Skip to content

פוסטים מאת מיכאל דקר

תנאים לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד זרים

מספרם של עובדי הסיעוד הזרים בישראל נמוך מהביקוש עבורם. בהתאם לכך, נקבעו כללים שבהתקיימם בלבד ניתן יהיה להעסיק עובדי סיעוד זרים. החוק קובע חובה לקבלת היתר העסקת עובדים זרים ממשרד הפנים, תוך פירוט אודות הזכאים לבקשו והמבחנים לקביעת זכאותם. במאמר זה נפרט על סוגיית הזכאות לקבלת היתר העסקת עובדי סיעוד, המבחנים לבדיקת הזכאות ועל המשך…

קרא עוד

אשרה (ויזה) הומניטרית לעובדי סיעוד זרים

במאמר זה נעסוק בנושא ויזה הומניטרית לעובדי סיעוד. מדובר באחת מהסוגיות הבוערות ביותר בתחום העסקת עובדי סיעוד זרים בישראל, המגיעים לישראל לתקופה זמנית, לצורך טיפול בקשישים ובבעלי מוגבלויות הזקוקים לליווי צמוד. חוק הכניסה לישראל קובע כי בחלוף 63 חודשים לכל היותר מעת הגעתם הראשונית לישראל, על עובדי הסיעוד הזרים לשוב לארצות מוצאם. עם זאת, החוק…

קרא עוד

אשרה (ויזה) לעובדי סיעוד זרים – איך זה עובד?

מהם התנאים לקבלה והארכה של ויזה לעובדי סיעוד? עובדי סיעוד זרים בישראל מחויבים להחזיק באשרה (ויזת עבודה) לאורך כל תקופת שהייתם. חוק הכניסה לישראל עוסק בכך וקובע את סוגי האשרות אשר שר הפנים רשאי להעניק לעובדים זרים. זאת לצד שורה של הוראות המגבילות את משך האשרה ותחום העיסוק לפיה. למרות המדיניות הכללית לפיה עובדי סיעוד…

קרא עוד

עובדי סיעוד – מידע כללי וחיוני

להלן נסקור עבורכם מידע כללי וחיוני אודות תחום עובדי הסיעוד בישראל. תחום זה מורכב ברובו המוחלט מעובדים זרים, המגיעים לישראל למשך תקופה קצובה בזמן על מנת לטפל ביקרים לנו מכל. הדבר מעלה סוגיות משפטיות מורכבות, אשר למרבה הצער רבים אינם מודעים להן ונאלצים להתמודד בדיעבד עם ההשלכות, שעשויות להיות קשות במיוחד.  משרד עורכי הדין כהן,…

קרא עוד

מעסיקים עובדי סיעוד זרים? כדאי שתקראו את זה

מהן חובות המעסיקים בענף הסיעוד? החוק בישראל קובע כי מטופלים סיעודיים נחשבים על פי רוב כמעסיקיהם הישירים של עובדי הסיעוד הזרים. כפועל יוצא, על המטופלים מוטלת החובה לדאוג להבטחת זכויות שונות של העובדים, אף כי הם אינם תמיד מודעים לזכויות במלואן. במאמר זה נציג סקירה של עיקרי החובות החלות על המטופלים כמעסיקים, אשר חלקן ייחודיות לענף…

קרא עוד

אזרחות אוסטרית ליהודים

במאמר זה עורך דין מיכאל דקר יסביר את כל המידע הנחוץ בכדי לדעת איך לקבל אזרחות אוסטרית ליהודים. מי הם הישראלים שיכולים לקבל אזרחות אוסטרית? יהודים אוסטרים רבים נמלטו מהמדינה כאשר סופחה לגרמניה בשנת 1938 והפכה למחוז ברייך הגרמני. חלק מהיהודים ברחו אפילו שנים רבות לאחר מכן בשנת 1945, שנת סיום המלחמה, ועל-פי החוק החדש…

קרא עוד

הוצאת דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד

בישראל חיים למעלה משלושה מיליון יהודים הזכאים לקבל אזרחות של האיחוד האירופי. זה מכיוון והם יוצאי מדינות אשר קלטו את מגורשי ספרד במאה ה- 15. מדינות אלה הן בין היתר מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה, יוון, בולגריה, רומניה, סוריה, איראן ועוד. לאזרחות הפורטוגלית יתרונות רבים ואפשרויות המקנות עתיד במישורים רבים. הוצאת דרכון פורטוגלי למגורשי ספרד אפשרית מהיום…

קרא עוד

הסדרת מעמד בני זוג פלסטינים בישראל

האם אפשר להסדיר את מעמדם של בני זוג פלסטינים בישראל? במאמר זה נתייחס למצב המשפטי אשר קיים כיום במדינת ישראל בכל הנוגע להסדרת מעמד בני זוג פלסטינים בישראל. כלומר, מצב של נישואים בין אזרח ישראלי לבין פלסטינאית. יש לשים לב כי בחוק הישראלי בכל הנוגע להסדרת מעמדם של בני זוג פלסטינים בישראל, תושבי שטחי הרשות…

קרא עוד

שמות משפחה זכאים לדרכון פורטוגלי

בשנת 2015 חוקקה ממשלת פורטוגל חוק שקבע כי ישראלים ואזרחים זרים אשר ביכולתם להראות קשר למגורשי ספרד יהיו זכאים לקבל דרכון פורטוגלי. בישראל חיים קרוב ל- 3.5 מיליון יהודים הנחשבים כ"ספרדים". אולם מתוכם ישנם כאלה שיוכלו לקבל באופן ודאי וקל יותר את הדרכון הפורטוגלי, זאת במידה ויציגו שם משפחה המזוהה כספרדי או פורטוגלי. המאמר יתרכז…

קרא עוד

אזרחות אוסטרית לצאצאי ניצולי שואה

בחודש ספטמבר האחרון הודיע הפרלמנט באוסטריה, וינה, כי יכיר בצאצאים של ניצולי שואה אוסטרים זכאים לקבלת אזרחות אוסטרית. בישראל ובעולם חיים אלפי צאצאים של ניצולי שואה אוסטרים, אשר יוכלו לקבל אזרחות זו מבלי חשש על ויתור אזרחות קיימת נוספת. בנוסף, יזכו בני המשפחה מהטבות הדרכון האירופאי הנלוות לאזרחות האוסטרית. פנו אלינו כדי לקבל אזרחות אוסטרית עבור…

קרא עוד
Scroll To Top