דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

זכויות משפטיות של עובדות בהריון

Joshua Pex

במדינת ישראל שמורות זכויות משפטיות רבות עבור עובדות בהריון. מעסיקים הפוגעים בזכויות אלו חשופים לתביעות פיצויים העשויות להגיע לסכומים גבוהים מאוד. במאמר זה יציג עבורכם עורך דין מומחה לדיני עבודה ממשרדנו את כל המידע המשפטי העדכני בנושא, לרבות זכויות עובדת בהריון במהלך תקופת הקורונה.

משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני העבודה. המשרד מעניק ללקוחותיו מענה משפטי מקיף בנושאים כגון זכויות עובדות ועובדים, חובות מעסיקים, חוזי עבודה, פיצויי פיטורים ועוד.

מאין נובע הצורך בקבלת זכויות משפטיות עבור עובדות בהריון?

זכויות משפטיות של עובדות בהריון

מאבקים של עשרות שנים לקידום שוויון בין המינים הקלו מאוד על נשים לפתח קריירה עצמאית. מדינת ישראל שואפת לסייע בכך, ובהתאם נוצרו חוקים רבים המקנים זכויות לעובדות בהריון. חוקים אלה נועדו להגן עליהן מפני פגיעה בזכויותיהן בשל הצורך לדאוג לענייניהן הרפואיים, ולצד זאת להבטיח כי שלום העובר לא ייפגע בעקבות עבודתן.

מדובר, בין היתר, בחוק עבודת נשים וכן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. חוקים אלה ואחרים, המקנים זכויות משפטיות עבור עובדות בהריון, נובעים גם מהמגמה של שיפור תנאי העובדים ודאגה לרווחתם. זאת מתוך הכרה בהם ככוח המניע מאחורי צמיחה של כל עסק. באתר משרדנו תמצאו מאמרי מידע נוספים בנושא, לרבות על אופציות לעובדים, קרן השתלמות ועוד. להלן נפרט בהרחבה על הזכויות המשפטיות של עובדות בהריון.

איסור להפלות עובדת בשל הריון

איסור זה הינו נרחב ביותר ומקיף את כל תקופת העסקתה של העובדת. במקרים מסוימים קיים אף איסור על אפלייה בקבלה לעבודה בשל הריון. לאורך תקופת ההעסקה חל איסור על פגיעה בתנאי העובדת בשל הריון. למשל, הפחתה בהיקף השכר או בהיקף המשרה עקב הריון, תיחשב כאפליה אסורה, העשויה להקים עילה לתביעת פיצויים. האמור אף נכון לגבי ביטול קידום של עובדת עקב הריונה. החוק מגדיל לעשות, ואוסר על אפליית עובדת בהריון בשליחתה להשתלמות או הכשרה מקצועית

איסור לפטר עובדת בשל הריון

מעסיק אינו רשאי לפטר על דעת עצמו עובדת הנמצאת במקום עבודה מסוים מעל 6 חודשים, בשל הריון. לצורך פיטורי העובדת, על המעסיק לפנות לממונה על עבודת נשים במשרד העבודה, ולקבל היתר מפורש לכך. החוק קובע כי פעולה בניגוד לכך, כגון פעולה חד צדדית של המעסיק, תקים עילה לחיוב בתשלום קנס ופיצויים לעובדת שפוטרה. יש להדגיש כי האמור נכון למשך תקופת ההריון עצמה, אך אינו חל במהלך חופשת הלידה של העובדת. במהלך תקופה זו החוק אוסר באופן גורף על פיטורים ולא ניתן לקבל היתר לפיטוריה.

שמירה על תנאים פנסיוניים וחיסכון

עובדת בהריון זכאית להמשך הפרשות לביטוח פנסיוני או קופת גמל, וכן לקרן השתלמות. על התנאים להם הייתה זכאית העובדת לפני תקופת ההריון להישאר זהים בהיקפם. לדוגמה, אם לפני תקופת ההריון הפריש המעסיק סכום בגובה 7% ממשכורת העובדת לקרן השתלמות, הוא יחויב להמשיך לעשות כן ולא תתאפשר הפחתת הסכום בשל ההריון. 

זכויות בן/בת זוג של עובדת בהריון

בעקבות שינויים בחוק מהשנים האחרונות, בני זוג של עובדות בהריון זכו לשיפור משמעותי בזכויותיהם, שעה שקודם לכן החוק כמעט ולא הקנה להם זכויות משפטיות. כיום לבני זוג של עובדות יש זכאות לחופשת לידה בעצמם. הסברנו על כך בהרחבה במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

הוראות מיוחדות במהלך תקופת הקורונה

כידוע, תקופת הקורונה העלתה את כמות העובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל״ת). חשוב לציין כי לגבי עובדת בהריון, הוצאה לחל״ת תתאפשר רק בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. ניסיוננו בטיפול בנושא מעלה כי משרד הממונה מתמודד עם עומס פניות חריג כעת. יודגש כי מעסיקים אינם יכולים לפעול על דעת עצמם בשל העומס. בכל עניין משפטי הנובע מנסיבות אלה, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי, ולהימנע מההשלכות של הפרת זכויות העובדות.

צרו קשר עם עורך דין מומחה לדיני עבודה

בכל שאלה או סוגיה העולה בהקשר זה, תוכלו ליצור קשר עם משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב, ועורך דין מומחה לדיני עבודה ישמח להעניק לכם מענה משפטי מקיף בנושא זה ובנושאים נוספים, לרבות חוזי עבודה, פיצויי פיטורים, הטבות לעובדים וכיו״ב.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה