דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

צו מניעת פיטורים – האם ניתן לבטל פיטורים ממקום העבודה?

Joshua Pex

צו מניעת פיטורים הוא כלי משפטי המאפשר לבקש מבית הדין לעבודה מניעה של כניסת פיטורים לתוקף, או אף ביטול רטרואקטיבי של פיטורים. על מנת לעמוד בקריטריונים המאפשרים לבקש צו מניעת פיטורים, חשוב להכיר את החוק בנושא, ואת מה שנדרש מעובדים להוכיח על מנת לקבל את הצו. במאמר זה יסביר על כך עו״ד יהושע פקס, שותף במשרדנו ומומחה לדיני עבודה.

עורכי הדין ממשרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני עבודה. עורכי הדין מהמשרד עוסקים בייצוג משפטי מקיף של עובדים, מעסיקים ומקומות עבודה. משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים משפטיים, בנושאים כגון חוזי העסקה, מניעת פיטורים, פיצויי פיטורים, יישוב סכסוכי עבודה ועוד.

צו מניעת פיטורים

פיטורים הם לא בהכרח סוף פסוק!

בעידן המודרני, פיטורים הפכו להיות דבר שבשגרה ולחלק אינטגרלי מחיי העבודה. ואולם, קיימות דרישות רבות בחוק לגבי האופן שבו פיטורים צריכים להיעשות. למשל, צריכה להיות סיבה מוצדקת לפיטורים, הם צריכים להיערך בכפוף לשימוע ולעמוד ביתר תנאי החוק, בהתאם לנסיבות המקרה. במקרים מסוימים, החוק אף אוסר במפורש על פיטורים. למשל, כאשר מדובר בעובדת בהריון

כאשר הפיטורים נעשים בניגוד לחוק, הדבר עשוי להקים עילת תביעה בבית הדין לעבודה. מרבית העובדים בישראל מכירים את הזכות לפיצויים עם סיום עבודתם. אך רק חלק קטן מהם מודעים לכך שקיימת אופציה נוספת, והיא לבקש צו משפטי המאפשר למנוע פיטורים או אף לבטל באופן רטרואקטיבי פיטורים שכבר נעשו. החוק מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק צווים מעין אלה, ולהלן נסביר כיצד הדבר מתבצע.

מתי צו מניעת פיטורים עשוי להיות רלוונטי וכיצד ניתן לקבל צו כזה?

צו מניעת פיטורים עשוי להיות רלוונטי במקרים בהם הפיטורים נעשו שלא כדין. למשל, כאשר לא ניתנה הודעה מוקדמת בהתאם לחוק. כך גם כאשר לא הייתה סיבה מוצדקת לפיטורים. חוק בית הדין לעבודה מסמיך את בתי הדין האזוריים לעבודה להורות על צו מניעת פיטורים. זאת בדומה לצו מניעה הניתן בתביעות אזרחיות על-ידי בית המשפט המחוזי. 

הצו יכול להורות על מניעת פיטורים שטרם נכנסו לתוקף, או על ביטול פיטורים באופן רטרואקטיבי. ניתן לבקש את הצו כחלק מתביעה המוגשת לבית הדין. חשוב להציג בפני בית הדין ראיות מבוססות המוכיחות כי הפיטורים אכן התבצעו שלא כדין. לדוגמה, אם נערך שימוע לא תקין, יש לגבות את הבקשה בראיות המעידות על כך.

האם ניתן לבקש צו מניעת פיטורים זמני לפני הגשת תביעה?

לעיתים יש צורך בצו מיידי למניעת פיטורים, ואין זמן להכין תביעה מלאה ומפורטת. לכן, החוק מאפשר להגיש בקשה לצו זמני למניעת פיטורים עד 7 ימים לפני הגשת תביעה בבית הדין לעבודה. במסגרת בחינת הבקשה, בית הדין ייטה לתת את הצו אם יוכח, בין היתר, כי סיכויי התביעה גבוהים והנזק שייגרם לעובדים מאי מתן הצו יעלה על הנזק שייגרם למעסיקים.

כך קרה למשל בעניין ראדה נטור נ׳ עיריית קלנסווה. מקרה זה עסק במנהלת תיכון, אשר על אף שכבר החזיקה בכתב מינוי לשנה נוספת בתפקידה, הוחלט על ביטול המשך העסקתה. המנהלת הגישה בקשה לצו מניעה זמני של ביטול המשך העסקתה. בית הדין האזורי בתל אביב, אשר דן בבקשה, הדגיש כי במקרה זה ההחלטה על אי המשך העסקת המנהלת לא התקבלה בדרך הראויה. בהתאם, הוחלט כי ראוי לאכוף את יחסי העבודה במקרה זה, וניתן צו מניעה זמני נגד ביטול המשך העסקתה. בית הדין הארצי לעבודה דחה בקשת ערעור שהוגשה על ההחלטה, ובכך אישר את צו המניעה הזמני. 

האם קיימים פתרונות אפשריים נוספים מלבד צו מניעת פיטורים?

לעיתים גם אם צו המניעה לא יינתן, בית הדין עשוי לתת סעד חלופי. כך קרה בעניין כהן אביב נ׳ הקמ״ג. במקרה זה, בית הדין דחה בקשה לצו מניעת פיטורים, במסגרתה נטען כי הפיטורים נעשו ללא שימוע. דחיית הבקשה נבעה מכך שהעובד היה בתקופת ניסיון, והוא היה מודע לכך שייתכן כי העסקתו לא תוארך. מנגד, הודגש כי עדיין היה צורך בעריכת שימוע כדין לפני ההחלטה על פיטוריו. לכן בית הדין הורה על עריכת שימוע, ומתן האפשרות לעובד להיערך לקראתו ולהשמיע את טענותיו.

צו מניעת פיטורים – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני עבודה

במאמר זה הסברנו על האפשרויות השונות למניעת או ביטול פיטורים שלא כדין. אם יש לכם שאלות פרטניות בנושא, תוכלו ליצור עמנו קשר ונשמח לעזור. משרד עורכי הדין שלנו מתמחה בדיני עבודה. המשרד מעניק ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי לעובדים ומקומות עבודה במגוון רחב של עניינים משפטיים.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה