דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

שינוי פרטים במרשם האוכלוסין

Michael Decker
Michael Decker

ממשלת ישראל שומרת מידע חשוב לגבי אזרחי ותושבי המדינה במרשם האוכלוסין. בגלל חשיבות מאגר מידע זה, יש כללים מאוד ברורים לגבי ביצוע שינוי בפרטים השמורים בו.

משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בנושא אשרות, כניסה לישראל, ופעולות מול משרד הפנים. מאמר זה מסביר לגבי התהליכים הנדרשים לשינוי הפרטים האישיים של רישום אוכלוסין.

חשיבותו של מרשם האוכלוסין

מרשם האוכלוסין הוא המקום שבו הממשלה שומרת על הפרטים האישיים שלכם. פרטים אלה משמשים לרשויות השונות כדי לוודא שהתושבים במדינה יוכלו לממש את הזכויות והחובות שלהם.

איזה פרטים ניתן למצוא במרשם?

הפרטים האישיים של אזרחי ותושבי שנמצאים במרשם האוכלוסין הם:

 • שם משפחה, שם פרטי, שמות קודמים
 • שמות ההורים
 • תאריך ומקום לידה
 • מין
 • לאום
 • דת
 • מצב אישי
 • שמות בני זוג וילדים
 • מין ותאריכי לידה של ילדים
 • אזרחויות (קיימןת וקודמות)
 • מען דואר וכתובת מגורים

הודעה לפקיד הרישום לגבי פרטים אישיים

חלה חובה על תושב להודיע לפקיד הרישום את פרטיו תוך שלושים יום מכניסתו לישראל לראשונה או מיום היותו תושב. כמו רוב הכללים לגבי מתי או איך לבצע שינוי פרטים במרשם האוכלוסין, הדבר קבוע בחוק מרשם האוכלוסין. מידע נוסף מפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

שינוי פרטים במרשם האוכלוסין

ההודעה על שינויים רבים במרשם מתבצעת על ידי הרשות הרלוונטית או בית המשפט שמבצעים את הפעולה שגרמה לשינוי. כך המצב בנוגע ל: נישואין לפי פקודת הנישואין והגירושין, רישום נישואין במרשם הזוגיות, גירושין, שינוי שם, המרת דת, התאזרחות, ויתור על אזרחות, אימוץ, ומוות. ביתר המקרים, חלה על התושב חובה להודיע על שינוי הפרטים לפקיד הרישום תוך שלושים יום מביצוע השינוי.

הוכחת הפרטים האישיים לפקיד הרישום

חשוב מאוד להגיע לפקיד הרישום עם המסמכים הנכונים כשמבצעים שינוי פרטים במרשם האוכלוסין. חייבים להגיש תעודה ציבורית המעידה על השינוי האמור (ילד שנולד להורים ישראליים בחו"ל, שינוי מין, ועוד). במקרה של שינוי פרטי מען ברישום, אין דרישה להביא מסמכים, אלא אם מדובר בשינוי השני בתוך תקופה של 12 חודשים.

סתירה בין פרטים מדווחים למסמכים קיימים:

במקרה שבו שינוי או תיקון הפרטים במרשם האוכלוסין סותר פרטים אחרים במרשם, יש לפקיד רישום ראשי את הסמכות לברר את העניין ולשנות את הרישום מיוזמתו. קודם שיבצע את השינוי, יש לתת הזדמנות למי שהרישום מתייחס אליו להביא ראיות ולהשמיע טענות נגד. שינוי כזה חייב להיות מבוסס על תעודה ציבורית.

אסור לפקיד רישום ראשי לבצע שינוי של פרטי הרישום שקשורים לשינוי דת, לאום או מצב אישי. הדרך היחידה לבצע שינוי כאמור הוא לאחר קבלת הסכמה ממי שרוצים לשנות את פרטיו, או אם לא הסכימו, דרך קבלת פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה.

מחיקת פרטים אישיים ממרשם האוכלוסין

ייתכנו מקרים בהם ילדים לא ירצו בכך ששמות ההורים שלהם יישארו בתעודות הזהות שלהם. פסיקת בית המשפט לענייני משפחה ב-2018 בעניין פלוני נ' פלונית קבעה שילדים שרשומים תחת הורים מאמצים, שהוזנחו או הופקרו על ידי הוריהם המאמצים, יכולים לבקש מחיקת הורים אלה כהוריהם. ההליך הנדרש לכך הוא בקשה לביטול צו אימוץ מכוח סעיף 19 לחוק אימוץ ילדים. ההליך דורש מתן צו של בית משפט, וברגע שצו כזה יינתן, הוראה תועבר לרשות האוכלוסין למחיקת שמות ההורים מתעודת הזהות של הילד.

באותו המקרה, הילדים ביקשו למחוק את שם המשפחה של ההורים המאמצים, אך גם לא לחזור לחיבור להורים הביולוגים. בגלל חוסר הזדהות עם ונתק עם ההורים הביולוגים, בית המשפט אפשר הכרה במצב של 'ריק בזהות'. בית המשפט הכיר בזכות הילד לשלול השתייכות להורה מאמץ בגלל הפגיעה נפשית שחווה מההורה ומהליך האימוץ.

ההכרה בזכות זו של ילד למחוק פרטים של הורה ממרשם האוכלוסין, הינה החלטה תקדימית. עם זאת, אין בכך בהכרח כדי להשליך על מקרים אחרים של ילדים שרוצים למחוק פרטים של הורים בתעודת זהות. במקרה של רצון למחוק פרטים כאלו מהמרשם או מתעודת הזהות, רצוי להתייעץ בעורך דין שמתמחה בתחום.

אם אתם צריכים לשנות את השם או יש לכם שאלות בנוגע לשינוי שם, כתבנו מאמר מפורט לגבי שינוי שם במשרד הפנים. אם אתם תוהים לגבי המידע שקיים כרגע במרשם, אתם יכולים להגיש בקשה לקבלת תמצית רישום.

צרו קשר:

שינוי פרטים במרשםאם יש לכם עוד שאלות בנוגע לשינוי הפרטים שלכם, של בני הזוג שלכם או של ילדכם, משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם ולעזור לכם למצוא פתרון למצב הספציפי שלכם.

צרו קשר

 • ✓ Valid number ✕ Invalid number
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה