שבהם חברה מנצלת יתרונות טבעיים, למשל: החברה מציעה מוצר שהוא טוב יותר מזה של החברות המתחרות.
  • בתחום הקניין הרוחני – כאשר חברה ממציאה פטנט, למשל.
  • במקרים שבהם טובת הציבור מחייבת מונופול (לדוגמה, תחום הביטחון).

עורך דין הגבלים עסקיים

תחום דיני ההגבלים הוא תחום מורכב, וכפוף לחקיקה סבוכה ולהתפתחויות שחלות בנושא בארץ ובעולם. עו"ד הגבלים עסקיים צריך להיות בקי בכל הקשור להסדרים כובלים (ובכלל זה הסכמי רישיון והפצה, הסכמי זיכיון ותניות אי תחרות), עסקאות רכישה ומיזוגים וכן סוגיות שנוגעות לבעלי מונופולין ולחברות בעלת כח משמעותי בשוק.

עורכי דין שמתמחים בתחום זה נמצאים בקשר שוטף עם עובדי רשות התחרות, והם מנסים למצוא פתרונות טובים ויצירתיים לנושאים המורכבים שהם נתקלים בהם במסגרת דיני התחרות. משרדי עורכי הדין בארץ, שעוסקים בתחום, עובדים לרוב בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין בין לאומיים, ופועלים כדי להשיג אישורים של רשות התחרות הישראלית כאשר מדובר בעסקאות מיזוג בין לאומיות.

עורך דין הגבלים עסקיים מייצג את לקוחותיו בהליכים אזרחיים ומנהליים בתביעות שונות הנוגעות לסוגיות בדיני הגבלים עסקיים ובדיני תחרות, כולל הליכי ליטיגציה מורכבים, הליכים שבהם הוטל עיצום כספי, הליכי הכרזה על בעל מונופולין, תביעה ייצוגית נגד בעל מונופולין ועוד.

עו"ד כזה מלווה את לקוחותיו בהליכים פליליים ומייצג אותם בהם. כך למשל, אם נחשדתם בביצוע עבירות על חוק התחרות, עורך הדין ייעץ לכם וילווה אתכם לפני שתחקרו ע"י רשות התחרות. הוא ילווה אתכם בשימוע וייצג אתכם בבית המשפט במקרה שיוחלט על הגשת כתב אישום.

אם נתקלתם בסוגיה שקשורה להגבלים עסקיים או אם זומנתם לחקירה ע"י רשות התחרות, פנו בהקדם לעו"ד שמתמחה בהגבלים עסקיים ובדיני תחרות כדי שיוכל לתת לכם ייעוץ משפטי מקצועי וללוות אתכם בהליכים הנדרשים.

במשרד עורכי הדין שלנו ישנם עורכי דין המתמחים בהגבלים עסקיים, והם ישמחו לייעץ לכם בנושא.

צרו קשר

  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

Scroll To Top