אגרה בתביעה אזרחית (מידע משפטי)

מהי אגרה בתביעה אזרחית? כאשר מוגשת תביעה אזרחית בבית המשפט, יש לשלם אגרה עבור הגשת התביעה. גובה האגרה משתנה בהתאם לערכאה המשפטית שבפניה מוגשת התביעה, כמו גם בהתאם לסוג ההליך המשפטי הספציפי. במאמר זה יפרט על הנושא בהרחבה עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי. מדוע יש לשלם אגרה בתביעה אזרחית בישראל? מערכת…

קרא עוד

הוצאות משפט בתביעה אזרחית

בתביעות אזרחיות בישראל נפסקות, בדרך כלל, בתום כל דיון, הוצאות משפט. ההוצאות נועדו לשפות צד אחד בגין הכספים והמשאבים שהוציא לצורך ניהול ההליכים מול הצד השני. במאמר זה יסביר עורך הדין יהושע פקס, שותף ומומחה למשפט אזרחי ממשרדנו, על הכללים המשפטיים העדכניים בנושא פסיקת הוצאות בתביעות אזרחיות בישראל. מדוע נפסקות הוצאות בתביעות אזרחיות? הליכי תביעה…

קרא עוד

דיון נוסף בתביעה אזרחית

מהו דיון נוסף בתביעה אזרחית? כאשר תביעות אזרחיות מוכרעות בערעור בבית המשפט העליון, ניתן להגיש לאחר הערעור בקשה לדיון נוסף. בית המשפט העליון אף מוסמך להחליט על קיום דיון נוסף בעצמו. דיון נוסף עוסק בסתירה בין הלכות של בית המשפט העליון או בהלכה שמעוררת חשיבות, חידוש או קושי. על כך ועוד יסביר במאמר זה עורך…

קרא עוד

עיכוב ביצוע בתביעה אזרחית

האם וכיצד ניתן לבקש עיכוב ביצוע בתביעה אזרחית? ערעור על פסק דין לא עוצר אוטומטית את יישומו – יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע בפני בית המשפט שנתן את ההחלטה או פסק הדין, אם טרם הוגש ערעור. אם הוגש ערעור, יש צורך להגיש את הבקשה לבית המשפט לערעורים. יש לצרף לבקשה התחייבות עצמית. במאמר זה יסביר…

קרא עוד

ערעור אזרחי ברשות

באילו מקרים יש צורך להגיש ערעור אזרחי ברשות? ניתן להגיש בקשה לקבלת רשות ערעור על פסק דין שניתן בערעור בבית משפט המחוזי, וכן על החלטות שונות של בית משפט הדן בתביעה אזרחית, לאורך ההליך. זאת למעט כאשר מדובר בסוגי החלטות שנקבע כי לא תינתן לגביהן רשות ערעור. ככלל, אם בית המשפט יקבל את בקשת רשות…

קרא עוד

ערעור אזרחי בזכות

באילו מקרים תתאפשר הגשת ערעור אזרחי בזכות? מלבד האפשרות לערער בזכות על פסק דין סופי בתביעה אזרחית, קיימת אפשרות להגיש ערעור על החלטות מסוימות שמתקבלות תוך כדי ההליך בזכות. יש להגיש ערעור בזכות במועד שנקבע לשם כך בחוק או על-ידי בית המשפט. במאמר זה יסביר על הנושא עורך הדין יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה למשפט…

קרא עוד

סיכומים בתביעה אזרחית

לאחר שמיעת הראיות בתביעה אזרחית, יגישו ככלל הצדדים סיכומים מטעמם. הסיכומים נועדו לסייע לבית המשפט לשקול את טענות הצדדים לעומק ולהכריע לפיהן. על אף שברירת המחדל לשמיעת סיכומים היא בעל פה, ובפני בית המשפט, קיימת סמכות לבית המשפט להורות על הגשת סיכומים בכתב. במאמר זה יסביר על הנושא עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה…

קרא עוד

סעדים זמניים בתביעה אזרחית

סעדים זמניים בתביעה אזרחית הם צווים שנועדו למנוע פגיעה בזכויות לכאורה של הצדדים להליך, ולשמר את המצב הקיים באופן שיאפשר ניהול תקין של ההליך וביצוע פסק הדין לאחר מכן. במאמר זה יסביר על סוגי סעדים זמניים, אופן בקשתם והדרכים לבחינת סעד זמני שניתן על-ידי בית המשפט, עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למגוון ענפי…

קרא עוד

דיון הוכחות בתביעה אזרחית

דיון הוכחות הוא השלב המרכזי בתביעה אזרחית, שבו נשמעות הראיות על-ידי בית המשפט. דיון ההוכחות עשוי להתקיים במשך יום אחד או מספר ימים, והוא כולל, לרוב, חקירה של עדים מטעם הצדדים. במאמר זה יסביר עורך הדין מיכאל דקר, שותף במשרדנו ומומחה למשפט אזרחי, על שלב חשוב ועיקרי זה בתביעות אזרחיות. תביעות אזרחיות מורכבות ממספר שלבים,…

קרא עוד

חוות דעת מומחה בתביעה אזרחית

בתביעות אזרחיות, רשאים הצדדים להגיש חוות דעת מומחה לצורך ביסוס טענותיהם בהליך. ככל שהטענות עוסקות בעניין רפואי, קיימת חובה להגיש חוות דעת מומחה. בית המשפט מוסמך למנות מומחה, או אף מספר מומחים, מטעמו, לצורך מתן חוות דעת בעניין הדורש מומחיות. במאמר זה יסביר עורך דין מומחה למשפט אזרחי ממשרדנו על ההבדל בין חוות דעת מטעם…

קרא עוד