דלג לתוכן
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

עיקול זמני – צו בתביעה אזרחית והוצאה לפועל

Michael Decker
Michael Decker

צו עיקול זמני מאפשר לתובע במשפט אזרחי לוודא שבמידה ויזכה במשפט, הוא יקבל את הפיצויים המגיעים לו. כמו שצו עיכוב יציאה מהארץ מונע מבעל חובות, בן זוג בהליך גירושין, או נתבע במשפט אזרחי לצאת מהארץ ולחמוק מרשויות אכיפת החוק, כך עיקול זמני מטרתו למנוע מהנתבע למכור, לתת במתנה, או להלוות את הנכסים שנמצאים תחת עיקול עד סיום המשפט. ללא צו כזה, בהחלט ייתכן שזכייה בתביעה, עם כל ההוצאות, הטרחה והשקעת הזמן הכרוכים בה, לא תיתן לתובע דבר פרט לכמה דפי נייר נאים שניתן למסגר ולתלות על הקיר. הצו הוא, אם כך, סוג של סעד זמני המבטיח את ביצועו התקין של פסק הדין. עם זאת, מובן מאליו שישנן מגבלות רציניות לגבי המטרות, האמצעים, והנכסים שניתן לעקל באופן זמני, על מנת שהנתבע יוכל להמשיך לתפקד בחברה, בעסקיו, ובחייו האישיים. מאמר זה של עורך הדין מיכאל דקר יסביר מתי, למה, וכיצד מטילים צו עיקול זמני.

למה בעצם מטילים צו עיקול זמני?

ראשית, בדרך כלל מעקלים את נכסיו או רכושו של החייב אך ורק לאחר שהתקבלה ההחלטה כי נכסים אלו שייכים לתובע כחוק, או כי לקיחת שליטה על נכסים אלו היא דרך טובה לוודא שהחייב יעשה כמיטב יכולתו, על מנת לפרוע את החוב לתובע. בנוסף, תמיד ישנה האפשרות למכור את הנכס על מנת לפרוע את החוב או חלק ממנו. אבל מה עושים במידה והחייב מקדים את פקידי ההוצאה לפעול התביעה האזרחית ומעביר את הנכסים שתחת מחלוקת רבי הערך שברשותו למישהו אחר? מאחר וטרם התקבלה החלטה שיפוטית הקובעת כי נכסים אלו אינם שייכים לחייב, אין דבר שימנע ממנו להבריח, למכור, לתת במתנה או להעלים אותם, ובכך למנוע את מימוש פסק הדין בעתיד.

אפשרות ראלית זו, שתובע במשפט אזרחי או בהליך גירושין, אשר המדינה החליטה שהוא מוצדק בטענותיו ומגיע לו פיצוי מהחייב, יישאר בידיים ריקות כי הנכסים שהם שלו לפי פסק הדין כבר לא בידי הנתבע – אלו הנסיבות בגללן נדרש לעתים צו עיקול זמני על נכסי החייב עוד בטרם הייתה הכרעה סופית בנושא על ידי בית המשפט או הוצאה לפועל. צו העיקול מונע מהחייב להשתמש בנכסיו או להעביר אותם לצד אחר, עד שתתקבל החלטה בנושא. סמכויות בית המשפט ׁׁ(או בית הדין הרבני) להוציא צו עיקול מבוססות על תקנות סדר הדין האזרחי, 1984.

אז מה מונע מכל אחד לתבוע אדם אחר ללא סיבה ולעקל את כל נכסיו?

התיאור למעלה מצייר תמונה של נתבע או חייב חסר מצפון אשר מסרב לשלם את חובותיו המוצדקים. עם זאת, המחוקק הבין כמובן שגם ההפך אפשרי. ייתכן שיש מי שיפעל להטריד אדם אחר בתביעות שלא בתום לב, או אפילו ישתמש באיום התביעה והעיקול למטרות שאינן כשרות. עקב כך, על מנת לקבל צו עיקול זמני מבית המשפט, על התובע להצהיר ולפרט את עילות התביעה והסיבות בגללן העיקול הזמני נחוץ, מוצדק ומוגבל בהיקפו. בנוסף, עליו להביא מסמכים וראיות התומכות בטענותיו המשפטיות, ובחשש כי הנתבע יבריח את נכסיו טרם קבלת פסק הדין. עם זאת, אין צורך להוכיח את טענותיו המקדימות באותה מידה של דקדוק כמו במשפט עצמו. לרוב, התובע יידרש להפקיד סכום ערבות גבוה אשר אמור לכסות את הנזק ועוגמת הנפש אשר תיגרם לנתבע כתוצאה מהעיקול, במידה ויתברר בסופו של דבר כי מדובר למעשה בתביעת סרק.

בית המשפט יבחן את משקל הראיות ואת הנזק האפשרי לנתבע לעומת הנזק האפשרי במידה הנתבע יבריח את נכסיו ויכביד על ביצועו של פסק הדין. בעגה המשפטית מדובר ב"מאזן נוחות" – חוסר הנוחות של הנתבע להסתדר בלי הנכס המעוקל במשך זמן מסוים, לעומת חוסר הנוחות שתיגרם לתובע במידה והנכס יוברח על ידי הנתבע.

אדם מן השורה אולי יתפלא לשמוע כי עיקול זמני של נכס מקרקעין או תוכנית חיסכון הם לעתים קלים יותר מעיקול רכב או חשבון בנק. עיקול זמני של נדל"ן מונע מהנתבע להעביר אותו לאדם אחר, אבל לא מונע שימוש יום יומי ומגורים בנכס. כך גם תוכנית חיסכון, שעודה נמצאת באותו מקום ללא שינוי, אלא שלנתבע אין אפשרות להוציא את הכספים שבה. לעומת זאת, עיקול נכסים מסוימים ממש יפגע לנתבע בחייו (ואף עשוי לפגוע במאמציו לפרוע את החוב). ישנה גם רשימה הכתובה בחוק של נכסים שאינם ברי עיקול.

על אלו נכסים יכול לחול עיקול זמני?

למעשה כל נכס משמעותי עשוי להיות מעוקל על פי חוק, במידה והדבר מחויב המציאות ובית המשפט מאשר זאת. עם זאת, בנוסף לצו בית המשפט לכשעצמו, יש להודיע גם לכל גוף שלישי האחראי על מעקב אחרי הנכס המעוקל. כך לדוגמה, במידה ומעקלים מכונית, יש להודיע למשרד הרישוי. עיקול נכס מקרקעין יש לרשום כראוי בטאבו.

לגבי עיקול כספים בחשבון בנק פונים לבנק עצמו – וכאן יש לציין כי קל בהרבה להטיל עיקול זמני על חסכונות או כל סוג של כסף השמור "בצד", אולם מסובך וקשה לעקל כספים הנמצאים בחשבון עובר ושב של הנתבע. אחרי הכול, הכספים בעו"ש בוודאי חיוניים לנתבע לשם ניהול חיי היום יום, תשלום חשבונות שוטפים וכדומה.

כיצד לבטל צו עיקול זמני?

מה קורה במידה ואתה חייב או נתבע, והוטל עיקול על נכס החיוני לניהול עסקיך או מחייתך? אם אין באפשרותך לחכות עד הדיון בתביעה (או שאינך בטוח שבית המשפט יקבל החלטה לטובתך) יש שתי גורמים אשר מוסמכים לבטל את צו העיקול – התובע או בית המשפט. אפשר להגיע להבנות עם התובע או עורכי דינו באמצעות הסכם (בעדיפות, הסכם חתום שנבדק על ידי עורכי דין שני הצדדים) פשרה בנושא תשלום החוב פיצויים וביטול הצו עקב מחיקת או השעיית התביעה.

כמו כן, תוך 30 יום מקבלת הצו ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול הצו, או לחילופין, להמרת העיקול. המרת העיקול מאפשרת עיקול נכס אחר, בעל ערך כספי שווה, אשר הנתבע אינו זקוק לו באותה המידה לניהול חיי היום יום או עסקיו. מובן שיש לנמק את הבקשה, בצירוף מסמכים וראיות.

צור קשר:

בין עם ברצונך לעקל זמנית את נכסיו של בעל חוב או שברצונך לקבל עזרה משפטית בביטול צו עיקול זמני, אנחנו נמצאים כאן לשירותך. משרד עורכי הדין שלנו בירושלים ובתל אביב מתמחה בנושא וישמח לתת מידע ועזרה משפטית.

צרו קשר

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

גלול כלפי מעלה